Prejsť na výsledky hľadania
Výsledky z lokality Office.com
Určenie obrázka ako bitovej mapy alebo kresleného obrázka
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Vyberte jednu z nasledovných možností: Ak obrázok ešte nie je zahrnutý do práce Vyberte jednu z nasledovných možností: Ak sa obrázo...
Excel 2003, PowerPoint 2003...
Zmena predvoleného umiestnenia grafických prvkov
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Používateľ môže určiť, či sa obrázky a nakreslené objekty automaticky vložia ako vnorené (vnorený objekt: obrázok alebo iný objekt,...
Word 2003
Nastavenie predvolených hodnôt pre nový obrázok alebo štýl tvaru
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Vyberte obrázok, ktorého atribúty (atribút: vlastnosť objektu alebo textu, napríklad výplň čiary alebo farba textu, ktorú možno men...
Word 2003
Uloženie grafiky vo formáte .png
Článok V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti . Kliknite na kartu Všeobecné . Potom kliknite na tlačidlo Možnosti pre web . Kliknite na kartu Prehľadávače . V z...
Excel 2003, Word 2003
Riešenie problémov s grafikou
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Vytváranie kreslených objektov Čiary kresby sú krivé Kľukaté a nie celkom rovné zvislé alebo vodorovné čiary budú na obrazovke do u...
Word 2003
Zapnutie a vypnutie kresliaceho plátna
Článok V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti . Kliknite na kartu Všeobecné . Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Pri vkladaní automatických tvarov a...
Word 2003
Riešenie problémov so zoskupovaním v programoch PowerPoint a Word
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Nie je možné vybrať objekt alebo text na snímke programu Microsoft Office PowerPoint. Ak je obrázok alebo textúra pridaný do pozadi...
PowerPoint 2003, Word 2003
Presunutie objektu dopredu alebo dozadu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Vyberte objekt (objekt: tabuľka, graf, obrázok, rovnica alebo iná forma informácií. Objekty vytvorené v jednej aplikácii (napríklad...
Excel 2003, PowerPoint 2003...
Zmena orientácie textu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Môžete zmeniť orientáciu textu v nakreslených objektoch, ako sú napríklad bloky textu (blok textu: kontajner obsahujúci texty alebo...
Word 2003
Vytvorenie vlastných pozdravov použitím obrázkov ClipArt
Článok Vzťahuje sa na Microsoft Office Publisher 2003 Lokalitu Obrázky ClipArt a mediálne súbory na lokalite Office Online Samozrejme, že môžete ísť do obchodu a kúpiť...
Word 2003
Grafika v programe Word
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko V dokumentoch programu Microsoft Word sa používajú dva základné druhy grafických prvkov: nakreslené objekty (nakreslený objekt: kaž...
Word 2003
Zapnutie alebo vypnutie prichytávania k mriežke
Článok Na paneli s nástrojmi Kreslenie kliknite na tlačidlo Kresliť .  Poznámka.    Ak sa panel s nástrojmi Kreslenie nezobrazuje, v ponuke Zobraziť ukážte na položku ...
Word 2003
Stohovanie objektov
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Objekty (objekt: tabuľka, graf, obrázok, rovnica alebo iná forma informácií. Objekty vytvorené v jednej aplikácii (napríklad tabuľk...
PowerPoint 2003, Word 2003
Zmena spôsobu obtekania textu pre obrázok alebo nakreslený objekt
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Ak je obrázok alebo objekt na kresliacom plátne (kresliace plátno: oblasť, na ktorej môžete nakresliť viacero tvarov. Keďže tieto t...
Word 2003
Zoskupenie a oddelenie objektov
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Pri zoskupení objektov (objekt: tabuľka, graf, obrázok, rovnica alebo iná forma informácií. Objekty vytvorené v jednej aplikácii (n...
PowerPoint 2003, Word 2003
Označovanie textu a grafiky
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Text alebo grafiku môžete vybrať pomocou myši alebo klávesnice vrátane nesusediacich položiek. Môžete napríklad vybrať odsek na prv...
Word 2003
Pridanie textu do nakresleného objektu alebo obrázka
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko K položke možno pridať číslovaný popis, ako napríklad „Obrázok č. 1“, a nastaviť program Microsoft Word, aby automaticky pridával p...
Word 2003
Úprava veľkosti a orezanie grafických objektov
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Je možné upraviť veľkosť celej kresby, jednotlivých obrázkov a tvarov a tiež je možné obrázok orezať (orezať: odstrániť zvislé aleb...
Word 2003
Zoskupenie, oddelenie a preskupenie objektov
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Na prácu s objektmi slúžia príkazy na paneli s nástrojmi Kreslenie . Panel s nástrojmi Kreslenie sa zobrazuje v ľavom spodnom rohu ...
PowerPoint 2003, Word 2003
Formát PNG (Portable Network Graphics)
Článok Formát PNG je formát grafických súborov, ktorý podporujú viaceré webové prehľadávače. Je to formát vhodný na kompresiu a ukladanie grafických obrázkov a pri dek...
Excel 2003, Word 2003
Umiestnenie grafických objektov a textu
Článok Zobraziť všetko Skryť všetko Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov: Zmena okrajov okolo textu v automatickom tvare alebo v bloku textu Kliknite na automatický t...
Word 2003
Nenašli ste, čo ste hľadali?Hľadať na celej lokalite Office.com