Pozrite tiež:
Výsledky z lokality Office.com
Funkcie vnorené v iných funkciách
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Niekedy budete musieť použiť funkciu ako jeden z argumentov (argument: hodnoty, ktoré funkcia používa na vykonávanie operácií a výp...
Excel 2003
Hľadanie buniek s overením údajov
Článok Hľadanie všetkých buniek s overením údajov V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prejsť na . Kliknite na tlačidlo Špeciálne . Vyberte si možnosť Overenie údajov . ...
Excel 2003
Odstránenie overenia údajov
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Vyberte bunky, pre ktoré už nechcete overovať údaje. Ak chcete odstrániť overenie údajov zo všetkých podobných buniek alebo zo všet...
Excel 2003
SUMIF
Článok
Excel 2003
Určenie platných položiek bunky
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Vyberte bunku, ktorú chcete overiť. V ponuke Údaje kliknite na príkaz Overenie a potom na kartu Nastavenia . Uveďte požadovaný typ ...
Excel 2003