Prechod na pás s nástrojmi balíka Office

Zvyknúť si na pás s nástrojmi, ktorý bol zavedený v rámci balíka Office 2007 a teraz je zahrnutý do všetkých programov balíka Office 2010, môže byť trochu obtiažne. S cieľom pomôcť vám oboznámiť sa s pásom s nástrojmi sme zostavili kolekciu zdrojov — , aby ste mohli rýchlo nájsť príkazy, použiť klávesové skratky a prispôsobiť vlastný pás s nástrojmi.

Obľúbené študijné zdroje


Vyhľadanie príkazov v balíku Office 2010 | Office 2007

zárez Interaktívne: od starých k novým
zárez Komplexné referenčné informácie
zárez Prevzatie karty vyhľadávania
zárez Školenie online
zárez Stručná referenčná príručka k migrácii
Interaktívne príručky k balíku Office 2010
Pomocou znalosti starých ponúk vyhľadajte nové umiestnenie položiek vo verzii 2010. Prostredníctvom simulácií programov s ponukami nájdete nové umiestnenia bežne používaných príkazov.
Zobraziť všetky príručky a získať ďalšie informácie >

Kliknutím na niektorý z nižšieuvedených produktov spustíte príslušnú príručku:
Interaktívna príručka k programu Word 2010
Komplexné referenčné informácie k balíku Office 2010
Komplexný zoznam starých a nových príkazov. Všetky zoznamy sú vo formáte zošita programu Excel.
Zobraziť všetky referenčné zošity k balíku Office 2010 >

Kliknutím na niektorý z nižšieuvedených produktov zobrazíte príslušný zošit:
Referenčné informácie o prechode od ponúk k pásu s nástrojmi v programe Word
Doplnok Vyhľadávanie príkazov pre balík Office 2010
Prevzatím a nainštalovaním tohto doplnku aktivujete vlastnú kartu vyhľadávania v programoch Word, Excel a PowerPoint. Zadajte príkazy vlastnými slovami a zobrazia sa informácie o spôsobe vykonania danej úlohy prostredníctvom pásu s nástrojmi.
Prevziať >

Kliknutím na produkt zobrazíte ďalšie informácie:
Doplnok Vyhľadávanie príkazov pre balík Office 2010
Bezplatné školenie online týkajúce sa balíka Office 2010
Začnite používať pás s nástrojmi balíka Office 2010. Pozrite si videá, získajte informácie prostredníctvom školiacich kurzov samoštúdia a zistite, ako vykonávať bežné úlohy pomocou pásu s nástrojmi.
Nájsť všetky školenia k balíku Office >

Kliknutím na niektorý z nižšieuvedených produktov spustíte príslušný kurz:
Školenie online k programu Word 2010
Príručky týkajúce sa migrácie na balík Office 2010 s možnosťou tlače
Získajte odpovede na bežné otázky týkajúce sa prechodu na programy balíka Office 2010. Kliknutím na niektorý z nižšieuvedených produktov sa v programe Adobe Reader otvorí príslušná príručka ako súbor PDF. Príručku si môžete prezrieť, vytlačiť alebo uložiť na ďalšie používanie.
Ďalšie informácie o týchto príručkách >

Kliknutím na niektorý z nižšieuvedených produktov otvoríte príslušnú príručku:
Príručky týkajúce sa migrácie s možnosťou tlače
zárez Interaktívne: od starých k novým
zárez Komplexné referenčné informácie
zárez Prevzatie karty vyhľadávania
zárez Školenie online
Interaktívne príručky k balíku Office 2007
Pomocou znalosti starých ponúk vyhľadajte nové umiestnenie položiek vo verzii 2007. Prostredníctvom simulácií programov s ponukami nájdete nové umiestnenia bežne používaných príkazov.
Kliknutím na produkt spustíte príslušnú príručku:
Interaktívna príručka k programu Word 2007
Komplexné referenčné informácie k balíku Office 2007
Komplexný zoznam starých a nových príkazov. Všetky zoznamy sú vo formáte zošita programu Excel.
Kliknutím na niektorý z nižšieuvedených produktov zobrazíte príslušný zošit:
Komplexné referenčné informácie k programu Excel 2007
Doplnok Vyhľadávanie príkazov pre balík Office 2007
Prevzatím a nainštalovaním tohto doplnku aktivujete vlastnú kartu vyhľadávania v programoch Word, Excel a PowerPoint. Zadajte príkazy vlastnými slovami a zobrazia sa informácie o spôsobe vykonania danej úlohy prostredníctvom pásu s nástrojmi.
Prevziať >

Kliknutím na produkt zobrazíte ďalšie informácie:
Doplnok Vyhľadávanie príkazov pre balík Office 2007
Bezplatné školenie online týkajúce sa balíka Office 2007
Začnite používať pás s nástrojmi balíka Office 2007. Prostredníctvom školiacich kurzov samoštúdia zistíte, ako vykonávať bežné úlohy pomocou pásu s nástrojmi.
Zúčastnite sa školenia Zrýchlenie práce s balíkom Office 2007 >

Kliknutím na niektorý z nižšieuvedených produktov spustíte príslušné školenie:
Školenie online k programu Word 2007

Používanie klávesových skratiek v balíku Office 2010 | Office 2007

zárez Referenčné články
zárez Školenie online
Vyhľadanie príkazov klávesových skratiek v balíku Office 2010
Klávesové skratky začínajúce klávesom CTRL fungujú aj vo verzii 2010. Napríklad klávesová skratka CTRL + C sa aj naďalej používa na skopírovanie položiek do schránky a klávesová skratka CTRL + V na prilepenie položiek zo schránky.

