Pozrite tiež:
Výsledky z lokality Office.com
Animácia textu a objektov
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Otvorte prezentáciu, do ktorej chcete pridať animáciu (animovať: pridať špeciálne vizuálne alebo zvukové efekty do textu alebo k ob...
PowerPoint 2003
Pridanie alebo zmena farby pozadia, vzorky výplne alebo grafiky na pozadí snímok
Článok Zistite, ako pridať alebo zmeniť farbu pozadia, vzorku výplne alebo grafiku na pozadí snímok.
PowerPoint 2003
Pridanie hlavičiek a piat
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Ak chcete informácie hlavičky a päty použiť len pre niektoré snímky, pred začiatkom tohto postupu vyberte požadované snímky. Snímky...
PowerPoint 2003
Pridanie obrázka
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Kliknite na miesto, na ktoré chcete vložiť obrázok. Vyberte si z nasledovných možností: Obrázok zo súboru Na paneli s nástrojmi (pa...
PowerPoint 2003
Pridanie obrázka do celej prezentácie
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Ak chcete, aby sa obrázok zobrazil na viacerých snímkach, pridajte ho do predlohy snímok (predloha snímky: hlavná snímka, na ktorej...
PowerPoint 2003