Dialógové okno Kompresia obrázkov

Toto dialógové okno sa používa na ovládanie spôsobu komprimovania obrázkov.


 Poznámky: 

  • Obrazové súbory s príponou .GIF sa nedajú výrazne komprimovať.
  • Objekt vložený pomocou príkazu Objekt v ponuke Vložiť sa nedá komprimovať, pretože je vložený ako objekt, nie ako obrázok.

Dialógové okno Kompresia obrázkov.

Úspora kompresie

Aktuálna celková veľkosť obrázkov:     Zobrazuje aktuálnu celkovú veľkosť všetkých obrázkov v publikácii.

Odhadovaná celková veľkosť obrázkov po kompresii     Zobrazuje odhadovanú celkovú veľkosť všetkých obrázkov v publikácii po kompresii. (Táto hodnota sa mení v závislosti od vybratých možností.)

Možnosti kompresie

Odstrániť orezané časti obrázkov    Toto políčko začiarknite, keď chcete odstrániť informácie o pixloch, ktoré sú bežne uložené pre orezané časti obrázka. (Informácie priradené k orezaným častiam nie sú viditeľné, ani sa nepoužívajú.)

Odstrániť údaje OLE    Toto políčko začiarknite, keď chcete odstrániť 24-bitovú neskomprimovanú bitovú mapu, ktorá je časťou prúdu údajov OLE. Malý obrázok na prezeranie, ktorý je častou prúdu OLE, je odstránený, ale vzhľad samotného obrázka sa nezmení. (Keď odstránite údaje OLE z obrázka, obrázok už nebude možné otvoriť pomocou programu, ktorý bol na to pôvodne určený.)

Zmeniť vzorky obrázkov    Toto políčko začiarknite, keď chcete zmenšiť obrázok so zmenenou veľkosťou odstránením zostávajúcich údajov pôvodného obrázka. (Ak vytvoríte novú vzorku obrázka a potom ju zväčšíte, jej kvalita sa zníži.)

Konvertovať v prípade potreby na formát JPEG     Začiarknutím tohto políčka je možné konvertovať obrázok na súbor formátu JPEG.


 Poznámky: 

  • Podľa typu obrázka , napríklad či ide o fotografiu, aká je úroveň šumu alebo aký je počet špičiek na histograme obrázka atď.  , sa mení úroveň kompresie. Úroveň kompresie obrázkov typu PNG sa nedá zmeniť.
  • Obrázky, ktoré majú veľkosť 100 kB alebo menej, nie je možné komprimovať.

Cieľový výstup

Komerčná tlač    Na túto možnosť kliknite, ak chcete komprimovať obrázky na 300 pixlov na palec (ppi). Nevykoná sa kompresia formátu JPEG.

Stolná tlač    Na túto možnosť kliknite, ak chcete komprimovať obrázky na 220 ppi a úroveň kvality 95 JPEG.

Web    Na túto možnosť kliknite, ak chcete komprimovať obrázky na 96 ppi a úroveň kvality 75 JPEG.

Použiť nastavenie kompresie

Použiť na všetky obrázky v publikácii     Na túto možnosť kliknite, ak chcete použiť nastavenia kompresie na všetky obrázky v publikácii.

Použiť len na vybraté obrázky     Na túto možnosť kliknite, ak chcete použiť nastavenia kompresie len pre vybratý obrázok alebo obrázky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Publisher 2013, Publisher 2010, Publisher 2007