Pozrite tiež:
Výsledky z lokality Office.com
Find Access database experts
Prepojenie
Access 2007
Importovanie alebo prepojenie na údaje
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Niekedy sa stane, že údaje, ktoré chcete použiť vo svojej Microsoft Office Access 2007 databáze, už existujú v nejakom inom formáte...
Access 2007
Pridávanie, upravovanie a odstraňovanie záznamov
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Informácie, ktoré uchovávate v databáze, sú uložené v tabuľkách , ktoré obsahujú údaje o konkrétnom subjekte, ako je napríklad maje...
Access 2007
Vyhľadávanie záznamov
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Predpokladajme, že ste vytvorili databázu pomocou jednej z nových šablón, ktoré sa dodávajú s programom Microsoft Office Access 200...
Access 2007
Začíname pracovať s programom Access 2007
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko V závislosti od toho, či program Access používate po prvýkrát, či presúvate údaje z inej databázy alebo tabuľkového programu do pro...
Access 2007