Tipy na prácu s obrázkami

Obrázky sú dôležitým prvkom stránky - majú schopnosť upútať pozornosť čitateľov a vyjadriť alebo umocniť jej posolstvo. Obrázky pomáhajú čitateľovi, aby si mohol stranu zbežne prezrieť a nájsť v texte vstupné body. Poskytujú čitateľovi rýchly súhrn toho, čo text vyjadruje, a pomáhajú mu odhadnúť, či má zmysel do textu preniknúť hlbšie. Pomáhajú čitateľovi rýchlo pochopiť celkovú myšlienku.

Obrázky môžu oživiť nudne pôsobiaci text. Môžu však čitateľa od zmyslu textu aj odviesť, ak obrázky s textom vzájomne nekorešpondujú. Text s obrázkami, ktoré ste v publikácii použili, je potrebné mať pod kontrolou.

Čo chcete urobiť?


Oživenie textu obrázkami

Obrázky vytvorené alebo vybraté pre publikáciu musia byť:

 • Relevantné    Obrázky použite na ozrejmenie kľúčových konceptov a upútanie pozornosti. Keďže čitatelia po zbežnom prečítaní nadpisu a popisu obrázkov strany preskakujú, pomocou vylepšenia obrázkov a krátkych popisov môžete zaistiť, aby zachytili najdôležitejšie informácie.
 • Konzistentné    Zabezpečte jednotný vzhľad publikácie výberom vhodných obrázkov alebo ich úpravou. Obrázkom môžete dať jednotný vzhľad viacerými spôsobmi. Môžete napríklad použiť úzku paletu farieb alebo jednu výraznú farbu, spoločný grafický štýl, rovnaký uhol záberu fotoaparátu, rovnaký uhol pohľadu alebo konzistentné osvetlenie. V každom obrázku môžete použiť aj rovnaký filter efektov alebo rovnaké ľudské modely v dejovej línii.
 • Ľudské    Väčšina ľudí sa rada pozerá na iných ľudí. Portréty ľudí upútajú pozornosť čitateľov, hlavne vtedy, keď sú obrázky relevantné a niečo vypovedajú. Použitím obrázkov osôb používajúcich váš produkt alebo službu umožníte čitateľom vidieť, ako to funguje. Čitateľ si môže predstaviť sám seba, ako produkt používa.
 • Statické    Animácia upúta pohľad a nedovolí čitateľovi pokračovať. Zbytočnými animáciami riskujete, že čitateľ nebude mať záujem pokračovať v čítaní , bude zmätený a ujde mu pointa. Ak použijete animovaný obrázok v online publikácii, musí mať jasný účel (napríklad zobraziť spôsob použitia produktu).

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Použitie správnej veľkosti obrázka v médiu

Veľkosť alebo rozlíšenie pridaných grafických prvkov môžete zvyčajne zmeniť s dobrými výsledkami. Niekedy však nie je možné grafické prvky zmenšiť ani zväčšiť na potrebnú veľkosť. Preto je dobré mať predstavu o tom, čo budete potrebovať, skôr než začnete hľadať grafické prvky, ktoré by spolu korešpondovali.

Grafické prvky vytvorené kresliacim programom, skenovacím programom alebo digitálnym fotoaparátom sú vytvorené z mriežky rozlične vyfarbených štvorčekov, ktoré sa nazývajú pixely. Obrázok obsahuje rovnaké množstvo informácií - počet pixlov - bez ohľadu na to, či ho v publikácii zmenšíte alebo zväčšíte.

Rozlíšenie obrázka sa vyjadruje v pixloch na palec (ppi). Občas sa môžete stretnúť s rozlíšením obrázka vyjadreným v bodoch na palec (dpi) namiesto ppi. Tieto termíny sa často zamieňajú.

Ak chcete, aby sa v obrázku zobrazilo po jeho zväčšení viac detailov, musíte začať s obrázkom, ktorý má viac pixlov - vyššie platné rozlíšenie. Zväčšovaním obrázka sa znižuje jeho rozlíšenie (menej ppi). Zmenšovaním obrázka sa rozlíšenie zvyšuje (viac ppi).

Ak je rozlíšenie príliš nízke, bude vytlačený obrázok hranatejší. Ak je rozlíšenie obrázka príliš vysoké, súbor s obrázkom publikácie sa stane zbytočne veľkým a jeho otvorenie, úprava alebo tlač bude trvať dlhšie. Obrázky s rozlíšením vyšším ako 1 000 ppi sa nedajú vytlačiť vôbec.

