Prejsť na výsledky hľadania
Výsledky z lokality Office.com
Vytvorenie alebo prispôsobenie typu obsahu lokality
Článok Získajte informácie o tom, ako vytvoriť alebo prispôsobiť typ obsahu lokality v SharePointe vrátane priradenia nadradeného typu obsahu, zmeny názvu alebo popisu...
SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2)...
Správa publikovania typu obsahu
Článok Táto téma obsahuje informácie o spôsobe správy aktualizácií publikovaných typov obsahu, ak pracujete na rozbočovacej lokalite, ktorá publikuje svoje typy obsahu...
SharePoint Server 2010
Zobrazenie denníkov chýb publikovania typu obsahu
Článok Existujú dva druhy zostáv, ktoré môžete použiť na identifikáciu chýb publikovania typu obsahu. Denník chýb aplikácie služby typu obsahu dostupný na lokalitách, ...
SharePoint Server 2010
Zapnutie podpory pre viaceré typy obsahu v zozname alebo knižnici
Článok Typy obsahu umožňujú organizáciám konzistentne spravovať a usporiadať obsah v rôznych zoznamoch a knižniciach vo webovej aplikácii a umožňujú, aby jeden zoznam ...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Pridanie existujúceho typu obsahu do zoznamu alebo knižnice
Článok Typy obsahu umožňujú organizácii usporiadať, spravovať a pracovať s obsahom efektívnejšie v celej kolekcii lokality. Definovaním typov obsahu pre konkrétne druh...
SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Server 2010
Vytvorenie alebo prispôsobenie typu obsahu lokality
Článok Tento článok obsahuje informácie o spôsobe vytvárania a prispôsobovania typov obsahu lokality. Ak chcete vytvárať typy obsahu pre lokality, musíte mať úplný prí...
SharePoint Server 2010
Zmena typu obsahu v zozname alebo knižnici
Článok Po pridaní typu obsahu lokality do špecifického zoznamu alebo knižnice môžete typ obsahu prispôsobiť pre dané umiestnenie. Typy obsahu, ktoré sú priradené k zoz...
SharePoint Server 2010
Konzistentné spravovanie obsahu lokality pomocou typov obsahu
Článok Tento článok obsahuje úvodné informácie o koncepte používania typov obsahu na spravovanie obsahu.  Poznámka.    Na vytvorenie alebo spravovanie typu obsahu loka...
SharePoint Foundation 2010
Vytvorenie a konfigurácia nového typu obsahu množiny dokumentov
Článok Táto časť obsahuje informácie o tom, ako povoliť pre kolekciu lokalít funkciu Množina dokumentov a o tom, ako nakonfigurovať typ obsahu množiny dokumentov. Obsa...
SharePoint Server 2010
Úvod do typov obsahu a publikovania typov obsahu
Článok Pomocou typov obsahu je možné usporiadať a spravovať obsah a pracovať s ním konzistentným spôsobom na všetkých lokalitách. Definovaním typov obsahu pre konkrétn...
SharePoint Server 2010
Nenašli ste, čo ste hľadali?Hľadať na celej lokalite Office.com