Ako obnoviť alebo nahradiť stratený kód Product Key pre Microsoft Office?

Strata kódu Product Key môže byť skutočne nepríjemná, najmä ak si potrebujete nainštalovať Office. Ak chcete získať informácie o možnostiach obnovenia alebo nahradenia strateného kódu Product Key pre Office, vyberte svoju verziu balíka Office:

ZobraziťPredplatné na Office 365 Premium pre domácnosti alebo Office 365 University

Ak ste si už predplatné uplatnili, pravdepodobne nebude obnovenie ani nahradenie kódu Product Key potrebné. Na inštaláciu balíka Office prejdite na stránku Moje konto, prihláste sa s kontom Microsoft naviazaným na vaše predplatné a použite tlačidlo Inštalovaťna stránke Moje konto.

 Dôležité upozornenie.    Ak je na stránke Moje konto uvedené, že Office nie je k tomuto kontu priradený , možno ste pri prihlasovaní použili nesprávne konto Microsoft. Treba sa prihlásiť s tým kontom Microsoft, ktoré ste zadali pri uplatňovaní a prvej inštalácii balíka Office. Ak problémy s prihlásením na stránku Moje konto pretrvávajú, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft a informujte sa, aké možnosti sú k dispozícii.

Zobraziť Office 2013 pre študentov a domácnosti, Office 2013 pre podnikateľov alebo Office 2013 Professional

Ak ste si Office 2013 kúpili online alebo ak ste ho už v minulosti aspoň raz inštalovali, pravdepodobne nebude obnovenie ani nahradenie kódu Product Key potrebné. Na inštaláciu balíka Office prejdite na stránku Moje konto, prihláste sa s kontom Microsoft naviazaným na daný produkt a použite tlačidlo Inštalovať na stránke Moje konto.

Ak uprednostňujete inštaláciu balíka Office z disku a potrebujete kód Product Key, môžete ho nájsť na stránke Moje konto. V časti Možnosti konta kliknite na položku Inštalovať z disku. Na ďalšej obrazovke kliknite na položku Mám disk a potom kliknutím na tlačidlo Zobraziť kód Product Key zobrazte kód Product Key na inštaláciu.

 Dôležité upozornenie.    Ak je na stránke Moje konto uvedené, že Office nie je k tomuto kontu priradený, možno ste pri prihlasovaní použili nesprávne konto Microsoft. Treba sa prihlásiť s tým kontom Microsoft, ktoré ste zadali pri uplatňovaní a prvej inštalácii balíka Office. Ak problémy s prihlásením na stránku Moje konto pretrvávajú, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft a informujte sa, aké možnosti sú k dispozícii.

Zobraziť Office 2010 pre študentov a domácnosti, Office 2010 pre podnikateľov alebo Office 2010 Professional

Pravdepodobne budete vedieť obnoviť kód Product Key online. Táto možnosť je k dispozícii, ak ste si Office 2010 kúpili online, stiahli a nainštalovali alebo ak bol kód priradený ku kontu Microsoft. Ak potrebujete obnoviť kód Product Key, prejdite na stránku Moje konto a prihláste sa s kontom Microsoft naviazaným na inštaláciu. Stránka s podrobnosťami o konte obsahuje kód Product Key aj prepojenie na stiahnutie balíka Office na inštaláciu.

Pravdepodobne budete tiež vedieť obnoviť kód Product Key balíka Office z potvrdzovacieho e-mailu, ktorý ste dostali po zakúpení produktu online. Ak ste si Office 2010 kúpili priamo od spoločnosti Microsoft, hľadajte v e-mailoch výraz „Microsoft“. Ak ste nákup uskutočnili od predajcu tretej strany, skúste hľadať meno tohto predajcu. Tento e-mail hľadajte vo všetkých poštových priečinkoch vrátane priečinka nevyžiadanej pošty.

Môžete sa tiež obrátiť na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Oddelenie technickej podpory vám môže pomôcť, ak máte platný doklad o zakúpení. V opačnom prípade toho jeho pracovníci veľa nezmôžu. Rozumieme, že vám to môže spôsobiť problémy, pochopte však, že ide o rovnakú politiku ako v prípade iných spoločností alebo obchodov, ak stratíte svoj doklad o zakúpení ich produktov.

Aké možnosti sú k dispozícii, ak nemôžem nájsť kód Product Key a nemám platný doklad o zakúpení?

Odporúčame vám zvážiť kúpu predplatného na Office 365 Premium pre domácnosti. Výhody zákazníka služieb Office 365 s aktívnym predplatným:

  • Môžete sa prihlásiť na stránku Moje konto a bez potreby kódu Product Key nainštalovať Office do iných počítačov alebo v iných jazykoch.
  • Office môžete nainštalovať až do 5 počítačov alebo Macov a 5 mobilných zariadení.
  • Office môžete nainštalovať v širokej škále jazykov.
  • Máte nárok na najnovšiu verziu aplikácií balíka Office vždy, keď je k dispozícii.

Zobraziť Microsoft Office 2007 alebo staršie verzie balíka Office

Ak ste kód Product Key stratili, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Jeho pracovníci vám môžu pomôcť, ak máte platný doklad o zakúpení. V opačnom prípade toho veľa nezmôžu. Rozumieme, že vám to môže spôsobiť problémy, pochopte však, že ide o rovnakú politiku ako v prípade iných spoločností alebo obchodov, ak stratíte svoj doklad o zakúpení ich produktov.

Aké možnosti sú k dispozícii, ak nemôžem nájsť kód Product Key a nemám platný doklad o zakúpení?

Odporúčame vám zvážiť kúpu predplatného na Office 365 Premium pre domácnosti. Výhody zákazníka služieb Office 365 s aktívnym predplatným:

  • Môžete sa prihlásiť na stránku Moje konto a bez potreby kódu Product Key nainštalovať Office do iných počítačov alebo v iných jazykoch.
  • Office môžete nainštalovať až do 5 počítačov alebo Macov a 5 mobilných zariadení.
  • Office môžete nainštalovať v širokej škále jazykov.
  • Máte nárok na najnovšiu verziu aplikácií balíka Office vždy, keď je k dispozícii.
 
 
Platí pre:
Office 2013, Office 2010, 2007 Office System