Hľadanie, tvorba alebo zmena šablóny v programe Publisher

Pri prvom spustení programu Microsoft Publisher 2010 sa zobrazí katalóg šablón, z ktorého je možné vyberať pri tvorbe publikácie. Ak chcete vytvoriť publikáciu, vyberte šablónu, ktorá sa najviac podobá vytváranej publikácii. Po výbere šablóny, pomocou ktorej chcete vytvoriť publikáciu, môžete šablónu zmeniť tak, aby obsahovala všetky prvky (farby, písma a ďalšie) potrebné na vytvorenie vašej obchodnej značky. Okrem tvorby novej publikácie je zmeny možné uložiť aj do novej šablóny, ktorá sa dá znova použiť pri vytváraní dodatočných publikácií bez nutnosti opätovného použitia všetkých prvkov vašej značky.

Obsah tohto článku


Informácie o šablónach

Šablónu môžete vytvoriť z akejkoľvek publikácie, a to uložením publikácie ako súboru šablóny programu Publisher. Ak výberom šablóny vytvárate novú publikáciu, otvorí sa kópia súboru šablóny, takže pôvodná šablóna sa nezmení. Ak chcete šablónu zmeniť, otvorte kópiu súboru šablóny, vykonajte požadované zmeny a potom súbor opäť uložte ako šablónu.

Aby ste ušetrili čas, môžete navrhnúť predlohu publikácie, ktorá bude zahŕňať značku a identifikáciu vašej spoločnosti, a následne ju uložiť ako šablónu. Vždy, keď budete vytvárať novú verziu, môžete túto šablónu použiť a pridávať do novej verzie len také informácie, ktoré budú pre túto verziu špecifické. Používanie šablóny na pravidelne vytváranú publikáciu šetrí čas a zaručuje kvalitu a konzistenciu publikácií.

Novú publikáciu môžete v programe Publisher vytvoriť rôznymi spôsobmi. Program Publisher poskytuje návrhy obsahujúce rôzne dynamické funkcie, vďaka ktorým sa zmeny v návrhu, v grafickom rozložení, vo farbách a v iných prvkoch uskutočnia ľahšie. Môžete:

 • použiť jednu z šablón publikácie na vytvorenie požadovanej publikácie, ako napríklad kalendára, bulletinu alebo pohľadnice,
 • navrhnúť publikáciu, prispôsobiť ju svojim potrebám a uložiť ju ako šablónu.

Tvorba publikácie pomocou šablóny

Na tvorbu publikácií s atraktívnym vzhľadom je možné použiť šablóny inštalované v programe Publisher alebo šablóny online z lokality Office.com.

 Dôležité upozornenie.    Ak chcete v režime online vyhľadávať šablóny, ktoré sa dajú použiť v programe Publisher, musíte byť pripojení k internetu.

 1. Otvorte program Publisher alebo kliknite na kartu Súbor a vyberte položku Nový.
  Vyhľadanie novej šablóny na tvorbu novej publikácie v programe Publisher 2010
 2. V galérii šablón vyberte typ publikácie, napríklad Pozdravy.
  Katalóg šablón v zobrazení Backstage programu Publisher 2010
 3. Vyberte názov šablóny a kliknite na položku Vytvoriť

Vyhľadanie šablóny

Okrem vyhľadávania šablón na základe kategórií šablón je šablóny možné vyhľadávať aj na základe kľúčových slov. Predpokladajme, že chcete vytvoriť brožúru v trikrát preloženom formáte. Namiesto toho, aby ste trikrát preložený formát hľadali medzi rôznymi možnosťami dvojstranových alebo štvorstranových formátov v kategórii Brožúry, môžete zadať výraz trikrát preložená brožúra do poľa Vyhľadať šablóny a nájsť tak všetky dostupné šablóny brožúr v trikrát preloženom formáte.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Uloženie publikácie ako šablóny

Šablónu môžete vytvoriť z akejkoľvek publikácie uložením publikácie ako súboru šablóny programu Publisher. Šablónu je možné prevziať aj z lokality Microsoft Office.com, vykonať ľubovoľné zmeny a súbor uložiť ako šablónu na ďalšie používanie.

 1. Vytvorte alebo otvorte publikáciu, ktorú chcete použiť ako šablónu.
 2. Kliknite na kartu Súbor a vyberte položku Uložiť ako.
 3. V poli Uložiť vo formáte kliknite na položku Šablóna programu Publisher.

 Poznámka.    Predvoleným umiestnením šablóny je priečinok C:\Users\menopoužívateľa\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Ak šablónu uložíte na iné umiestnenie, v programe Publisher sa nemusí nájsť.

 1. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny.
 2. Podľa predvoleného nastavenia je šablóna priradená do kategórie Všeobecné. Šablónu je možné priradiť do inej kategórie kliknutím na tlačidlo Zmeniť a výberom existujúcej kategórie alebo zadaním novej kategórie v dialógovom okne Kategória šablóny.
  Okno Kategórie šablón pre používateľom vytvorené šablóny v programe Publisher 2010
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zmena šablóny

Šablónu, ktorú ste už použili predtým, môžete znova otvoriť, zmeniť a následne ju uložiť ako novú šablónu.

 1. Otvorte program Publisher alebo kliknite na kartu Súbor a vyberte položku Nový.
 1. Kliknite na položku Moje šablóny a potom dvakrát kliknite na názov šablóny.

   Poznámka.    Ak sa šablóna v zozname nezobrazila, je možné, že nebola uložená do predvoleného priečinka určeného na ukladanie šablón. Predvoleným umiestnením šablóny je priečinok C:\Users\menopoužívateľa\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Ak ste šablónu uložili do iného umiestnenia ako predvoleného, je potrebné toto umiestnenie vyhľadať a šablónu otvoriť alebo ju presunúť do predvoleného umiestnenia určeného na ukladanie šablón v počítači..

 1. Vykonajte požadované zmeny šablóny.
 2. Vyberte kartu Súbor a kliknite na položku Uložiť ako.
 3. V poli Uložiť vo formáte kliknite na položku Šablóna programu Publisher a potom zadajte nový názov a voliteľnú kategóriu šablóny.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Publisher 2010