Orezanie obrázka do určitého tvaru

Obrázky rôznych tvarov vizuálne skrášlia a oživia vašu publikáciu. Vyberte najvhodnejší tvar obrázka – štvorcový obrázok v okrúhlom tvare, obdĺžnikový obrázok v oválnom tvare alebo obrázok v hviezdicovitom tvare, ktorým pritiahnete pozornosť čitateľov.

Pomocou funkcií úprav Publishera môžete obrázok orezávať, otáčať, prefarbiť, meniť jeho veľkosť, nastaviť priehľadnú oblasť a inak ho upravovať.

Koláž zobrazujúca obrázky rôznych tvarov

Orezanie obrázka do určitého tvaru

Krok 1: Vloženie obrázka

 1. Otvorte alebo vytvorte publikáciu, do ktorej chcete pridať obrázok.
 2. Na karte Domov alebo Vložiť vyberte príkaz Obrázok.
 3. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte priečinok, v ktorom sa nachádza požadovaný obrázok. Kliknite na súbor s obrázkom a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

Krok 2: Výber tvaru

 1. Vyberte obrázok.
 2. Na karte Nástroje obrázkov ukážte na položku Tvar obrázka a vyberte tvar, ktorý chcete použiť na obrázku.

Krok 3: Zmena veľkosti a umiestnenia obrázka

Orezanie obrázka

 1. Vyberte obrázok a na karte Nástroje obrázkov kliknite na položku Orezať.
 2. Umiestnite manipulátor orezania na určitý bod.

Manipulátor orezania

Bublina 1 Manipulátor orezania
 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • Ak chcete orezať jednu stranu, posuňte stredový manipulátor na danú stranu.
  • Ak chcete rovnomerne orezať obe strany naraz, počas posúvania manipulátora myšou podržte stlačený kláves Ctrl.
  • Ak chcete orezať všetky štyri strany naraz a zároveň zachovať pomer strán obrázka, počas posúvania manipulátora v rohu myšou podržte stlačené klávesy Ctrl + Shift.
 2. Znova kliknite na položku Orezať, kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a vyberte položku Uložiť ako obrázok v kontextovej ponuke.
 3. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov súboru a potom vyberte formát alebo použite predvolený formát.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Posunutie obrázka v tvare

Obrázok môžete v tvare posúvať tak, aby sa v ňom zobrazovala iná časť obrázka.

 1. Vyberte obrázok a na karte Nástroje obrázkov kliknite na položku Orezať.
 2. Kliknite na obrázok a posuňte ho v rámci tvaru.

Zmena veľkosti obrázka

Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte tvar, umiestnite kurzor do určitého bodu a potom kliknite a posúvajte manipulátor na zmenu veľkosti.

Zmena veľkosti automatických tvarov

 
 
Platí pre:
Publisher 2013