Prejsť na výsledky hľadania
Výsledky z lokality Office.com
Odstránenie mena z návrhov automatického dokončovania
Článok Automatické dokončovanie je funkcia, ktorá zobrazuje návrhy pre mená a e-mailové adresy počas ich zadávania. Tieto návrhy predstavujú možné zhody zo zoznamu v m...
Outlook 2007
Uloženie správy
Článok Program Microsoft Office Outlook 2007 poskytuje viacero možností uloženia e-mailovej správy. Prijatú správu môžete napríklad uložiť ako súbor na pevnom disku al...
Outlook 2007
Používanie funkcie automatického dopĺňania mien (automatické dokončovanie)
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Automatické dokončovanie je funkcia, ktorá zobrazuje návrhy pre mená a e-mailové adresy počas ich zadávania. Tieto návrhy predstavu...
Outlook 2007
Usporiadanie správ do preddefinovaných skupín
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Na organizáciu priečinka Doručená pošta skúste použiť usporiadania. Usporiadanie je preddefinované zoskupovanie a poradie usporiada...
Outlook 2007
Zabránenie navrhovaniu alternatívnych e-mailových aliasov programu Exchange
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007. ...
Outlook 2007
Použitie grafických efektov, motívov a pozadí v e-mailových správach
Článok V programe Microsoft Office Outlook 2007 slúžia grafické efekty a motívy na jednoduché pridávanie prvkov návrhu do e-mailových správ vo formáte HTML. Grafické e...
Outlook 2007
Zmena formátu správy na formát HTML, RTF alebo obyčajný text
Článok E-mailové aplikácie nie sú všetky rovnaké, a preto je potrebné používať formát správy, ktorý programom odosielateľa podporuje. Program Microsoft Outlook ponúka ...
Outlook 2007
Pridanie prepojení obsahujúcich medzery do e-mailovej správy
Článok Systém Microsoft Windows podporuje dlhé názvy súborov obsahujúce medzery. Ak však do e-mailovej správy vložíte prepojenie na názov súboru, ktoré obsahuje medzer...
Outlook 2007
Obnovenie odstránených položiek
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007. ...
Outlook 2007
Zmena vzhľadu e-mailovej správy
Článok Čo chcete urobiť? Pridanie farby pozadia, prechodu, textúry, vzorky alebo obrázka Zmena typu písma Pridanie grafických prvkov Pridanie číslovaného zoznamu alebo...
Outlook 2007
Kontrola pravopisu a gramatiky, vyhľadávanie v zdrojoch informácií a preklad e-mailovej správy
Článok Čo chcete urobiť? Kontrola pravopisu alebo gramatiky Vyhľadávanie v zdrojoch informácií online Preklad textu Kontrola pravopisu alebo gramatiky Program Outlook ...
Outlook 2007
Zobrazenie predmetu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Chcete, aby sa v priečinku Doručená pošta zobrazoval stĺpec Predmet ? Prijali ste správu s prázdnym riadkom Predmet ? Chýba v správ...
Outlook 2007
Zabránenie zobrazeniu mien príjemcov použitím skrytej kópie
Článok Skrytá kópia je funkcia s pôvodným názvom Bcc (blind carbon copy). Ak v správe zadáte meno príjemcu do poľa Skrytá, odošle sa mu kópia správy a jeho meno zostan...
Outlook 2007
Vloženie symbolu alebo špeciálneho znaku
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Dialógové okno Symbol umožňuje vkladanie symbolov, napríklad ¼ a ©, špeciálnych znakov, ktoré nie sú na klávesnici, napríklad dlhej...
Outlook 2007, Word 2007
Animované obrázky v e-mailovej správe nie sú funkčné
Článok Príznaky Po prijatí e-mailovej správy s animovanými obrázkami, ako sú napríklad animované súbory .gif, sa zobrazí iba statický obrázok. Príčina Súbory s animova...
Outlook 2007
Odstránenie alebo zmena pozadí a grafických efektov v odpovediach a správach posielaných ďalej
Článok Program Outlook podporuje veľa možností prispôsobenia e-mailových správ, vrátane použitia farieb a obrázkov na pozadí. Voľba farby alebo obrázka pozadia inej os...
Outlook 2007
Vytvorenie e-mailovej správy
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Vytvorenie e-mailovej správy je najčastejšia úloha, ktorú vykonávate v programe Microsoft Outlook. Táto úloha vám ponúka aj najviac...
Outlook 2007
V e-mailových správach vo formáte HTML nie je možné použiť značky HTML
Článok Príznaky Pri zostavovaní e-mailovej správy vyberiete správu vo formáte HTML a potom sa zobrazí niektorá z nasledovných možností: Značky HTML nie je možné použiť...
Outlook 2007
Vloženie vodorovných čiar
Článok Pridanie vodorovných čiar do e-mailovej správy umožňuje oddeliť jednotlivé sekcie dlhej správy a vytvoriť vizuálne pôsobivú správu. Program Microsoft Office Out...
Outlook 2007, Word 2007
Zmena umiestnenia pre ukladanie odoslaných e-mailových správ
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Pri používaní servera Microsoft Exchange alebo e-mailového konta IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): na rozdiel od inter...
Outlook 2007
Odloženie alebo naplánovanie odoslania správy
Článok Môžete odložiť odoslanie jednotlivých správ, alebo môžete s použitím pravidiel odložiť odoslanie všetkých správ tak, že ich zadržíte v priečinku Pošta na odosla...
Outlook 2007
Odvolanie alebo nahradenie správy po jej odoslaní
Článok Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange 2000, 2003 alebo 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Exchange. Ak chcet...
Outlook 2007
Zmena zobrazovaného mena, ktoré sa zobrazuje príjemcom e-mailov
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Ak sa príjemcom vašich e-mailových správ zobrazuje iba časť vášho mena a priezviska a chcete, aby sa im zobrazovalo celé meno, môže...
Outlook 2007
Zmena stupňa dôležitosti alebo úrovne citlivosti pre správy
Článok Nastavením stupňa dôležitosti e-mailových správ uvediete, či vyžadujú okamžitú pozornosť príjemcu alebo môžu byť prečítané neskôr. V prípade e-mailových správ s...
Outlook 2007
Kopírovanie a prilepovanie viacerých položiek pomocou Schránky balíka Office
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Schránka balíka Microsoft Office umožňuje kopírovať viacero textových a grafických položiek v dokumentoch programov balíka Office a...
Access 2007, Excel 2007...
PREDCHÁDZAJÚCA12NASLEDUJÚCE
Nenašli ste, čo ste hľadali?Hľadať na celej lokalite Office.com