Strana 1 z 14PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Pracovné postupy I: Základy, ktoré by ste mali poznať

Dokument s ikonou pracovného postupu
Používa sa vo vašej organizácii lokalita Microsoft Office SharePoint Server 2007? Používate na danej lokalite knižnice dokumentov na zdieľanie súborov? Ak áno, mali by ste sa naučiť, ako používať pracovné postupy. Pracovné postupy sú automatizované procesy, ktoré odosielajú dokumenty na rôzne typy revízií. V tomto kurze – prvom v skupine kurzov – sa zoznámite so základmi.Nemáte balík Office 2007? Môžete prevziať 60-dňovú skúšobnú verziu alebo si tento balík môžete aj kúpiť.

Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Jedna lekcia vo forme samoštúdia.
  • Krátky test na konci každej lekcie. Testy nie sú vyhodnocované.
  • Rýchla referencia, ktorú si môžete ponechať.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • Zistiť, aký hodnotný môže byť pre vás a vašich spolupracovníkov pracovný postup.
  • Získať prehľad o základoch pracovných postupov: ako ich spustiť, ako sa na nich môžu ľudia zúčastniť, a tak ďalej.
  • Spustiť pracovný postup schválenia, ktorý umožňuje odoslať súbor iným osobám na schválenie.

Mali by ste vedieť pridávať, upravovať a vziať súbory v knižnici SharePoint k sebe. Ak tieto činnosti nepoznáte, absolvujte kurzy Knižnice dokumentov služby SharePoint I: Úvod do zdieľania súborov a Knižnice dokumentov služby SharePoint II: Všetko o vzatí súborov k sebe.


Používa sa vo vašej organizácii lokalita Microsoft Office SharePoint Server 2007? Používate na danej lokalite knižnice dokumentov na zdieľanie súborov? Ak áno, mali by ste sa naučiť, ako používať pracovné postupy. Pracovné postupy sú automatizované procesy, ktoré odosielajú dokumenty na rôzne typy revízií. V tomto kurze – prvom v skupine kurzov – sa zoznámite so základmi.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto kurze, prečítajte si text v častiach Ciele a O tomto kurze alebo si prezrite obsah. Potom kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite prvú lekciu.

Strana 1 z 14PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE