Vyberte krajinu alebo oblasť na účely fakturácie:
Project Pro for Office 365
Office 365

Project Pro for Office 365

Získajte kontrolu a všetky možnosti, ktoré poskytuje Project Professional 2013 prakticky na ľubovoľnom mieste, ako súčasť neustále aktuálneho predplatného pre počítače v rámci služieb Office 365.
 • {PP365Buy|price} používateľ/mesiac
  v rámci ročného predplatného
 • Kúpiť
 • {PP365MMBuy|price} používateľ/mesiac
 • Kúpiť
 • Cena nezahŕňa DPH.

 • Microsoft Project Pro for Office 365 predstavuje najnovšiu verziu Projectu Professional vo forme predplatného v rámci služieb Office 365. Tento softvér sa udržiava neustále aktuálny (s možnosťami prispôsobiteľných politík) a používatelia môžu aj na cestách pracovať v ľubovoľnom počítači cez vysielanie počítačového klienta ako prúdu údajov pomocou Projectu na požiadanie. Uľahčite si nasadzovanie a využívajte flexibilné možnosti a integráciu s ďalšími produktmi Office 365, ako sú Lync a SharePoint.

  Organizácia

  Plánujte a spravujte projekty jednoducho a docieľte zamýšľanú podnikovú hodnotu vďaka flexibilným tímovým nástrojom a ovládacím prvkom, ktoré sa používajú intuitívne.

  • Vylepšená vizuálna stránka vám umožní rýchlo sa zamerať na dôležité aspekty jednotlivých projektov, ľahko sa rozhodnúť, ako postupovať, a jednoducho vyhľadávať potrebné funkcie.
  • Využite domovskú obrazovku Projectu Pro for Office 365 pri prvých krokoch práce na projekte a usporiadajte a prepojte pomocou nej úlohy a vytvorte časovú os.
  • Začiatok práce vám urýchlia aj najnovšie šablóny Projectu na lokalite Office.com, kam možno prejsť priamo z Projectu.
  Jednoduché plánovanie a správa projektov
  Efektivita práce a stanovenie priorít

  Pracujte efektívne a stanovte si priority. Svoju každodennú prácu, projektové úlohy, významné detaily a časové osi zhromaždite vo vizuálne pôsobivom kontextovom rozhraní.

  • Získajte kontrolu nad projektovými plánmi bez ohľadu na ich rozsah.
  • Pomocou všestranných nástrojov na vytváranie zostáv, ktoré sú súčasťou tohto produktu v rámci známeho prostredia podobného balíku Office, rýchlo a ľahko zhodnotíte, ako postupujete a prideľujete zdroje.
  • Zvýraznenie ciest s úlohami v Ganttovom grafe vám poskytuje neustály prehľad o tom, ako na seba jednotlivé úlohy nadväzujú a ktoré z nich sú z hľadiska úspešnosti projektu kľúčové.
  • V kontextovom používateľskom rozhraní sa zamerajte na najdôležitejšie aspekty a vytvorte tak organizačnú štruktúru úloh, prepojenia medzi úlohami a časovú os.

  Využívajte možnosť správy na ľubovoľnom mieste pomocou nástrojov, ktoré vám počas ciest sprostredkujú kontakt s tímom a prehľad o projektoch.

  • Vďaka vylepšenej integrácii medzi Projectom a službami Office 365 (alebo SharePoint) môžete na príslušnej projektovej lokalite zdieľať najnovšie stavy, konverzácie, ako aj časovú os projektu.
  • Vytvorte projektovú lokalitu na udržiavanie prepojenosti a zorganizovanosti tímu a zdieľanie detailných informácií o projekte pomocou niekoľkých kliknutí.
  • Project Pro for Office 365, počítačovú aplikáciu na správu projektov, môžete vysielať ako prúd údajov priamo z webu a prostredníctvom Projectu na požiadanie k nemu máte prístup prakticky odvšadiaľ.
  Možnosť správy na ľubovoľnom mieste
  Úspešné dodávanie projektov
  Vytváranie pôsobivých prezentácií

  Vytvárajte pôsobivé prezentácie, ktoré ponúkajú okamžitý a komplexný prehľad o plánovaní úloh, prideľovaní zdrojov, efektívnom využívaní nákladov a mnohých ďalších podrobnostiach projektu.

  • Pomocou časovej osi Projectu môžete vizualizovať projekty a vytvárať skvelé prezentácie určené pre váš tím, nadriadených a účastníkov projektu.
  • Jednoduché zdieľanie komplexných prehľadov vám umožní ľahšie predstaviť, ako postupujete, a dosiahnuť výborné výsledky.
  • Pomocou hotových zostáv, ako sú informácie o postupe prác či prehľad zdrojov, alebo pomocou vlastných zostáv vytvorených v známom prostredí podobnom Excelu rýchlo zhodnotíte, ako postupujete, a efektívne o tom zreferujete svojmu tímu, vedeniu a účastníkom projektu.
  • V Projecte možno ľahko použiť funkciu kopírovania a prilepenia do známych aplikácií balíka Office, ako Word a PowerPoint, pri zachovaní presnosti a možnosti meniť značky a štýly.

