Prejsť na výsledky hľadania
Výsledky z lokality Office.com
Vytvorenie alebo odstránenie priečinka v zozname alebo knižnici
Článok Priečinky predstavujú jeden zo spôsobov zoskupenia a správy obsahu v knižnici alebo zozname. Ak sú priečinky povolené, môžete ich pridávať do väčšiny typov kniž...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Vytvorenie, úprava alebo odstránenie zobrazenia
Článok Zobrazenia sa používajú na zobrazovanie položiek v zozname alebo v knižnici, ktoré sú najdôležitejšie alebo najvhodnejšie na daný účel. Môžete napríklad vytvori...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Pridanie existujúceho typu obsahu do zoznamu alebo knižnice
Článok Typy obsahu umožňujú organizácii usporiadať, spravovať a pracovať s obsahom efektívnejšie v celej kolekcii lokality. Definovaním typov obsahu pre konkrétne druh...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Zmena typu obsahu v zozname alebo knižnici
Článok Po pridaní typu obsahu lokality do špecifického zoznamu alebo knižnice môžete typ obsahu prispôsobiť pre dané umiestnenie. Typy obsahu, ktoré sú priradené k zoz...
SharePoint Server 2010
Vytvorenie, zmena alebo odstránenie stĺpca v zozname alebo v knižnici
Článok Stĺpce umožňujú zoskupiť, kategorizovať a sledovať informácie, ako je napríklad názov oddelenia alebo číslo projektu. V prehľadávači máte množstvo možností týka...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Typy stĺpcov a možnosti
Článok Typ stĺpca určuje spôsob uloženia a zobrazovania údajov v zozname alebo knižnici. Typ stĺpca vyberáte pri vytváraní stĺpca a vybratý typ naznačuje, aké typy úda...
SharePoint Online pre podniky
Kopírovanie alebo premiestnenie zoznamu pomocou šablóny zoznamu
Článok Zoznam lokality SharePoint a jeho údaje môže byť z rôznych dôvodov potrebné skopírovať alebo premiestniť z jednej lokality na inú. Môžete napríklad skopírovať z...
SharePoint Online pre podniky
Pridanie stĺpcov metaúdajov do typu obsahu
Článok Pridaním stĺpcov metaúdajov do typov obsahu určite metaúdaje, ktoré chcete mať v zozname alebo v knižnici.
Centrum spravovania služby SharePoint, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Pridanie, zmena alebo odstránenie zoznamu alebo knižnice na stránke
Článok Zistite, ako pridať, zmeniť alebo odstrániť zoznam alebo knižnicu na stránke.
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Úvodné informácie o zoznamoch
Článok Zoznam je kolekcia údajov, ktorú môžete zdieľať s členmi tímu a ďalšími používateľmi lokality. Pomocou zoznamu môžete napríklad vytvoriť prezenčnú listinu pre u...
SharePoint Online pre podniky, Služba SharePoint Online pre profesionálov a malé podniky
Spravovanie zoznamov a knižníc s mnohými položkami
Článok Bez ohľadu na veľkosť sú zoznamy a knižnice základným prostriedkom na rôznorodé používanie programu SharePoint 2010. Keď však zoznam alebo knižnica obsahuje veľ...
SharePoint Online pre podniky
Kopírovanie prepojenia na súbor knižnice, zoznam alebo položku zoznamu alebo jeho odoslanie prostredníctvom e-mailu
Článok Keď pracujete so súbormi knižnice, zoznamami a položkami zoznamov, možno chcete použiť prepojenie (alebo adresu URL) na tento súbor, zoznam alebo položku. Koleg...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online pre podniky...
Nenašli ste, čo ste hľadali?Hľadať na celej lokalite Office.com