Začíname pracovať s programom SharePoint Workspace 2010

Začíname pracovať s balíkom Office 2010 Či už program Groove 2007 poznáte alebo ste nikdy nepoužívali program SharePoint Workspace 2010, tieto zdroje vám umožnia získať úvodné informácie o najnovšej verzii.

 

 Poznámka.   Program SharePoint Workspace sa v minulosti volal Office Groove.

AKÁ JE VAŠA POZÍCIA? KAM POKRAČOVAŤ

Poznáte program Groove 2007?

Zistite, čo sa v programe SharePoint Workspace 2010 zmenilo od jeho poslednej verzie.

Čo je nové v programe SharePoint Workspace 2010

Nikdy ste nepoužívali program SharePoint Workspace?

Naučte sa vykonávať bežné úlohy s programom SharePoint Workspace 2010.

Základné úlohy v programe SharePoint Workspace 2010

Máte záujem o podrobnejšie školiace video?

Naučte sa vytvárať pracovné priestory služby SharePoint, synchronizovať ich so serverom, vziať dokumenty k sebe a vrátiť ich do projektu a riešiť konflikty položiek alebo dokumentov.

SharePoint Workspace 2010: Úvodné informácie

Video: Začíname pracovať s programom SharePoint Workspace 2010

Ďalšie informácie o začatí práce s inými produktmi balíka Microsoft Office nájdete v téme Začíname pracovať s balíkom Microsoft Office 2010.

Vyskúšanie alebo zakúpenie balíka Office 2010

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
SharePoint Workspace 2010