  Predvídajte zmeny prostredníctvom zobrazení, ktoré v rámci každodennej práce na príslušných projektoch sprostredkúvajú pohľad na potenciálny vývoj projektu a berú tiež do úvahy zdroje potrebné na dokončenie.

  • Vylepšené nástroje, ako Plánovač tímov, vám pomôžu rozpoznať a vyriešiť potenciálne problémy pred tým, ako narušia váš plán.
  • V Projecte možno úlohy nastaviť ako „neaktívne“ a rýchlo zanalyzovať možné scenáre bez potreby opätovne vytvárať celý projektový plán.
  • Objavte pomocou analýzy ciest s úlohami potenciálne problémy ešte pred tým, ako spôsobia prípadné škody.
  • Spravujte projektové plánovanie, časový harmonogram aj celkový proces efektívne do najmenších detailov a dodávajte úspešné projekty.
  Predvídanie zmien
  Vyhľadávanie v Office Obchode

  Vyhľadávajte v Office Obchode, kde možno nájsť flexibilné možnosti na rýchlu inováciu, prispôsobenie a rozšírenie tých možností, ktoré už máte k dispozícii.

  • Nový Office Obchod poskytuje aplikácie pre Office, ktoré rozširujú funkcie Projectu, umožňujú riešiť jedinečné problémy, a napĺňajú tak vaše potreby, ako aj potreby podniku.
  • Vyhľadajte aplikácie na lokalite Office.com, vyberte si spomedzi možností distribúcie a poskytnite k nim prístup cez podnikový katalóg aplikácií.
  • Využite výkonnú architektúru aplikácií s možnosťou vlastného programovania pomocou súpravy SDK, ktorú máte k dispozícii.
  Zlepšenie každodennej spolupráce

  Pracujte bez problémov s rôznymi nástrojmi, čo členom tímu umožní pri spolupráci využívať informácie potrebné na dosiahnutie úspechu.

  • Project vynikajúco spolupracuje s balíkom Office, službami Office 365, so SharePointom aj Lyncom, vďaka čomu máte k dispozícii kompletný systém projektovej správy na spoluprácu.
  • Informácie o projekte môžete jednoducho kopírovať do aplikácií balíka Office, ako PowerPoint a e-mail, alebo dôležité plány a podrobnosti uložiť v službách Office 365 a v SharePointe.
  • Synchronizácia zoznamu úloh medzi Projectom a službami Office 365 či SharePointom prebieha lepšie ako kedykoľvek predtým, čo umožňuje rýchlo poskytovať informácie o projekte v rámci tímu a ľahko prijímať zmeny prakticky z ľubovoľného miesta.
  Bezproblémová práca s rôznymi nástrojmi
  Komunikácia v reálnom čase

  Komunikujte v reálnom čase s členmi tímu u vás na pracovisku alebo na druhom konci sveta pomocou nástrojov navrhnutých na rýchly a zabezpečený prenos kľúčových konverzácií.

  • Zistite, či je určitý člen tímu k dispozícii na konverzáciu alebo komunikáciu cez okamžité správy cez Lync, iba pohľadom na stav prítomnosti v projektovom pláne.
  • Vďaka integrácii Lyncu Online medzi Projectom a službami Office 365 môžete priamo z projektu odosielať okamžité správy na spustenie konverzácií v reálnom čase a zdieľanie priestorov schôdzí.
  • Vylepšená synchronizácia zoznamu úloh medzi SharePointom a Projectom umožňuje rýchlo poskytovať informácie o projekte, efektívne sledovať stav a ľahko prijímať zmeny prakticky z ľubovoľného miesta.
  Zjednodušenie IT

  Získajte výhody služieb Office 365 prostredníctvom známej aplikácie Project Professional a príslušného rozhrania.

  • Umožnite používateľom rýchlo sa pustiť do práce vďaka technológii vysielania aplikácie ako prúdu údajov a Projectu na požiadanie.
  • Zjednodušte nasadzovanie vďaka automatickej inštalácii najnovších opráv a aktualizácií (s možnosťou odložiť inštalácie a v prípade potreby otestovať kompatibilitu pomocou centralizovanej politiky).
  • Vďaka možnosti inštalovať Project do viacerých počítačov, a dokonca ho na cestách dočasne nainštalovať do kiosku, umožníte používateľom pracovať v ľubovoľnom počítači.
  • Využívajte výhody integrácie s ďalšími službami Office 365, ako je integrácia informácií o prítomnosti a výmeny okamžitých správ cez Microsoft Lync a Lync Online alebo možnosť ukladať a zdieľať projekty v SharePointe Online a Projecte Online.
  Výhody služieb Office 365
 • Ďalšie informácie

  Objavte nové spôsoby správy projektov a každodennej práce prostredníctvom videa Čo je nové v Projecte 2013.
  orámovanie
  Využite nové správy o Projecte s poznámkami nášho inžinierskeho tímu.
  orámovanie
  Vytvorte organizačnú štruktúru a stanovte si priority na základe tipov pre cesty s úlohami na blogu o Projecte.
  orámovanie
  Zosúlaďte tím pomocou návodu na riadenie projektov.
  orámovanie
  Získajte najnovšie informácie od tímu Projectu na našom blogu o Projecte.