Pozrite tiež:
Výsledky z lokality Office.com
Rozdelenie bunky v tabuľke na niekoľko buniek
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Kliknite vo vnútri bunky (bunka: políčko predstavujúce priesečník riadka a stĺpca na pracovnom hárku alebo v tabuľke, do ktorého sa...
Word 2003
Úprava štýlu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Ak nie je pracovná tabla (pracovná tabla: okno v programe balíka Office poskytujúce bežne používané príkazy. Jeho umiestnenie a mal...
Word 2003
Zlúčenie buniek tabuľky do jednej bunky
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Dve alebo viac buniek (bunka: políčko predstavujúce priesečník riadka a stĺpca na pracovnom hárku alebo v tabuľke, do ktorého sa za...
Word 2003
Zmena orámovania
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov: Zmena orámovania obrázka, tabuľky alebo textu Vyberte text, obrázok alebo tabuľku (tabuľka: ...
Word 2003
Zmena podfarbenia, farby alebo grafických výplní
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov: Zmena podfarbenia textu alebo tabuľky Vyberte podfarbenie textu alebo tabuľky (tabuľka: niek...
Word 2003
Zmena pozície textu v tabuľke
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov: Zmeniť orientáciu textu Môžete zmeniť orientáciu textu v bunkách (bunka: políčko predstavujú...
Word 2003