Väčšina starých klávesových skratiek ponúk začínajúcich klávesom ALT funguje tiež. Tieto klávesové skratky však musíte vedieť naspamäť, na obrazovke sa nenachádzajú žiadne pripomenutia, ktoré klávesy treba stlačiť.

Ak chcete nájsť zoznam bežných klávesových skratiek pre určitý produkt, kliknite na nižšieuvedenú ikonu daného produktu:
Tabuľka s klávesovými skratkami
Bezplatné školenie online týkajúce sa balíka Office 2010
Pozrite si ukážky a získajte informácie o tom, ako sa zmenili klávesové skratky.
Kliknutím na produkt spustíte príslušné školenie:
Školenie online týkajúce sa balíka Office 2010
zárez Referenčné články
zárez Školenie online
Vyhľadanie príkazov klávesových skratiek v balíku Office 2007
Klávesové skratky začínajúce klávesom CTRL fungujú aj vo verzii 2007. Napríklad klávesová skratka CTRL + C sa aj naďalej používa na skopírovanie položiek do schránky a klávesová skratka CTRL + V na prilepenie položiek zo schránky.

Väčšina starých klávesových skratiek ponúk začínajúcich klávesom ALT funguje tiež. Tieto klávesové skratky však musíte vedieť naspamäť, na obrazovke sa nenachádzajú žiadne pripomenutia, ktoré klávesy treba stlačiť.

Ak chcete nájsť zoznam bežných klávesových skratiek pre určitý produkt, kliknite na nižšieuvedenú ikonu daného produktu:
Tabuľka s klávesovými skratkami
Bezplatné školenie online týkajúce sa balíka Office 2007
Pozrite si krátky komplexný kurz a získajte rýchlo informácie o tom, ako sa zmenili klávesové skratky.
Spustiť školiaci kurz:
Školenie online týkajúce sa balíka Office 2007

Prispôsobenie v rámci balíka Office 2010 | Office 2007

zárez Použitie panela s nástrojmi Rýchly prístup
zárez Prispôsobenie pásu s nástrojmi
zárez Prispôsobenie klávesových skratiek v programe Word
Získanie jednoduchého prístupu k ľubovoľnému príkazu v rámci balíka Office 2010
Prispôsobte panel s nástrojmi Rýchly prístup a majte svoje vlastné obľúbené príkazy vždy v dosahu bez ohľadu na to, ktorá karta pásu s nástrojmi sa práve zobrazuje.
Video: Pridanie príkazov na panel s nástrojmi Rýchly prístup >
Článok: Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup v programoch balíka Office 2010 >

Panel s nástrojmi Rýchly prístup
Prispôsobenie pásu s nástrojmi balíka Office 2010
V programoch balíka Office 2010 môžete prispôsobiť pás s nástrojmi podľa vlastných predstáv. Môžete zmeniť predvolené karty a vytvoriť vlastné karty a skupiny, ktoré budú obsahovať vaše často používané príkazy.

Postup vykonania tejto akcie v programe Word 2010 >
Prispôsobenie pásu s nástrojmi v programoch balíka Office 2010
Prispôsobenie klávesových skratiek v programe Word 2010
Klávesové skratky môžete prispôsobiť priradením klávesových skratiek (alebo kombinácií klávesov) k príkazu, makru, písmu, štýlu alebo často používanému symbolu. Klávesové skratky môžete tiež odstrániť.
Prispôsobenie klávesových skratiek v programe Word 2010 >
Prispôsobenie klávesových skratiek v programe Word
zárez Použitie panela s nástrojmi Rýchly prístup
zárez Prispôsobenie pásu s nástrojmi
zárez Prispôsobenie klávesových skratiek v programe Word
Získanie jednoduchého prístupu k ľubovoľnému príkazu v rámci balíka Office 2007
Prispôsobte panel s nástrojmi Rýchly prístup a majte svoje vlastné obľúbené príkazy vždy v dosahu bez ohľadu na to, ktorá karta pásu s nástrojmi sa práve zobrazuje.
Článok: Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup v rámci balíka Office 2007 >

Panel s nástrojmi Rýchly prístup
Prispôsobenie pásu s nástrojmi balíka Office 2007
Vo všetkých programoch balíka Microsoft Office 2007 obsahujúcich pás s nástrojmi sa na prispôsobenie pásu s nástrojmi používa formát XML (Extensible Markup Language).
Získajte ďalšie informácie o prispôsobení pásu s nástrojmi pomocou formátu XML.
Navštívte webovú lokalitu Microsoft Developer Network >
Formát XML pre pás s nástrojmi
Prispôsobenie klávesových skratiek v programe Word 2007
V programe Word 2007 môžete klávesové skratky prispôsobiť priradením klávesových skratiek (alebo kombinácií klávesov) k príkazu, makru, písmu, štýlu alebo bežne používanému symbolu. Klávesové skratky môžete tiež odstrániť.
Prispôsobenie klávesových skratiek v programe Word 2007 >
Prispôsobenie klávesových skratiek v programe Word
zavrieť Zavrieť

zavrieť Zavrieť
zavrieť Zavrieť