Pozrite tiež:
Výsledky z lokality Office.com
Pokračovanie článku na ľubovoľnom mieste pomocou prepojených blokov textu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Ak v texte očakávate veľa zmien, odporúča sa urobiť zmeny pred kopírovaním textu do prázdnych prepojených blokov textu (blok textu:...
Word 2003
Prerušenie prepojenia blokov textu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Prepojenie medzi dvomi prepojenými blokmi textu (blok textu: kontajner obsahujúci texty alebo obrázky, ktoré možno premiestňovať a ...
Word 2003
Úprava štýlu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Ak nie je pracovná tabla (pracovná tabla: okno v programe balíka Office poskytujúce bežne používané príkazy. Jeho umiestnenie a mal...
Word 2003