Vyhľadanie platného rozlíšenia

Každý obrázok v publikácii má platné rozlíšenie, ktoré je vložené do záznamu pôvodného rozlíšenia grafického prvku a ovplyvňuje zmenu mierky v programe Microsoft Office Publisher. Obrázok s pôvodným rozlíšením 300 ppi, ktorý bol o 200 percent zväčšený, má platné rozlíšenie 150 ppi.

Ak chcete nájsť platné rozlíšenie obrázka v publikácii, postupujte takto:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Správca grafiky. Na ľavej strane obrazovky sa na pracovnej table zobrazí nástroj Správca grafiky.
 2. Na pracovnej table Správca grafiky kliknite v zozname Vybrať obrázok na šípku vedľa obrázka, ktorého informácie chcete zobraziť, a potom kliknite na položku Podrobnosti.
 3. Pole Platné rozlíšenie zobrazuje rozlíšenie v bodoch na palec (dpi).

Farebné obrázky, ktoré chcete tlačiť v komerčnej tlačiarni, by mali mať rozlíšenie 200 ppi až 300 ppi. Môžu mať vyššie rozlíšenie — až do 800 ppi — ale nemali by mať rozlíšenie nižšie. Ak obrázky plánujete použiť iba online (napríklad na webe alebo v programe Microsoft Office PowerPoint), obrázky by mali mať rozlíšenie iba 96 ppi, čo je rozlíšenie monitorov počítačov.

Veľkosť súboru môže ovplyvniť aj formát súboru. Skôr než zmeníte rozlíšenie obrázka, použite formát, ktorý je obsahu obrázka primeraný. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najpoužívanejšie formáty súborov obrázkov, ich použitie a výhody.

Formát súboru Online Stolná tlač Komerčná tlač Základné použitie Charakteristika
BMP x x Čiarová grafika (ikony, tlačidlá, logá) Malá veľkosť súboru, málo farieb, nepriehľadnosť, nízka kompresia
EMF x x Perokresba Vylepšenie formátu BMP, menšia veľkosť súboru
EPS x x Čiarová grafika, grafika s trasami orezania, dvojtónová grafika, priame farby Údaje farieb v systéme CMYK
GIF x Nízke rozlíšenie, nevýrazné farby, hranaté okraje grafiky (ikony, tlačidlá, logá), animácie Malá veľkosť súboru, málo farieb, priehľadnosť, bezstratová kompresia
JPEG x x Fotografie Malá veľkosť súboru, milióny farieb, nepriehľadnosť, dynamická stratová kompresia
PNG x x x Čiarková grafika, animácie Vylepšenie formátu GIF, menšia veľkosť súboru, milióny farieb, priehľadnosť a bezstratová kompresia
TIFF x x Fotografie, čiarová grafika Veľká veľkosť súboru, veľké množstvo údajov farieb v systémoch RGB a CMYK, priehľadnosť, bezstratová kompresia
WMF x x Perokresba Vylepšenie formátu BMP s menšou veľkosťou súboru

Zníženie rozlíšenia grafiky s vysokým rozlíšením

Ak máte iba niekoľko grafických prvkov, ktorých rozlíšenie je príliš vysoké, nebudete mať s ich vytlačením problémy. Ak máte vo vysokom rozlíšení viac grafických prvkov, publikácia bude vytlačená oveľa efektívnejšie, ak ich rozlíšenie komprimovaním znížite.

Skôr než budete obrázok komprimovať, určite jeho veľkosť na strane. Keď skomprimujete obrázok v programe Publisher, obrázok stratí detaily a následné zväčšenie spôsobí nižšiu kvalitu, než akú ste očakávali. Rozmery obrázka budete môcť ďalej zmenšovať bez straty jeho kvality. Ak to urobíte, opätovným komprimovaním obrázka odstránite ďalšie nepotrebné údaje obrázka.

 Dôležité upozornenie.   Skôr než znížite rozlíšenie grafického prvku určeného na vloženie do publikácie, ktorá bude tlačená v komerčnej tlačiarni, mali by ste sa poradiť v službe poskytujúcej komerčnú tlač. Tam presne zistíte, aké rozlíšenie potrebujete.

Zníženie rozlíšenia grafických prvkov s vysokým rozlíšením

V Publisheri môžete komprimovaním obrázkov zmenšiť rozlíšenie jedného, niekoľkých alebo všetkých obrázkov.

