Prispôsobenie textu v bloku textu

Ak zadáte alebo importujete viac textu, ako môže blok textu prijať, program Publisher uloží zvyšný text do oblasti pretečenia (pretečenie: text, ktorý sa nezmestí do bloku textu. Text je skrytý, kým nemôže byť vložený do nového bloku textu, alebo kým sa veľkosť bloku textu nezmení tak, aby sa do neho text zmestil.), v ktorej ho nie je vidieť. Tu je niekoľko spôsobov prispôsobenia textu veľkosti bloku textu.

ZobraziťAutomatické prispôsobenie textu

 1. Kliknite kamkoľvek v texte.
 2. V ponuke Formát ukážte na možnosť Prispôsobiť text a vykonajte jednu z nasledovných činností:

ZobraziťManuálne prispôsobenie textu

Je niekoľko spôsobov manuálneho prispôsobenia textu v bloku textu:

 • zmena veľkosti alebo písma textu,
 • odstránenie textu,
 • zväčšenie bloku textu,
 • zúženie riadkovania.

ZobraziťAko?

 1. V ponuke Formát kliknite na položku Odsek a potom na kartu Zarážky a medzery.
 2. V časti Riadkovanie vyberte požadované možnosti.
 • Úprava medzier medzi všetkými znakmi (sledovanie).

ZobraziťAko?

 1. Vyberte odseky, ktoré chcete zmeniť.
 2. V ponuke Formát kliknite na položku Medziznakové medzery.
 3. V dialógovom okne Medziznakové medzery v časti Sledovanie vykonajte jednu z nasledovných činností:
  • Ak chcete nastaviť automatické sledovanie, kliknite na jednu z preddefinovaných možností rozstupov.
  • Ak chcete upraviť manuálne sledovanie, kliknite na možnosť Vlastné a potom do poľa O túto hodnotu vložte percentuálnu hodnotu v rozmedzí od 0,1% do 600%.

 Poznámka.   Sledovanie je k dispozícii iba vtedy, keď pracujete na tlačovej publikácii.

 • Zmenšenie rozmerov okraja bloku textu.

ZobraziťAko?

 1. Vyberte blok textu.
 2. V ponuke Formát kliknite na položku Textové pole.
 3. V dialógovom okne Formátovať blok textu kliknite na kartu Blok textu.
 4. V časti Okraje textového poľa vložte nastavenie pre okraje.
 • Pretečenie textu do ďalšieho bloku textu.

ZobraziťAko?

Keď prepojíte bloky textu (blok textu: kontajner obsahujúci texty alebo obrázky, ktoré možno premiestňovať a možno meniť ich veľkosť. Bloky textu možno použiť na umiestnenie viacerých blokov na jednu stranu alebo na zmenu orientácie časti textu v dokumente.), text, ktorý sa nezmestí do prvého bloku textu, pretečie do ďalšieho bloku textu. Zreťazenie prepojených blokov textu, známe aj ako príbeh, môže spájať viacnásobné strany.

Prepojené polia použite na tieto účely:

 1. V prípade potreby vytvorte nový blok textu.

ZobraziťAko?

 1. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na tlačidlo Textové pole vzhľad tlačidla.
 2. V publikácii ukážte na miesto, na ktorom sa má zobraziť roh textu, a ťahajte ho diagonálne až dovtedy, kým blok dosiahne požadovanú veľkosť.
 1. Kliknite na blok textu, ktorý chcete použiť v príbehu ako prvý.
 2. Na paneli s nástrojmi Prepojiť textové polia kliknite na tlačidlo Vytvoriť prepojenie textového poľa vzhľad tlačidla.

Ukazovateľ myši sa zmení na krčah ukazovateľ myši – krčah.

 1. Kliknite na blok textu, ktorý chcete použiť ako ďalší v príbehu.

Tento blok textu sa ihneď prepojí s prvým blokom a text v oblasti pretečenia (pretečenie: text, ktorý sa nezmestí do bloku textu. Text je skrytý, kým nemôže byť vložený do nového bloku textu, alebo kým sa veľkosť bloku textu nezmení tak, aby sa do neho text zmestil.) sa zobrazí v nasledujúcom bloku.

 1. Ak chcete prepojiť v príbehu viac blokov textu, opakujte kroky 3 a 4.
 
 
Platí pre:
Publisher 2007