Najdôležitejšie funkcie Projectu

  • Microsoft Project umožňuje jednoduché plánovanie projektov a spoluprácu s ostatnými ľuďmi. Vďaka jedinému systému na správu projektov, ktorý je navrhnutý na bezproblémové fungovanie s ostatnými aplikáciami a cloudovými službami spoločnosti Microsoft, budete mať o projekte a jeho postupe vždy prehľad.
   Poriadok nadovšetko

   Pomocou najnovších šablón Projectu z lokality Office.com je plánovanie a spravovanie projektov hračkou.

   Zvýraznenie cesty s úlohami v Ganttovom grafe vám vždy prezradí, ako úlohy vzájomne súvisia a ktoré z nich sú pre úspech projektu najdôležitejšie.

   Na vytvorenie projektovej lokality v službách Office 365 alebo v SharePointe stačí niekoľko jednoduchých kliknutí. Potom už môžete so svojím tímom rýchlo zdieľať podrobnosti o projekte a môžete mať istotu, že každý bude mať prehľad.

   Zachovanie organizovanosti
   Úspešné dodanie projektov
   Úspešné dodanie projektov

   Na rýchle posudzovanie priebehu a efektívnu komunikáciu s tímom, nadriadenými a účastníkmi projektu môžete používať pôsobivé vstavané zostavy, napríklad Zostávajúca práca alebo Prehľad zdrojov, prípadne si pomocou možností podobných Excelu môžete vytvoriť vlastné zostavy.

   Vylepšené nástroje, ako je napríklad Plánovač tímov, umožňujú predvídať zmeny a odhaliť a opraviť potenciálne problémy ešte skôr, než ovplyvnia plán.

   Aplikácie pre Office z nového Office Obchodu možno využiť na rozšírenie funkcií Projectu, ktoré umožnia riešiť jedinečné problémy a poskytujú presne to, čo vy a vaša spoločnosť potrebujete.

   Zlepšenie každodennej spolupráce

   Vďaka bezproblémovej spolupráci s ostatnými možno efektívne sledovať stav a spravovať zmeny.

   Vylepšená synchronizácia zoznamu úloh medzi Projectom a službami Office 365 alebo SharePointom umožňuje rýchlo poskytnúť tímu informácie o projekte a jednoducho získavať ich zmeny prakticky odvšadiaľ.

   Pomocou novej integrácie Projectu s Lyncom a Lyncom Online možno priamo z projektu začať konverzáciu v reálnom čase.

   Zlepšenie každodennej spolupráce
  • Organizácia môže vďaka novému Projectu rýchlo spúšťať projekty, stanovovať priority investícií v rámci projektového portfólia a poskytovať výsledky očakávanej obchodnej hodnoty. Ide o flexibilné online riešenie správy projektového portfólia a každodennej práce, ktoré je poskytované prostredníctvom služieb Office 365. Nový Project možno nainštalovať aj lokálne.
   Zosúladenie predstáv a skutočnosti

   Efektívne vyhodnocovanie nápadov a určovanie miery strategického prínosu protichodných návrhov umožňuje zosúladiť projekt a zjednodušiť jeho spustenie.

   Vytváraním a spravovaním výkonných pracovných postupov bez potreby kódovania možno zlepšiť riadenie a ovládanie.

   Zosúladenie predstáv a skutočnosti
   Posilnenie každodennej spolupráce
   Posilnenie každodennej spolupráce

   Vďaka novým spôsobom spolupráce a rýchleho jednania môžete zabudnúť na nesúlad v rámci práce tímu, ktorý vás vždy pripraví o množstvo peňazí.

   Spojením sociálnych kontaktov v SharePointe s Projectom sa zjednodušujú diskusie, zefektívňuje zdieľanie informácií a zlepšujú možnosti tímu na dokončenie práce.

   Členovia tímov môžu získavať aktuálne informácie prakticky z každého zariadenia, takže sú v obraze aj na cestách.

   Efektívne spravovanie zdrojov

   Prácu svojich tímov uvidíte dokonca aj vtedy, keď spravujú svoju každodennú prácu alebo ad hoc projekty v SharePointe.

   Zoznam úloh SharePointu možno synchronizovať s Projectom a vytvoriť tak zostavy týkajúce sa aktivít tímov.

   Vďaka presnému meraniu využitia zdrojov a spravovaniu priradení sa od svojej stratégie nemusíte odkláňať.

   Efektívne spravovanie zdrojov
 • Ďalšie informácie

  Objavte nové možnosti spravovania projektov a vykonávania každodennej práce v našom videu Čo je nové v Projecte 2013

  Využite výhody nových zostáv Projectu s návrhmi od nášho technického tímu

  Organizujte a usporiadajte priority pomocou tipov riešenia úloh na stránke blogu Projectu

  Prečítajte si príbehy úspechov spojených s používaním Project Servera 2013 od podnikových zákazníkov používajúcich najnovšiu verziu riešení PPM vo svojich podnikoch na dosahovanie produktivity

  Prečítajte si príbehy úspechov spojených s používaním Projectu Online od podnikových zákazníkov používajúcich najnovšiu verziu riešení PPM v cloude na dosahovanie produktivity pri používaní služieb Office 365

  Získajte najnovšie informácie od projektového tímu na našom blogu Projectu