 1. V Publisheri vyberte obrázky, ktorých rozlíšenie chcete znížiť.
 2. Kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte obrázky, v kontextovej ponuke kliknite na možnosť Formátovať obrázok a potom kliknite na kartu Obrázok.
 3. Kliknite na príkaz Komprimovať.
 4. V dialógovom okne Kompresia obrázkov v časti Cieľový výstup vykonajte jednu z nasledovných činností:
  • Kliknite na položku Komerčná tlač, ak chcete komprimovať obrázky na 300 pixlov na palec (ppi).
  • Kliknite na položku Stolná tlač, ak chcete komprimovať obrázky na 220 pixlov na palec (ppi).
  • Kliknite na položku Web, ak chcete komprimovať obrázky na 96 pixlov na palec (ppi).
 5. V časti Použiť nastavenie kompresie vyberte, či chcete komprimovať všetky obrázky v publikácii alebo iba vybraté obrázky, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Ak sa zobrazí správa s otázkou, či chcete použiť optimalizáciu obrázka, kliknite na možnosť Áno.

Skomprimovaná verzia obrázkov nahradí pôvodné obrázky s vysokým rozlíšením.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmenšenie veľkosti publikácie pomocou prepojených obrázkov

Vždy, keď vložíte obrázok do publikácie, veľkosť publikácie narastie. Ak namiesto toho prepojíte publikáciu s obrázkami, môžete zabrániť zvyšovaniu veľkosti súboru spôsobenému vloženými grafickými prvkami.

Keď prepojíte publikáciu s obrázkami, všetky nasledujúce zmeny vykonané v súboroch obrázkov sa prejavia aj v publikácii.

 Poznámka.   Ak presuniete publikáciu do iného počítača, musíte presunúť aj kópie prepojených obrázkov. Ak použijete sprievodcu Zbaľ a choď, tento krok vykoná sprievodca.

Vloženie obrázka ako prepojenia

 1. V ponuke Vložiť ukážte na položku Obrázok a potom kliknite na položku Zo súboru.
 2. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte a vyberte požadovaný obrázok.
 3. Kliknite na šípku vedľa položky Vložiť a potom kliknite na položku Prepojiť so súborom.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Získanie použiteľných obrázkov

S dobrými nápadmi, dobrým zrakom a dobrým vybavením môžu používatelia získať vlastné obrázky, alebo môžu nájsť niekoho, kto to urobí za nich.

Ak neviete vytvárať profesionálne fotografie alebo ilustrácie, vyhľadajte obrázky v množstve online zdrojov, napríklad:

 • Obrázky ClipArt a mediálne súbory na lokalite Microsoft Office (neobmedzené použitie)
 • Spoločnosti, ktoré ponúkajú kolekciu fotografií, napríklad Corbis a Getty (za úhradu)
 • Webové vyhľadávacie služby, napríklad MSN, Yahoo alebo Google (práva na používanie sa rôznia)
 • Knižnice alebo iné verejné inštitúcie, napríklad Kongresová knižnica v USA (práva na používanie sa rôznia)

Právne záležitosti

Voľná dostupnosť obrázkov online zvádza ku kopírovaniu a opätovnému použitiu obrázkov z webu bez výslovného povolenia alebo poplatkov.

Vyhnite sa porušovaniu autorských práv a skôr než obrázok v publikácii použijete, overte, či máte právo obrázok použiť. Môžete napríklad bez obmedzenia použiť niektorý z obrázkov na stránke Obrázky ClipArt a mediálne súbory na lokalite Office okrem prípadov, keď by sa obrázky stali predmetom predaja.

Zakúpením fotografie od spoločnosti kúpite aj práva na jej použitie na rôzne účely. Väčšina objektov ClipArt a fotografií nemôže byť použitá na ďalší predaj. Znamená to, že ich môžete použiť na reklamu svojej firmy, ale nemôžete ich použiť ako samotný produkt.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o použití obrázka, pred publikovaním obrázka sa obráťte na vlastníka zdroja a požiadajte ho o súhlas.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vyhľadanie vhodného obrázka

Keď už viete, aký typ obrázka chcete, aké potrebujete rozlíšenie, ktorý je najvhodnejší formát a keď máte vyriešené záležitosti okolo autorských práv a možnosti použitia, potrebujete pre publikáciu nájsť tie najvhodnejšie obrázky.

