Prejsť na výsledky hľadania
Výsledky z lokality Office.com
Pridanie, odstránenie a formátovanie tabuliek na stránke
Článok Na stránku na lokalite môžete pridať tabuľku a potom ju nakonfigurovať pomocou podobných nástrojov, aké sa používajú v textových editoroch, ako je napríklad pro...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online pre podniky...
Pridanie alebo odstránenie obrázka zo stránky
Článok Podľa nasledujúcich postupov môžete pridať alebo odstrániť obrázok zo stránky na lokalite. Čo chcete urobiť? Pridať obrázok na stránku Odstrániť obrázok zo strá...
SharePoint Online pre podniky, SharePoint Server 2010...
Vytváranie alebo upravovanie stránok pomocou prehľadávača
Článok Lokalita wiki je určená pre skupiny ľudí, ktorí chcú rýchlo zaznamenávať a zdieľať myšlienky vytváraním jednoduchých stránok a ich vzájomným prepájaním. V organ...
Služba SharePoint Online pre profesionálov a malé podniky
Zmena alebo prispôsobenie motívu lokality
Článok Motív lokality môžete zmeniť alebo prispôsobiť. Môžete si vybrať z predvolených motívov dostupných v galérii motívov alebo môžete na lokalitu SharePoint odovzda...
Služba SharePoint Online pre profesionálov a malé podniky
Nenašli ste, čo ste hľadali?Hľadať na celej lokalite Office.com