Vyberte krajinu alebo oblasť na účely fakturácie:
Project Standard 2013

Project Standard 2013

Udržujte poriadok a komunikáciu v projektoch, ako aj prehľad o tom, ako napredujete, jednoducho pomocou moderných zostáv.
 • Microsoft Project Standard 2013 ponúka nové a jednoduchšie možnosti, ako v projektoch udržiavať poriadok a dodržiavať časový plán. Využite flexibilné funkcie, ktoré umožňujú rýchlo sa pustiť do práce a pracovať efektívnejšie a produktívnejšie. Ľahko vytvárajte moderné zostavy na meranie toho, ako napredujete, a tímu a účastníkom projektu o projekte efektívne sprostredkúvajte podrobné informácie.

  Organizácia

  Plánujte a spravujte projekty jednoducho a docieľte zamýšľanú podnikovú hodnotu vďaka funkciám, ktoré sa používajú intuitívne.

  Vylepšená vizuálna stránka vám umožní rýchlo sa zamerať na dôležité aspekty jednotlivých projektov, ľahko sa rozhodnúť, ako postupovať, a jednoducho vyhľadávať potrebné funkcie.

  Začiatok práce vám urýchlia aj najnovšie šablóny Projectu na lokalite Office.com, kam možno prejsť priamo z Projectu.

  Rýchly prístup k naposledy použitým súborom a umiestneniam prostredníctvom zobrazenia Backstage vám pomôže zachovať poriadok.

  Jednoduché plánovanie a správa projektov
  Efektivita práce a stanovenie priorít

  Pracujte efektívne a stanovte si priority v rámci každodennej práce, projektových úloh, významných detailov a časových osí vo vizuálne pôsobivom kontextovom rozhraní.

  Získajte kontrolu nad projektovými plánmi bez ohľadu na ich rozsah.

  Pomocou všestranných nástrojov na vytváranie zostáv, ktoré sú súčasťou tohto produktu v rámci známeho prostredia podobného balíku Office, rýchlo a ľahko zhodnotíte, ako postupujete a prideľujete zdroje.

  Zvýraznenie ciest s úlohami v Ganttovom grafe vám poskytuje neustály prehľad o tom, ako na seba jednotlivé úlohy nadväzujú a ktoré z nich sú z hľadiska úspešnosti projektu kľúčové.

  Vytvorte projektové plány a časové osi na základe rýchleho usporiadania a prepojenia úloh, aby ste sa mohli zamerať na najdôležitejšie aspekty.

  Úspešné dodávanie projektov

  Vytvárajte pôsobivé prezentácie, ktoré ponúkajú okamžitý a komplexný prehľad o plánovaní úloh, prideľovaní zdrojov, efektívnom využívaní nákladov a mnohých ďalších podrobnostiach projektu.

  Časová os Projectu, ktorá pomáha projekty vizualizovať, vám umožňuje vytvárať prezentácie určené pre váš tím, vedenie a účastníkov projektu.

  Jednoduché zdieľanie komplexných prehľadov vám umožní ľahšie predstaviť, ako postupujete, a dosiahnuť výborné výsledky.

  Pomocou vopred priravených zostáv, ako sú informácie o postupe prác či prehľad zdrojov, môžete rýchlo zhodnotiť svoj postup a efektívne o ňom informovať svoj tím, vedenie a účastníkov projektu.

  V Projecte možno ľahko použiť funkciu kopírovania a prilepenia do známych aplikácií balíka Office, ako Word a PowerPoint, za zachovania presnosti a možnosti meniť značky a štýly.

  Vytváranie pôsobivých prezentácií
  Vyhľadávanie v Office Obchode

  Vyhľadávajte v Office Obchode, kde možno nájsť flexibilné možnosti na rýchlu inováciu, prispôsobenie a rozšírenie tých možností, ktoré už máte k dispozícii.

  Nový Office Obchod poskytuje aplikácie pre Office, ktoré rozširujú funkcie Projectu a umožňujú riešiť jedinečné problémy, a naplniť tak vaše potreby, ako aj potreby podniku.

  Vyhľadajte aplikácie na lokalite Office.com, vyberte si spomedzi možností distribúcie a poskytnite k nim prístup cez podnikový katalóg aplikácií.

  Využite výkonnú architektúru aplikácií s možnosťou vlastného programovania pomocou súpravy SDK, ktorú máte k dispozícii.

 • Ďalšie informácie

  Objavte nové spôsoby správy projektov a každodennej práce prostredníctvom videa Čo je nové v Projecte 2013
  orámovanie
  Využite nové správy o Projecte s poznámkami nášho inžinierskeho tímu
  orámovanie
  Vytvorte organizačnú štruktúru a stanovte si priority na základe tipov pre cesty s úlohami na blogu o Projecte
  orámovanie
  Získajte najnovšie informácie od tímu Projectu na našom blogu o Projecte