Ako zúžiť pátranie v nekonečnej zbierke obrázkov ClipArt alebo fotografií? Rozdiely medzi jednotlivými službami vyžadujú rozdielne stratégie vyhľadávania. Na tomto mieste použijeme stránku Obrázky ClipArt a mediálne súbory na lokalite Office s viac než 140 000 obrázkami, a tak predvedieme niektoré postupy na vyhľadanie vhodného obrázka.

Vyhľadanie dokonalého klipu

Táto časť je citovaná z publikácie Ako dosiahnuť originálny vzhľad obrázkov ClipArt v programe Publisher (v angličtine) od autorky Mary Sauerovej, vynikajúcej pracovníčky spoločnosti Microsoft a tvorkyne webovej lokality Clip Art & Media Help.

Vyhľadať dokonalý klip na stránke Obrázky ClipArt a mediálne súbory na webovej lokalite Office Online je ľahké, keď viete, čo chcete. Webovú lokalitu môžete prehľadávať z programu Publisher pomocou pracovnej tably ClipArt, alebo môžete prejsť priamo na domovskú stránku webovej lokality.

 • Ak chcete otvoriť pracovnú tablu Clip Art, v Publisheri v ponuke Vložiť ukážte na možnosť Obrázok a potom kliknite na položku ClipArt.

Pracovná tabla ClipArt

Po zadaní vyhľadávaného výrazu do poľa Hľadať a kliknutí na tlačidlo OK sa na pracovnej table zobrazia klipy, ktoré zodpovedajú danému výrazu. Ak chcete klip vložiť do publikácie, môžete naň kliknúť na pracovnej table.

Vyhľadávanie podľa kategórie

Ak potrebujete viac možností vyhľadávania, môžete kliknúť na prepojenie Obrázky ClipArt na lokalite Office Online v spodnej časti pracovnej tably, čím sa otvorí webová lokalita Obrázky ClipArt a mediálne súbory. Na tejto webovej lokalite môžete vyhľadávanie obmedziť na určitú kategóriu alebo štýl, pričom môžete naraz vybrať viaceré klipy, ktoré môžete stiahnuť a uložiť v Galérii médií na neskoršie použitie.

Jedným z najefektívnejších spôsobov vyhľadávania na webovej lokalite je začať vyhľadávať podľa kategórie. Napríklad jednoduché obrázky ľudí vždy dobre pôsobia v článkoch s obchodnou tematikou, preto môžete na domovskej stránke Obrázky ClipArt a mediálne súbory na lokalite Office kliknúť v časti Prehľadávanie kategórií obrázkov ClipArt a mediálnych súborov na kategóriu Ľudia.

Kategórie na webovej lokalite Obrázky ClipArt a mediálne súbory

V hornej časti domovskej stránky môžete zadať napríklad slová žena, stôl, počítač alebo schôdza a potom kliknúť na tlačidlo OK.

Panel vyhľadávania na webovej lokalite Obrázky ClipArt a mediálne súbory

Ak neviete, v ktorej kategórii vyhľadávať, vyberte kľúčové slová publikácie a zadajte ich do zoznamu Hľadať. Ak sa článok týka stravovacích služieb, zadajte napríklad slová jedlo, riad alebo čašník.

Vyhľadávanie podľa typu mediálnych súborov

Vyhľadávanie môžete pred zadaním konkrétnych výrazov na vyhľadávanie obmedziť aj na určité typy mediálnych súborov (napríklad na obrázky ClipArt, fotografie alebo animácie). V zozname Hľadať kliknite na na položku Obrázky ClipArt. Potom zadajte hľadané výrazy.

Panel vyhľadávania na webovej lokalite Obrázky ClipArt a mediálne súbory

Ak chcete nájsť napríklad klipy použité v ďalšej časti tohto článku, kliknite na položku Obrázky ClipArt v zozname Hľadať a zadajte slová divadlá alebo masky.

Ďalšie informácie o používaní webovej lokality Obrázky ClipArt a mediálne súbory získate po kliknutí na prepojenie v časti Pozrite tiež.

Vyhľadávanie podľa štýlu

Väčšina klipov na webovej lokalite Obrázky ClipArt a mediálne súbory má priradené číslo štýlu. Ak chcete, aby bola publikácia konzistentná, môžete vybrať klipy s rovnakým číslom štýlu.

 Poznámka.   Keď stiahnete klipy z webovej lokality Obrázky ClipArt a mediálne súbory, čísla štýlov už v zozname Vlastnosti zobrazené nebudú.

