Prejsť na výsledky hľadania
Výsledky z lokality Office.com
Zobrazenie zošita vo webovej časti aplikácie Excel Web Access
Článok Pripojením zošita k webovej časti aplikácie Excel Web Access je možné zobraziť excelový zošit na tabuli (dashboard) alebo na inej stránke lokality. Môžete prisp...
SharePoint Online pre podniky, SharePoint Server 2010
Tlač zošita programu Excel z prehliadača
Článok Zošit programu Excel môžete vytlačiť z prehliadača dvomi spôsobmi: Pomocou príkazu Tlačiť v programe Internet Explorer Otvorením zošita v programe Excel a použi...
SharePoint Server 2010
Relácie a časové limity relácie v zošite v prehľadávači
Článok Relácia predstavuje špecifické prepojenie medzi klientskym a hostiteľským počítačom, ktoré umožňuje počítačom vzájomne komunikovať. Tento výraz zvyčajne označuj...
Excel Web App, SharePoint Server 2010
Úvodné informácie o webovej časti aplikácie Excel Web Access
Článok Webová časť aplikácie Excel Web Access je technológia služby SharePoint, ktorá slúži na zobrazovanie zošitov programu Excel z knižnice dokumentov. Webovú časť a...
SharePoint Server 2010
Zmena parametrov zošita prostredníctvom zošita v prehľadávači
Článok Parameter zošita je špeciálna premenná, ktorá predstavuje jednu bunku v pracovnom hárku. Autori zošita môžu definovať parametre tak, aby používatelia mohli zadá...
SharePoint Server 2010
Vypočítavanie a prepočítavanie vzorcov v zošite v prehľadávači
Článok V prehľadávači môžete vzorce v zošite používať rovnako ako v programe Excel. Rovnako ako v programe Excel, aj tu autor vzorca určuje spôsob, akým sa vzorce vypo...
SharePoint Server 2010
Vyhľadanie textu, čísel alebo dátumov v zošite v prehľadávači
Článok Konkrétny text, číslo alebo hodnoty dátumu môžete vyhľadávať pomocou tlačidla Hľadať na paneli s nástrojmi. Prostredníctvom funkcie Hľadať sa prehľadá zobrazený...
SharePoint Server 2010
Používanie hypertextových prepojení v zošite v prehliadači
Článok Hypertextové prepojenie je prepojením z jedného dokumentu na iný, pomocou ktorého sa po kliknutí otvorí ďalšia strana alebo súbor. Hypertextové prepojenia v zoš...
SharePoint Server 2010
Otvorenie zošita v prehľadávači
Článok Zošit môžete otvoriť v prehľadávači niekoľkým spôsobmi: Otvorenie zošita vo webovom prehľadávači a jeho zobrazenie a prehľadávanie. Otvorenie snímky zošita v pr...
SharePoint Server 2010
Zoraďovanie údajov v zošite v prehľadávači
Článok Zoraďovanie údajov je neoddeliteľnou súčasťou analýzy údajov. Môžete napríklad potrebovať usporiadať zoznam mien v abecednom poradí alebo zostaviť zoznam úrovní...
SharePoint Server 2010
Používanie grafov a zostáv kontingenčných grafov v zošitoch v prehľadávači
Článok Grafy a zostavy kontingenčných grafov sú základnými nástrojmi na analýzu údajov v zošitoch programu Excel. Vizuálne informácie zjednodušujú zobrazenie porovnaní...
SharePoint Server 2010
Prispôsobené vlastnosti webovej časti Excel Web Access
Článok Niektoré aspekty webovej časti Excel Web Access môžete prispôsobiť, ako napríklad rozloženie a možnosti, ktoré sa zobrazujú na paneli s nástrojmi. Taktiež môžet...
SharePoint Server 2010
Filtrovanie údajov v zošite v prehľadávači
Článok Filtrovanie údajov predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob vytvorenia podmnožiny údajov v rozsahu buniek alebo v stĺpci tabuľky. Vo filtrovaných údajoch sa zobra...
SharePoint Server 2010
Používanie zošitov programu Excel v prehľadávači
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Zobraziť údaje programu Excel vo webovom prehľadávači a pracovať s nimi je jednoduché. Môžete sa o tom presvedčiť po otvorení zošit...
SharePoint Online pre podniky
Nenašli ste, čo ste hľadali?Hľadať na celej lokalite Office.com