Čo je konceptová oblasť

Konceptovú oblasť (konceptová oblasť: sivá oblasť, ktorá sa zobrazí mimo stránky publikácie v programe Publisher, alebo pozadie v programe PhotoDraw. Ak neviete, kam chcete premiestniť určitý objekt, môžete ho presunúť do konceptovej oblasti.) môžete použiť ako miesto na vytvorenie alebo uchovávanie objektov, ktoré momentálne nepotrebujete na žiadnej strane. Konceptová oblasť je farebná oblasť obklopujúca stranu a je rovnaká pre všetky strany v publikácii. Keď počas prezerania jednej strany umiestnite objekt do konceptovej oblasti, môžete ho vidieť a mať k nemu prístup aj počas prezerania inej strany v publikácii. Táto vlastnosť robí z konceptovej oblasti vhodné miesto na skladovanie objektov, ktoré nechcete odstrániť, hoci ich momentálne nemôžete použiť. Položky nachádzajúce sa v konceptovej oblasti sa pri tlači publikácie nevytlačia.

Konceptová oblasť programu Microsoft Publisher 2013 sa tiež používa na podržanie obrázkov pri prvom vložení. Obrázky môžete neskôr presunúť z konceptovej oblasti na požadované miesto na strane.

 
 
Platí pre:
Publisher 2013, Publisher 2010, Publisher 2007