 • Ak chcete zobraziť číslo štýlu klipu, pravým tlačidlom myši kliknite na klip na webovej lokalite Office Clip Art and Media a potom kliknite v kontextovej ponuke na položku Vlastnosti. Zobrazí sa okno s ukážkou, ktoré by malo byť podobné ako na nasledovnom obrázku:

Okno s ukážkou obrázka ClipArt

Keď kliknete na číslo štýlu (v ilustrácii je to číslo 436), na webovej lokalite Obrázky ClipArt a mediálne súbory sa zobrazia ďalšie klipy všetkých kategórií s podobným štýlom.

Sťahovanie klipov z webovej lokality Obrázky ClipArt a mediálne súbory

Z webovej lokality Obrázky ClipArt a mediálne súbory balíka Office môžete pridať klip do publikácie alebo klipy stiahnuť do počítača:

 • Ak chcete do publikácie rýchlo pridať jeden klip z webovej lokality, kliknite pravým tlačidlom myši na jeho miniatúru, kliknite v kontextovej ponuke na príkaz Kopírovať a potom daný klip prilepte do publikácie.
 • Ak chcete stiahnuť klipy do počítača, vyberte požadované klipy začiarknutím políčka pod jednotlivými obrázkami. V Košíku kliknite na možnosť Stiahnuť položky a potom kliknite na príkaz Stiahnuť.

 Tip.   Ak sa chcete vyhnúť problémom pri sťahovaní klipov, nezabudnite odstrániť všetky súbory z vyrovnávacej pamäti webového prehliadača. Príznaky plnej vyrovnávacej pamäte prehliadača sú nasledovné:

 • Zobrazenie všeobecných klipov s názvom napríklad Dglxasset.aspx pri vyhľadávaní obrázka ClipArt pomocou Galérie médií alebo pracovnej tably ClipArt v programe Microsoft Office.
 • Zobrazenie hlásenia „Súbor sa nepodarilo nájsť“ v Galérii médií po stiahnutí klipu z webovej lokality.

Ak chcete odstrániť súbory z vyrovnávacej pamäte, postupujte takto:

 1. V ponuke Nástroje programu Windows Internet Explorer kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. V časti Dočasné internetové súbory kliknite na príkaz Odstrániť súbory a potom kliknite na tlačidlo OK.

Časť karty Všeobecné v dialógovom okne Možnosti siete Internet

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vylepšenie získaných obrázkov

Obrázky môžete modifikovať alebo vylepšiť tak, aby mala publikácia jedinečný vzhľad alebo charakter, ktorý vyhovuje zákazníkom a podniku. Aj keď na vykonanie takmer neobmedzeného počtu zmien môžete použiť niektorý z programov na úpravu fotografií, napríklad program Microsoft Digital Image 2006 alebo Adobe Photoshop, môžete použiť aj nástroje na kreslenie v Publisheri, ktorými môžete vytvoriť široký rozsah jemných úprav obrázkov vrátane nasledovných:

Zapamätajte si: Ak použijete niektorý z efektov, môžete dať publikácii jednotný vzhľad a použiť efekt na všetky obrázky v publikácii.

 Tip.   Keď upravíte klip, mali by ste ho uložiť, aby ste ho mohli neskôr znova použiť. Ak chcete upravený klip uložiť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Uložiť ako obrázok. V dialógovom okne Uložiť ako v zozname Uložiť vo formáte kliknite na požadovaný formát súboru. Ak plánujete upravený klip používať v tlačených publikáciách, uložte ho vo formáte Microsoft Windows Metafile (.wmf). Ak plánujete použiť klip vo webových publikáciách, kliknite na príkaz Zmeniť a potom kliknite na možnosť Web (96 dpi). Uložte klip vo formáte Graphics Interchange Format (.gif). Kliknite na umiestnenie v zozname Uložiť do a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Orezanie

Keď obrázok orežete, odstránite všetky oblasti, ktoré nemajú byť viditeľné. V tomto príklade budú všetky časti veľkého obrázka vpravo dole orezané tesne okolo masky. Výsledok je zobrazený v zmenšenom obrázku.

Pôvodný klip a dve orezané verzie

 1. Vyberte klip v dokumente.
 2. Na paneli s nástrojmi Obrázok kliknite na tlačidlo Orezať Vzhľad tlačidla.
 3. Umiestnite ukazovateľ nad čierne rukoväti orezania pozdĺž okraja klipu. Potom kliknite a presúvajte rukoväť dovtedy, kým nebude klip orezaný podľa potreby.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena veľkosti

Keď nájdete pre dokument dokonale vhodný klip, nemusí mať správnu veľkosť. Pretože orezávanie nie je vždy najvhodnejšie, môžete veľkosť klipu upraviť jeho zväčšením alebo zmenšením tak, aby bol pre určitú oblasť vhodný. Prvý klip pod týmto textom bol napríklad zmenšený na druhý klip.

