Prejsť na výsledky hľadania
Výsledky z lokality Office.com
Vytváranie a používanie politík správy informácií
Článok Politiky správy informácií vám umožňujú kontrolovať, kto môže mať prístup k informáciám organizácie, čo používatelia môžu s informáciami robiť a ako dlho ich mô...
SharePoint Server 2010
Deklarovanie ľubovoľnej položky zoznamu alebo knižnice ako záznamu
Článok Zoznamy v organizácii môžete spravovať aj vtedy, ak nemáte lokalitu Centrum záznamov. Ak máte v organizácii osobitné oblasti na uchovávanie dokumentov (napríkla...
SharePoint Server 2010
Implementácia spravovania záznamov
Článok V spravovaní záznamov existuje nový trend, ktorý predstavuje alternatívu tradičného procesu kopírovania alebo presúvania záznamov do iného umiestnenia a následn...
SharePoint Online pre podniky
Konfigurácia priamej správy záznamov
Článok Funkcie správy záznamov môžete používať v ľubovoľnom dokumente a na ľubovoľnej lokalite. Možnosť správy záznamov na ľubovoľnej lokalite umožňuje správcom záznam...
SharePoint Online pre podniky
Nenašli ste, čo ste hľadali?Hľadať na celej lokalite Office.com