Prejsť na výsledky hľadania
Výsledky z lokality Office.com
Vytvorenie dostupného dokumentu balíka Office
Školenia Prehľad Zistite, čo znamená zjednodušenie ovládania a ako postihnutí vnímajú vaše dokumenty. Dozviete sa o rôznych potrebách zjednodušenia o vládania rôznych ľu...
Vytváranie poznámok pod čiarou a koncových poznámok
Školenia Prehľad Naučte sa pridávať poznámky pod čiarou a koncové poznámky do dokumentov programu Microsoft Word. Získajte skúsenosti s konvertovaním poznámok pod čiar...
Word 2003
Ochráňte sa: Zabezpečenie v balíku Office
Školenia Prehľad Oboznámte sa so základmi zabezpečenia v programoch balíka Microsoft Office a ako môžete prispieť k zabezpečeniu počítača a dokumentov. Získajte inform...
Excel 2003
XML: O čom to celé je?
Školenia Prehľad Naučte sa základy jazyka XML, oboznámte sa s ním, zistite, ako pracuje, a potom sa pozrite, ako vám niektoré z programov balíka Microsoft Office System ...
Excel 2003, Word 2003
Pridanie a umiestnenie grafiky na príslušné miesto
Školenia Prehľad V rámci tohto kurzu sa naučíte vkladať do dokumentov programu Microsoft® Word mnohé typy grafických objektov a umiestňovať ich požadovaným spôsobom, či ...
Word 2003
Používanie hromadnej korešpondencie na hromadné rozosielanie pošty a vykonávanie ďalších úloh
Školenia Prehľad V tomto kurze sa naučíte, ako používať hromadnú korešpondenciu v programe Microsoft Office Word na vytváranie obálok a menoviek pri hromadno m rozosiela...
Hlavičky a päty – od jednoduchých po zložitejšie
Školenia Prehľad Naučte sa , ako do dokumentov programu Microsoft® Word pridávať hlavičky a päty, od jednoduchých, ktoré sa zobrazia na každej strane, až po zložitejšie...
Word 2003
Prispôsobenie panelov s nástrojmi a ponúk
Školenia Prehľad Naučte sa, ako zmeniť existujúce panely s nástrojmi a ponuky vrátane kontextovej ponuky a ako vytvoriť svoje vlastné panely s nástrojmi a ponuky v prog...
Vytvorenie prehľadu dokumentu
Školenia Prehľad Vytvorenie prehľadu dokumentu vám môže pomôcť pri tvorbe konceptu a plánovaní jeho obsahu. Zistíte, aká jednoduchá môže byť práca s prehľadom v progra...
Word 2003
Obsah I: Vytvorenie základného obsahu
Školenia Prehľad Prečítajte si, ako v programe Word vytvoriť a sformátovať základný obsah. V tomto kurze sa naučíte: Na vytvorenie obsahu môžete použiť vstavané štýly ...
Úvod do kódu XML v programe Word
Školenia Prehľad Prečítajte si, ako program Microsoft Office Word 2003 a formát XML spolupracu jú, aby vám pomohli opätovne používať údaje vo vašich dokumentoch programu...
Ochrana dokumentov programu Word
Školenia Prehľad Naučte sa chrániť vaše dokumenty, vrátane obmedzenia prístupu a zmien vykonaných inými osobami. Spoznajte spôsoby odstránenia osobných informácií (m ená...
Nenašli ste, čo ste hľadali?Hľadať na celej lokalite Office.com