Pôvodný a proporcionálne zmenšený klip

 1. Vyberte klip.
 2. Presuňte ukazovateľ nad jeden z otvorených kruhov v rohu obrázka.
 3. Presúvaním rukoväti upravte veľkosť obrázka podľa potreby.

 Poznámka.   Presúvaním otvoreného kruhu v rohu obrázka upravíte veľkosť obrázka proporcionálne. Ak presuniete jeden z bočných kruhov, obrázok roztiahnete alebo stiahnete neproporcionálne, ako je zobrazené na tomto príklade.

Neproporcionálne upravený obrázok

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Otočenie a prevrátenie

Otočením klipu zlepšíte úpravu stránky pridaním dynamickej nesúmernosti. Táto maska je napríklad v zvislej orientácii statická a predvídateľná. Nepatrným pootočením získa maska dojem pohybu (bez mätúcej animácie).

Pôvodný obrázok masky Pootočený obrázok masky

Prevrátením klipu môžete stránke dodať symetrickú vyváženosť. Tento pár umelcov je vytvorený kopírovaním klipu vľavo a po prevrátení bola jeho kópia prilepená napravo. Môže poslúžiť ako záložka pre dôležité titulky.

Pôvodný obrázok a prevrátená kópia

Otočenie klipu

 1. Vyberte klip.
 2. V ponuke Usporiadať kliknite na príkaz Otočiť alebo prevrátiť a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete klip otočiť po krokoch o 90 stupňov, kliknite na príkaz Otočiť doľava o 90° alebo Otočiť doprava o 90°. Jedno kliknutie otočí klip o 90 stupňov. Pokračujte dovtedy, kým nebude klip v požadovanej pozícii.
  • Kliknite na možnosť Voľné otáčanie a potom umiestnite ukazovateľ nad zelenú kruhovú rukoväť nad objektom. Keď uvidíte kruh okolo zelenej rukoväti, presúvaním rukoväti otočte objekt do požadovaného uhla.

Prevrátenie klipu

 1. Vyberte klip.
 2. V ponuke Usporiadať kliknite na položku Otočiť alebo prevrátiť a potom kliknite na možnosť Prevrátiť vodorovne alebo Prevrátiť zvislo.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Pridanie tieňa

Pridaním tieňa do klipu môže dať publikácii rozmery, hĺbku a profesionálny vzhľad.

Použitie tieňa

 1. Vyberte klip.
 2. Na paneli s nástrojmi Formátovanie kliknite na tlačidlo Štýl tieňaVzhľad tlačidla a vyberte požadovaný štýl.

 Poznámka.   Ak chcete tieň odstrániť, kliknite na tlačidlo Štýl tieňa a potom vyberte možnosť Bez tieňa.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena kontrastu a jasu

Vzhľad klipu môžete zmeniť úpravou kontrastu a jasu obrázka.

 1. Vyberte klip.
 2. Na paneli s nástrojmi Obrázok vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
  • Ak chcete zvýšiť jas, kliknite na možnosť Viac jasuObrázok tlačidla.
  • Ak chcete znížiť jas, kliknite na možnosť Menej jasuVzhľad tlačidla.
  • Ak chcete zvýšiť kontrast, kliknite na možnosť Viac kontrastuObrázok tlačidla.
  • Ak chcete znížiť kontrast, kliknite na možnosť Menej kontrastuVzhľad tlačidla.

Upravte úrovne a porovnajte rozdiely. Napríklad znížením jasu môžete klip stmaviť, alebo ho môžete stlmiť ubratím kontrastu.

Ak chcete klip vložiť za text, môžete výraznosť klipu zmierniť kliknutím na tlačidlo FarbaObrázok tlačidla na paneli s nástrojmi Obrázok a vybratím možnosti Vyblednutá.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Oddelenie a zmena farby klipov

Maska, ktorá bola predtým v tomto článku potočená, je dobrým príkladom významu oddelenia alebo odstránenia častí. Pôvodný klip, ktorý bol stiahnutý z webovej lokality Obrázky ClipArt a mediálne súbory, sa skladal z dvoch masiek a ďalších položiek. Zámer je použiť každú masku samostatne.

