Prejsť na výsledky hľadania
Výsledky z lokality Office.com
Kopírovanie a prilepovanie v Exceli Online
Článok Na vystrihovanie, kopírovanie a prilepovanie v Exceli Online použite klávesové skratky Ctrl + X, Ctrl + C a Ctrl + V. Text, ktorý prilepíte zo zdroja mimo Excel...
Excel Online, Access 2007
Získajte odpovede na otázky o Office Online
Článok Uverejnite otázku týkajúcu sa služby Office Online na lokalite answers.microsoft.com. Prejdite na fórum Office a v zozname verzií balíka Office vyhľadajte prepo...
Excel Online, OneNote Online...
Tlač zošita programu Excel z prehliadača
Článok Zošit programu Excel môžete vytlačiť z prehliadača dvomi spôsobmi: Pomocou príkazu Tlačiť v programe Internet Explorer Otvorením zošita v programe Excel a použi...
SharePoint Server 2010
Zmena parametrov zošita prostredníctvom zošita v prehľadávači
Článok Parameter zošita je špeciálna premenná, ktorá predstavuje jednu bunku v pracovnom hárku. Autori zošita môžu definovať parametre tak, aby používatelia mohli zadá...
SharePoint Server 2010
Vypočítavanie a prepočítavanie vzorcov v zošite v prehľadávači
Článok V prehľadávači môžete vzorce v zošite používať rovnako ako v programe Excel. Rovnako ako v programe Excel, aj tu autor vzorca určuje spôsob, akým sa vzorce vypo...
SharePoint Server 2010
Vyhľadanie textu, čísel alebo dátumov v zošite v prehľadávači
Článok Konkrétny text, číslo alebo hodnoty dátumu môžete vyhľadávať pomocou tlačidla Hľadať na paneli s nástrojmi. Prostredníctvom funkcie Hľadať sa prehľadá zobrazený...
SharePoint Server 2010
Používanie hypertextových prepojení v zošite v prehliadači
Článok Hypertextové prepojenie je prepojením z jedného dokumentu na iný, pomocou ktorého sa po kliknutí otvorí ďalšia strana alebo súbor. Hypertextové prepojenia v zoš...
SharePoint Server 2010
Otvorenie zošita v prehľadávači
Článok Zošit môžete otvoriť v prehľadávači niekoľkým spôsobmi: Otvorenie zošita vo webovom prehľadávači a jeho zobrazenie a prehľadávanie. Otvorenie snímky zošita v pr...
SharePoint Server 2010
Zoraďovanie údajov v zošite v prehľadávači
Článok Zoraďovanie údajov je neoddeliteľnou súčasťou analýzy údajov. Môžete napríklad potrebovať usporiadať zoznam mien v abecednom poradí alebo zostaviť zoznam úrovní...
SharePoint Server 2010
Používanie grafov a zostáv kontingenčných grafov v zošitoch v prehľadávači
Článok Grafy a zostavy kontingenčných grafov sú základnými nástrojmi na analýzu údajov v zošitoch programu Excel. Vizuálne informácie zjednodušujú zobrazenie porovnaní...
SharePoint Server 2010
Filtrovanie údajov v zošite v prehľadávači
Článok Filtrovanie údajov predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob vytvorenia podmnožiny údajov v rozsahu buniek alebo v stĺpci tabuľky. Vo filtrovaných údajoch sa zobra...
SharePoint Server 2010
Úvodné informácie o službe Excel Online
Článok Microsoft Excel Online rozšíril možnosti webového prehliadača o funkcie Microsoft Excelu, aby jeho prostredníctvom bolo možné pracovať so zošitmi priamo na webo...
Excel Web App
Obnovenie externých údajov v zošite v okne prehliadača
Článok Pri používaní zošita v prehliadači sa zobrazujú údaje, ktoré sú natívne alebo externé. Natívne údaje sú uložené priamo v zošite a nevyžadujú pripojenie k extern...
Excel Online, OneDrive for Business...
Úprava zošita, ktorý obsahuje funkcie nepodporované Excelom Online
Článok Informácie o postupe v prípade zobrazenia chybového hlásenia s upozornením, že váš zošiť obsahuje funkcie, ktoré nie sú podporované v Exceli Online.
Excel Online
Obnovenie externých údajov v zošite v prehľadávači
Článok Pri používaní zošita v prehľadávači zobrazuje webový zobrazovač údaje, ktoré sú uložené priamo v zošite alebo v externom zdroji údajov, ako je napríklad databáz...
Excel Web App, SharePoint Server 2010
Nenašli ste, čo ste hľadali?Hľadať na celej lokalite Office.com