Prejsť na výsledky hľadania
Výsledky z lokality Office.com
Typy stĺpcov a možnosti
Článok Typ stĺpca určuje spôsob uloženia a zobrazovania údajov v zozname alebo knižnici. Typ stĺpca vyberáte pri vytváraní stĺpca a vybratý typ naznačuje, aké typy úda...
Služba SharePoint Online pre profesionálov a malé podniky
Pridanie, zmena alebo odstránenie zoznamu alebo knižnice na stránke
Článok Zistite, ako pridať, zmeniť alebo odstrániť zoznam alebo knižnicu na stránke.
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Úvodné informácie o zoznamoch
Článok Zoznam je kolekcia údajov, ktorú môžete zdieľať s členmi tímu a ďalšími používateľmi lokality. Pomocou zoznamu môžete napríklad vytvoriť prezenčnú listinu pre u...
Služba SharePoint Online pre profesionálov a malé podniky
Úvodné informácie o zoznamoch
Článok Zoznam je kolekcia údajov, ktorú môžete zdieľať s členmi tímu a ďalšími používateľmi lokality. Pomocou zoznamu môžete napríklad vytvoriť prezenčnú listinu pre u...
SharePoint Online pre podniky, Služba SharePoint Online pre profesionálov a malé podniky
Zapnutie a konfigurácia riadenia verzií zoznamu na lokalite
Článok Jedným z mnohých rozhodnutí, ktoré musíte zvážiť pri vytváraní zoznamu, je riadenie verzií. Chcete zachovať verzie všetkých položiek pri každej ich úprave? Ak á...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online pre podniky...
Spravovanie zoznamov a knižníc s mnohými položkami
Článok Bez ohľadu na veľkosť sú zoznamy a knižnice základným prostriedkom na rôznorodé používanie programu SharePoint 2010. Keď však zoznam alebo knižnica obsahuje veľ...
SharePoint Online pre podniky
Kopírovanie prepojenia na súbor knižnice, zoznam alebo položku zoznamu alebo jeho odoslanie prostredníctvom e-mailu
Článok Keď pracujete so súbormi knižnice, zoznamami a položkami zoznamov, možno chcete použiť prepojenie (alebo adresu URL) na tento súbor, zoznam alebo položku. Koleg...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online pre podniky...
Kopírovanie alebo premiestnenie zoznamu pomocou šablóny zoznamu
Článok Môže sa stať, že z nejakého dôvodu budete potrebovať skopírovať alebo premiestniť zoznam alebo jeho údaje z jednej lokality do inej. Môžete napríklad skopírovať...
Služba SharePoint Online pre profesionálov a malé podniky
Nenašli ste, čo ste hľadali?Hľadať na celej lokalite Office.com