Pôvodný obrázok ClipArt divadla

Po prilepení alebo vložení klipu do publikácie nasleduje jeho oddelenie. Oddelením rozdelíte objekt ClipArt na jednotlivé časti. Teraz môžete odstrániť časti, ktoré nepotrebujete, a jednoduchší obrázok preskupiť.

 Poznámka.   Klip, ktorý bol oddelený a preskupený, vyzerá v publikácii nevýrazne, ale po vytlačení bude ostrý a výrazný.

 1. Kliknutím vyberte klip.
 2. V ponuke Usporiadať kliknite na položku Oddeliť.
 3. Keď sa zobrazí hlásenie o konvertovaní importovaného obrázka, kliknite na tlačidlo Áno.
 4. Pod oddeleným klipom kliknite na tlačidlo Oddeliť objektyVzhľad tlačidla.

Oddelený klip teraz pokrývajú malé kruhové rukoväti výberu. Je to preto, že ste klip rozdelili na jednotlivé časti, ktoré sú teraz vybraté.

Oddelený obrázok ClipArt divadla

 1. Vyberte celú masku tak, že začnete mimo obrázka a ťaháte ukazovateľ diagonálne od ľavého horného rohu tesne vedľa brady ľavej strany masky.

Ak ste celú masku vybrali, môžete kliknúť do vnútra ľavej strany masky a odtiahnuť ju od ostatných častí obrázka. Úpravy sa budú lepšie vykonávať. Môžete odstrániť tri trojuholníky, prefarbiť masky alebo ich rozdielne zarovnať tak, ako je zobrazené v tomto príklade.

Preskupený klip s odstránenými časťami, zarovnaný a prefarbený

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Oddelenie, odstránenie častí, preskupenie a prefarbenie klipu

Pôvodný obrázok ClipArt divadla

Tento pestrofarebný klip poskytuje oveľa súhrnnejší príklad zjednodušenia klipu. Vo svojej pôvodnej forme môže tento klip odvádzať pozornosť od textu, ale nemusíte sa ho zriecť. Môžete zmeniť jeho veľkosť, oddeliť ho, odstrániť nežiaduce časti a prefarbiť ho, aby ste stlmili jeho farby. Po týchto úpravách bude spĺňať presne tie účely, ktoré od neho očakávate.

Oddelenie klipu
 1. Ak sa v klipe kruhové rukoväti nezobrazia, kliknutím klip vyberte.
 2. V ponuke Usporiadať kliknite na položku Oddeliť.
 3. Keď sa zobrazí hlásenie o konvertovaní importovaného obrázka, kliknite na tlačidlo Áno.
 4. Pod oddeleným klipom kliknite na tlačidlo Oddeliť objektyVzhľad tlačidla.

Oddelený obrázok ClipArt

Odstránenie časti klipu

Teraz môžete odstrániť nepotrebné časti.

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardný v zozname LupaZoznam Lupa kliknutím na hodnotu 200 % oddeľovaný klip zväčšite. Kliknite na stranu mimo klipu, ak chcete výber zrušiť.
 2. Vyberte len časť, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

V klipe Divadlo môžete odstrániť napríklad vzorky na budovách, podlahe, kostýmoch hercov, zvýraznenia na maskách a tvárach hercov, slnečné lúče na oblohe a rámček, ktorý ohraničuje celý klip (väčšina obrázkov ClipArt je ohraničená priehľadným rámčekom) spôsobom, ktorý je tu zobrazený.

Oddelený klip s odstránenými nepotrebnými časťami

 Tip.   Podržaním klávesu SHIFT a klikaním na jednotlivé časti môžete odstrániť viac častí súčasne.

Preskupenie klipu

Po odstránení všetkých nepotrebných častí môžete klip preskupiť. Ak ešte chcete v klipe urobiť zmeny, nechajte ho nepreskupený.

 1. Natiahnite obdĺžnik výberu okolo celého klipu tak, aby ste vybrali všetky zostávajúce časti.
 2. Kliknite na tlačidlo Zoskupiť objektyVzhľad tlačidla.

 Tip.   Ak po odstránení nežiaducich častí zostane len jedna časť, tlačidlo Zoskupiť objektyVzhľad tlačidla sa nezobrazí.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Prefarbenie klipu

Teraz by ste mohli skončiť, ale sýte farby budú z textu stránky vystupovať. Obrázok lepšie ukáže, ak použijete menej výrazné farby. Keď ste už klip zjednodušili, môžete zmeniť aj jeho farbu, aby nepútal prílišnú pozornosť čitateľov.

