Pozrite tiež:
Výsledky z lokality Office.com
Aplikovanie alebo odstránenie podfarbenia buniek
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Vyberte bunky, ktorým chcete aplikovať alebo odstrániť podfarbenie. Urobte jednu z nasledovných činností: Podfarbenie buniek plnými...
Excel 2003
Odoslanie zošita alebo hárka v e-mailovej správe
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Otvorte zošit, ktorý chcete odoslať. Vyberte jednu z nasledovných možností: Odoslanie celého zošita ako prílohy V ponuke Súbor ukáž...
Excel 2003
Použitie alebo odstránenie orámovania buniek
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Na paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť u...
Excel 2003
Pridanie alebo odstránenie symbolu meny
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Pridanie alebo odstránenie symbolu meny Vyberte bunky, ktoré chcete formátovať. Kliknite na príkaz Bunky v ponuke Formát a potom kl...
Excel 2003
SUM
Článok
Excel 2003
Vkladanie prázdnych buniek, riadkov alebo stĺpcov
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Urobte jednu z nasledovných činností: Vkladanie nových prázdnych buniek. Vyberte rozsah (rozsah: dve alebo viacero buniek v pracovn...
Excel 2003