Prejsť na výsledky hľadania
Výsledky z lokality Office.com
SharePoint Online: hranice a limity softvéru
Článok V tomto článku sú popísané niektoré dôležité obmedzenia týkajúce sa rôznych plánov SharePointu Online v Office 365, o ktorých je dobré vedieť. Poskytuje napríkl...
Centrum spravovania služby SharePoint, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Správa kolekcií lokalít a globálnych nastavení v centre spravovania služby SharePoint
Článok Tento článok obsahuje prehľad dôležitých podrobností, ktoré by mal správca SharePointu Online zvážiť pri plánovaní zostavenia, konfigurácie a správy kolekcií lo...
Centrum spravovania služby SharePoint, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Plánovanie obsahu lokalít
Článok Tento článok vás prevedie niektorými kľúčovými bodmi, ktoré je potrebné zvážiť pri plánovaní usporiadania obsahu a používania funkcií obsahu na lokalitách Share...
Centrum spravovania služby SharePoint, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Príručka plánovania v SharePointe Online pre služby Office 365 Enterprise a Midsize
Článok Tento článok vám pomôže pri plánovaní prostredia SharePointu Online pre služby Office 365 Enterprise. Proces plánovania je v ňom rozdelený do piatich zvládnuteľ...
Centrum spravovania služby SharePoint, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Informácie o službe SharePoint
Článok Organizácie používajú SharePoint na vytváranie webových lokalít. Môžete ho používať ako zabezpečené miesto na ukladanie, usporadúvanie a zdieľanie informácií a ...
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user...
Navigácia v rozhraní príkazov pása s nástrojmi
Článok Tento článok obsahuje informácie o funkciách pása s nástrojmi a pokyny na vyhľadanie známych nástrojov a príkazov v rámci tohto aktualizovaného používateľského ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online pre podniky...
Plánovanie verejnej webovej lokality
Článok Tento článok obsahuje informácie o niektorých dôležitých krokoch pri plánovaní verejnej webovej lokality, ktorá je súčasťou plánov služieb Office 365 Enterprise...
Centrum spravovania služby SharePoint, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Krok 1: Plánovanie správy služby SharePoint Online pomocou centra správy
Článok Oboznámte sa s funkciami v centre pre správu služby SharePoint Online a s informáciami potrebnými na nastavenie prostredia služby SharePoint Online.
SharePoint Online pre podniky
Plánovanie prispôsobení, riešení a aplikácií pre SharePoint Online
Článok Tento článok obsahuje informácie o rôznych možnostiach prispôsobenia lokalít SharePointu Online pre Office 365 Enterprise. Tieto možnosti prispôsobenia zahŕňajú...
Centrum spravovania služby SharePoint, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Plánovanie lokalít a správa používateľov
Článok Tento článok informuje správcov kolekcie lokalít o hlavných úlohách a koncepciách, ktoré sú súčasťou vytvorenia udržateľného prístupu k správe lokalít a používa...
Centrum spravovania služby SharePoint, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Krok 4: Plánovanie prispôsobení a riešení
Článok Toto je štvrtý článok Príručky plánovania v službe SharePoint Online pre balík Office 365 pre podniky . V tomto článku sú vysvetlené rozhodnutia spojené s pláno...
SharePoint Online pre podniky
Začíname so službou SharePoint Online pre balík Office 365 pre podniky
Článok Ak ste s produktmi služby SharePoint alebo službou SharePoint Online ešte nepracovali alebo ak ich ovládate, ale nepoznáte balík Office 365, tieto zdroje inform...
SharePoint Online pre podniky
Krok 6: Poskytovanie školení a technickej podpory pre používateľov
Článok Toto je šiesty článok Príručky plánovania v službe SharePoint Online pre balík Office 365 pre podniky . V tomto článku je popísaný spôsob, ako možno vytvoriť pl...
SharePoint Online pre podniky
Nenašli ste, čo ste hľadali?Hľadať na celej lokalite Office.com