Ak chcete zmeniť farbu klipu, musíte ho najprv vybrať. Keď kliknete na celý klip, kliknite znova na časť, ktorej farbu chcete zmeniť (vybranú časť ohraničujú tmavosivé kruhy).

 Tip.   Ak sú tmavosivé kruhy na pozadí klipu nevýrazné, môžete klip znova oddeliť, aby bolo možné jednoduchšie identifikovať jeho jednotlivé časti. Vybraté časti oddeleného klipu sú ohraničené bielymi rukoväťami, ktoré sú výraznejšie. Ak na účely zmeny farby jednotlivé časti klipu oddelíte, je ich potrebné po dokončení prefarbenia znova zoskupiť.

Je niekoľko možností, ako zmeniť farby jednotlivých častí klipu. Všetky tlačidlá sa nachádzajú na paneli s nástrojmi Formátovanie.

 Poznámka.   Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi Formátovanie, v ponuke Zobraziť ukážte na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku Formátovanie.

 • Zmeňte farbu výplne kliknutím na tlačidlo Farba výplneVzhľad tlačidla.

V tomto klipe vytvára súmrak efekt farebného prechodu, ktorý prechádza od oranžovej v jednom rohu do modrej v protiľahlom rohu. Budovy majú efekt vodorovného prechodu, ktorý zatemnením okolia základov budov napodobňuje svetlo za súmraku.

Oddelený klip s použitými novými farbami a efektom výplne

 • Zmeňte farbu čiary kliknutím na tlačidlo Farba čiaryVzhľad tlačidla.
 • Zmeňte farbu orámovania kliknutím na tlačidlo Štýl čiary alebo orámovaniaVzhľad tlačidla.
Použitie jednotnej farby na všetky klipy

Použitie jednotnej farby na rozsah klipov, ktoré sa líšia farebne a štýlovo, je jednoduchým spôsobom zjednotenia publikácie. Použitie jednej priamej farby pri tlači publikácie v službe poskytujúcej komerčnú tlač zníži cenu tlače, pričom publikáciu obohatí o pridanú zvýrazňujúcu farbu.

Usporiadaný obrázok ClipArt divadla
Usporiadaný obrázok ClipArt divadla s použitím rovnakej farby na každý klip

 1. Vyberte klip.
 2. V ponuke Formát kliknite na položku Obrázok a potom na kartu Obrázok.
 3. Kliknite na tlačidlo Prefarbiť.

 Poznámka.   Ak bol obrázok skonvertovaný na nakreslený objekt formátu Microsoft, tlačidlo Prefarbiť nebude dostupné. Namiesto toho použite možnosti Farby výplne alebo Efekty výplne. Ďalšie informácie o zmene farieb nakreslených objektov nájdete v predchádzajúcej časti tohto článku.

 1. V dialógovom okne Prefarbenie obrázka vyberte farbu (v tomto príklade je použitá farba Pantone 562 C) a potom kliknite na nasledovné možnosti:
  • Ak chcete použiť tóny vybratej farby na celý obrázok, kliknite na možnosť Prefarbiť celý obrázok.
  • Ak chcete použiť tóny vybratej farby iba na tie časti obrázka, ktoré nie sú čierne ani biele, kliknite na možnosť Čierne časti nechať čierne.
 2. Kliknite na tlačidlo OK a potom opakujte tieto kroky pre každý obrázok v publikácii.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Obtekanie textu okolo klipu

Jedným zo spôsobov, ako dať publikácii profesionálny vzhľad, je pridanie textu, ktorý obteká okolo obrázka. Funkcia obtekania textu umožní umiestniť klip medzi bloky textu.

Pevné obtekanie textu

 1. Vložte klip do bloku textu.
 2. Vyberte klip, na paneli s nástrojmi Obrázok kliknite na tlačidlo Obtekanie textuObrázok tlačidla a potom kliknite na požadovaný štýl obtekania textu.

Môžete vybrať obtekanie textu okolo, nad alebo pod, alebo cez obrázok. Môžete vybrať aj možnosť úpravy hraničných bodov, ktorá je vhodná pre nepravidelné tvary.

 Tip.   Grafické prvky do dokumentu môžete vložiť buď pred pridaním, alebo po pridaní textu. Je však jednoduchšie umiestniť grafické prvky s obtekajúcim textom, až keď je celý text v dokumente.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Publisher 2013, Publisher 2010, Publisher 2007