Pozrite tiež:
Výsledky z lokality Office.com
Pridanie podfarbenia, farby alebo grafických výplní
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov: Podfarbenie textu alebo tabuľky Vyberte text alebo tabuľku (tabuľka: niekoľko riadkov buniek...
Word 2003
Pridanie zvislých čiar medzi stĺpce v novinovom štýle
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Prepnite na zobrazenie Rozloženie pri tlači (zobrazenie Rozloženie pri tlači: zobrazenie dokumentu alebo iného objektu v podobe, v ...
Word 2003
Úprava štýlu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Ak nie je pracovná tabla (pracovná tabla: okno v programe balíka Office poskytujúce bežne používané príkazy. Jeho umiestnenie a mal...
Word 2003
Vloženie symbolu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Dialógové okno Symbol umožňuje vkladať symboly, ktoré sa nenachádzajú na klávesnici, a znaky Unicode (Unicode: štandard pre kódovan...
Word 2003
Vytvorenie stĺpcov v novinovom štýle
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Text v stĺpcoch v novinovom štýle preteká z jedného stĺpca do ďalšieho na tej istej strane. Prepnite na zobrazenie Rozloženie pri t...
Word 2003
Začatie nového stĺpca v novinovom štýle
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Prepnite na zobrazenie Rozloženie pri tlači (zobrazenie Rozloženie pri tlači: zobrazenie dokumentu alebo iného objektu v podobe, v ...
Word 2003
Zarovnanie dĺžky novinových stĺpcov na strane
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko V režime zobrazenia Rozloženie pri tlači (zobrazenie Rozloženie pri tlači: zobrazenie dokumentu alebo iného objektu v podobe, v ake...
Word 2003
Zmena hlavičky alebo päty
Článok Zmeňte hlavičku a pätu prvej strany, na nepárnych alebo párnych stranách, v celom dokumente programu Word 2003 alebo len v jeho časti.
Word 2003