Pozrite tiež:
Výsledky z lokality Office.com
Kopírovanie alebo presúvanie prepojených blokov textu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Príbeh (príbeh: text obsiahnutý v jednom bloku textu alebo v reťazci prepojených blokov textu.) môžete skopírovať alebo presunúť do...
Word 2003
Odstránenie prepojeného bloku textu bez odstránenia textu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Prepnite na zobrazenie Rozloženie pri tlači (zobrazenie Rozloženie pri tlači: zobrazenie dokumentu alebo iného objektu v podobe, v ...
Word 2003
Pokračovanie článku na ľubovoľnom mieste pomocou prepojených blokov textu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Ak v texte očakávate veľa zmien, odporúča sa urobiť zmeny pred kopírovaním textu do prázdnych prepojených blokov textu (blok textu:...
Word 2003
Prerušenie prepojenia blokov textu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Prepojenie medzi dvomi prepojenými blokmi textu (blok textu: kontajner obsahujúci texty alebo obrázky, ktoré možno premiestňovať a ...
Word 2003
Zmena veľkosti loga alebo obrázka v šablóne
Článok Obrázky a text sú v šablónach kvôli ľahšiemu umiestňovaniu často umiestnené do blokov textu . Bloky textu obsahujúce obrázky alebo text často nemajú viditeľné o...
Word 2003