ServeryExchange Server 2010


Dosahujte lepšie obchodné výsledky a udržte si kontrolu nad nákladmi na zavedenie, správu a súlad.


Ďalšie informácie >(v angličtine)
Project Server 2010


Získajte údaje potrebné na analýzu, tvorbu zostáv, zjednodušenie správy, urýchlenie uvedenia na trh a zlepšenie kvality.


Ďalšie informácie >(v angličtine)

SharePoint Server 2010

Maximalizujte výkonnosť, znížte náklady pomocou zjednotenej štruktúry a reagujte rýchlo na potreby podniku.


Ďalšie informácie >(v angličtine)
Office Communications Server 2007 R2

Používajte softvér na zjednodušenie komunikácie vrátane informácií o pritomnosti, okamžitých správ, konferencií a funkcie Enterprise Voice.


Ďalšie informácie >(v angličtine)