Čo je OneDrive for Business?

OneDrive for Business je osobná knižnica určená na uloženie a usporiadanie vašich pracovných dokumentov. OneDrive for Business je integrovanou súčasťou služieb Office 365 alebo SharePoint Servera 2013, a tak vám umožňuje pracovať v rámci vašej organizácie prostredníctvom funkcií, ako je napríklad priamy prístup k adresáru organizácie.

 Poznámka.    OneDrive for Business sa líši od služby OneDrive, ktorá slúži ako osobný ukladací priestor oddelený od pracoviska. OneDrive for Business sa líši aj od tímovej lokality, ktorá je určená na ukladanie dokumentov súvisiacich s tímom alebo projektom.

Poznámka SkyDrive je teraz OneDrive a SkyDrive Pro je teraz OneDrive for Business. Prečítajte si viac o tejto zmene v článku Od SkyDrive k OneDrive.

Ukladanie pracovných dokumentov a súvisiacich súborov

Ak používate Office 365, získate 1 TB priestoru v cloude pre OneDrive for Business a súvisiaci obsah lokalít. Ak je vaša knižnica OneDrive for Business hosťovaná na SharePoint serveri vašej organizácie, správcovia organizácie rozhodnú o tom, koľko ukladacieho priestoru bude k dispozícii.

Všetky súbory uložené vo OneDrive for Business sú primárne súkromné (môžete ich zobraziť iba vy), až kým sa nerozhodnete ich zdieľať. Súbor môžete jednoducho zdieľať so všetkými používateľmi v organizácii. Môžete ho napríklad umiestniť do priečinka Zdieľané s každým. Súbory môžete zdieľať aj s konkrétnymi kolegami a môžete tak spolupracovať na projektoch. Po prihlásení do služieb Office 365 máte v závislosti od povolení spoločnosti dokonca možnosť zdieľať obsah s partnermi mimo organizácie.

Ak chcete použiť knižnicu OneDrive for Business, vyberte položku OneDrive (skrátený tvar názvu OneDrive for Business) v hlavičke v hornej časti stránky SharePoint alebo Office 365.

Výber knižnice OneDrive for Business

OneDrive for Business máte k dispozícii v rámci predplatného na SharePoint Online v Office 365 vo svojej organizácii alebo v rámci lokálnej inštalácie SharePoint Servera 2013.

Ďalšie informácie o knižnici OneDrive for Business nájdete v týchto témach:

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Synchronizácia služby OneDrive for Business s počítačom

Aplikácia na synchronizáciu služby OneDrive for Business umožňuje synchronizovať knižnicu OneDrive for Business alebo iné knižnice lokality SharePoint s lokálnym počítačom. Táto aplikácia na synchronizáciu je súčasťou balíka Office 2013 alebo predplatného na Office 365, ktoré zahŕňa aplikácie balíka Office 2013. Ak nemáte Office 2013, môžete si aplikáciu na synchronizáciu služby OneDrive for Business bezplatne stiahnuť.

Ak chcete synchronizovať obsah služby OneDrive for Business, prihláste sa do služieb Office 365 alebo SharePoint, kliknite na položku OneDrive v hornej časti stránky a potom na položku Synchronizovať.

Synchronizácia knižnice s počítačom

Synchronizované súbory nájdete v Prieskumníkovi v časti Obľúbené položky. Ak synchronizujete knižnicu OneDrive for Business v Office 365, synchronizované súbory sa budú nachádzať v priečinku OneDrive spoločnosti <organizácia>. V prípade potreby s nimi môžete pracovať lokálne. Keď budete online, zmeny sa budú automaticky synchronizovať s knižnicou OneDrive for Business.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

V čom sa OneDrive for Business líši od služby OneDrive?

Spoločnosť Microsoft ponúka ďalšiu službu ukladacieho priestoru s názvom OneDrive. OneDrive už možno používate na ukladanie dokumentov a iného obsahu v cloude. Rozdiely medzi touto službou a službou OneDrive for Business:

  • OneDrive je bezplatný osobný online ukladací priestor, ktorý získate buď s kontom Microsoft, alebo so službou Outlook.com. OneDrive môžete používať na  ukladanie dokumentov, fotografií a iných súborov v cloude, na ich zdieľanie s priateľmi, ako aj na spoluprácu na obsahu. Máte možnosť rozhodnúť sa, akým spôsobom ju budete používať.
  • OneDrive for Business je online ukladací priestor určený na pracovné účely. Knižnicu služby OneDrive for Business spravuje vaša organizácia. Umožňuje vám zdieľať pracovné dokumenty a spolupracovať na nich s kolegami. Správcovia kolekcií lokalít v organizácii určujú, aké možnosti budú v knižnici k dispozícii.

 Poznámka.    V hlavičke alebo na inom mieste na lokalite SharePoint alebo Office 365 sa OneDrive zobrazuje ako skrátený tvar názvu OneDrive for Business , aby bolo zobrazenie jednoduchšie.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o používaní služby OneDrive for Business a aplikácie na synchronizáciu služby OneDrive for Business:

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, OneDrive for Business, SharePoint Online Enterprise (E1 a E2), SharePoint Online Enterprise (E3 a E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Správca služieb Office 365 Enterprise, Správca služieb Office 365 Midsize Business, Správca služieb Office 365 Small Business