Prejsť na výsledky hľadania
Výsledky z lokality Office.com
Nastavenie šablóny súboru pre knižnicu dokumentov alebo formulárov
Článok Pri vytváraní knižnice dokumentov alebo formulárov môžete nastaviť predvolenú šablónu súborov pre túto knižnicu. Keď používateľ vytvára nový súbor v knižnici, v...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Vytvorenie alebo odstránenie priečinka v zozname alebo knižnici
Článok Priečinky predstavujú jeden zo spôsobov zoskupenia a správy obsahu v knižnici alebo zozname. Ak sú priečinky povolené, môžete ich pridávať do väčšiny typov kniž...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Nahratie súborov do knižnice
Článok Dokumenty môžete na lokalitu nahrať ich presunutím z počítača na lokalitu. Zistite o tom viac a oboznámte sa s ďalšími spôsobmi pridávania súborov.
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user...
Zapnutie podpory pre viaceré typy obsahu v zozname alebo knižnici
Článok Typy obsahu umožňujú organizáciám konzistentne spravovať a usporiadať obsah v rôznych zoznamoch a knižniciach vo webovej aplikácii a umožňujú, aby jeden zoznam ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Pridanie existujúceho typu obsahu do zoznamu alebo knižnice
Článok Typy obsahu umožňujú organizácii usporiadať, spravovať a pracovať s obsahom efektívnejšie v celej kolekcii lokality. Definovaním typov obsahu pre konkrétne druh...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Zmena typu obsahu v zozname alebo knižnici
Článok Po pridaní typu obsahu lokality do špecifického zoznamu alebo knižnice môžete typ obsahu prispôsobiť pre dané umiestnenie. Typy obsahu, ktoré sú priradené k zoz...
SharePoint Server 2010
Úvodné informácie o knižniciach
Článok Naučte sa, čo je knižnica, aké rôzne typy sú k dispozícii a ako sa používajú.
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Pridanie viacerých šablón balíka Office do knižnice dokumentov
Článok Tento článok poskytuje odporúčania týkajúce sa priraďovania prázdnych alebo vlastných šablón do knižnice dokumentov, aby na základe týchto šablón mohli používat...
SharePoint Online pre podniky, SharePoint Server 2010...
Vytvorenie, zmena alebo odstránenie stĺpca v zozname alebo v knižnici
Článok Stĺpce umožňujú zoskupiť, kategorizovať a sledovať informácie, ako je napríklad názov oddelenia alebo číslo projektu. V prehľadávači máte množstvo možností týka...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Typy súborov, ktoré nie je možné pridať do zoznamu alebo knižnice
Článok Niektoré typy súborov nie je možné nahrať do sharepointového zoznamu alebo knižnice. V predvolenom nastavení SharePoint blokuje určité typy súborov. Ak je naprí...
Centrum spravovania služby SharePoint, Centrálna správa služby SharePoint Foundation 2013...
Pridanie stĺpcov metaúdajov do typu obsahu
Článok Pridaním stĺpcov metaúdajov do typov obsahu určite metaúdaje, ktoré chcete mať v zozname alebo v knižnici.
Centrum spravovania služby SharePoint, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Pridanie, zmena alebo odstránenie zoznamu alebo knižnice na stránke
Článok Zistite, ako pridať, zmeniť alebo odstrániť zoznam alebo knižnicu na stránke.
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Skopírovanie alebo presunutie knižnice pomocou šablóny knižnice
Článok Môže sa stať, že z nejakého dôvodu budete potrebovať skopírovať alebo presunúť knižnicu a jej dokumenty z jednej lokality do druhej. Môžete napríklad skopírovať...
SharePoint Online pre podniky
Spravovanie zoznamov a knižníc s mnohými položkami
Článok Bez ohľadu na veľkosť sú zoznamy a knižnice základným prostriedkom na rôznorodé používanie programu SharePoint 2010. Keď však zoznam alebo knižnica obsahuje veľ...
SharePoint Online pre podniky
Úvodné informácie o knižniciach
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Knižnica je miesto na lokalite, kde môžete vytvárať, zhromažďovať, aktualizovať a spravovať súbory s členmi tímu. Každá knižnica zo...
SharePoint Online pre podniky, Služba SharePoint Online pre profesionálov a malé podniky
Kopírovanie prepojenia na súbor knižnice, zoznam alebo položku zoznamu alebo jeho odoslanie prostredníctvom e-mailu
Článok Keď pracujete so súbormi knižnice, zoznamami a položkami zoznamov, možno chcete použiť prepojenie (alebo adresu URL) na tento súbor, zoznam alebo položku. Koleg...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online pre podniky...
Práca s knižnicou snímok
Článok Knižnica snímok je špeciálny typ knižnice, ktorý môžete použiť na zdieľanie a opätovné použitie snímok programu Microsoft Office PowerPoint 2007 alebo novšej ve...
SharePoint Online pre podniky
Vytvorenie alebo odstránenie knižnice
Článok Knižnica je umiestnenie na lokalite, kde môžete vytvárať, ukladať a aktualizovať súbory a spolupracovať na nich s členmi tímu. Každý typ knižnice – knižnica dok...
SharePoint Online pre podniky, Služba SharePoint Online pre profesionálov a malé podniky
Práca s fotografiami v knižnici obrázkov
Článok Ak pridáte fotografie a obrázky do knižnice obrázkov, môžete ich efektívne usporadúvať, jednoducho zobrazovať praktickými aj dynamickými spôsobmi a takisto k ni...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online pre podniky...
Zobrazenie alebo zmena informácií o súbore alebo priečinku v knižnici
Článok V knižnici sa okrem vlastných súborov ukladajú aj informácie o súboroch a priečinkoch knižnice. Tieto informácie uľahčujú sledovanie a spravovanie práce. Podľa ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online pre podniky...
Nenašli ste, čo ste hľadali?Hľadať na celej lokalite Office.com