Vyberte krajinu alebo oblasť na účely fakturácie:
Project Online with Project Pro for Office 365
Office 365

Project Online
with Project Pro for Office 365

Pustite sa do práce okamžite vďaka flexibilnému online riešeniu správy projektového portfólia a každodennej práce, ktoré je poskytované prostredníctvom služieb Office 365. Zahŕňa všetky funkcie správy počítača vo forme predplatného.
 • {POPP365Buy|price} používateľ/mesiac
  v rámci ročného predplatného
 • Kúpiť
 • Cena nezahŕňa DPH.

 • Microsoft Project Online with Project Pro for Office 365 je flexibilné online riešenie na správu projektového portfólia a každodennú prácu. Je k dispozícii v rámci služieb Office 365 a slúži na spravovanie v počítači s využitím všetkých funkcií projektovej správy, ako aj na prácu online, a to prakticky všade a v takmer všetkých zariadeniach. Project Online with Project Pro for Office 365 umožňuje rýchlo spúšťať projekty, stanovovať priority investícií v rámci projektového portfólia a prinášať očakávanú podnikovú hodnotu.

  Možnosť pracovať prakticky všade

  Pracujte online prostredníctvom flexibilných plánov umožňujúcich rýchlu a jednoduchú registráciu v službe, ktorá najlepšie zodpovedá potrebám vášho podniku.

  • Vykonajte všetky potrebné prvotné nastavenia so spoľahlivosťou na podnikovej úrovni a bez počiatočných nákladov na infraštruktúru.
  • Pridávajte tímy a projekty na webový portál v priebehu niekoľkých minút.
  • Získajte okamžitý prehľad o svojom portfóliu vďaka novým možnostiam zostáv typu „ukázať a kliknúť“.
  • Vysielajte Project Pro for Office 365, počítačovú aplikáciu na správu projektov, ako prúd údajov priamo z webu.
  Práca online
  Rýchly začiatok práce

  Začnite s prácou rýchlo prostredníctvom jednoduchého prechodu, poskytnutia prostriedkov a nábehu vo webovom prostredí navrhnutom na optimalizáciu času a zvýšenie tímovej produktivity.

  • Nové vizuálne dlaždice umožňujú rýchlo sa pustiť do práce a využiť flexibilné možnosti správy projektového portfólia.
  • Využite domovskú obrazovku Projectu Pro for Office 365 pri prvých krokoch práce na projekte a usporiadajte a prepojte pomocou nej úlohy a vytvorte časovú os.
  • Umožnite svojim tímom pracovať v známom prostredí. Project Online zahŕňa SharePoint Online a je k dispozícii v rámci služieb Office 365.
  • Pri zobrazovaní a úprave projektov či portfóliu, ich odosielaní a spolupráci na nich, ako aj pri každodennej práci, si môžete vybrať medzi rôznymi zariadeniami a prehliadačmi (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome a mnohými inými).

  Využite možnosť práce a prístupu k aktualizáciám na väčšom počte miest a zariadení ako kedykoľvek predtým.

  • Zobrazujte a riešte úlohy (obchodné, ako aj osobné) na jednej lokalite.
  • Plánujte a spravujte úlohy efektívnejšie pomocou nových možností plánovania.
  • Udržujte organizačnú štruktúru svojich tímov na jednej lokalite, ktorá je ich projektovou lokalitou a kde si môžu zobraziť súhrn projektu, dokumenty, úlohy, informačný kanál s aktualizáciami a kalendáre.
  • Pristupujte k Projectu Pro for Office 365 prostredníctvom funkcie Project na požiadanie prakticky odvšadiaľ.
  Využitie možnosti práce
  Flexibilná správa projektového portfólia
  Stanovenie vízie a pracovného plánu

  Stanovte si víziu a pracovný plán. Pomôže vám to určiť priority v rámci iniciatív, vybrať optimálne projektové portfóliá a presadiť podnikovú stratégiu.

  • Efektívne vyhodnoťte nápady a posúďte, ako rozličné žiadosti prispievajú k napĺňaniu stratégie. Umožní vám to stanoviť ďalší postup a zjednoduší spustenie projektu.
  • Jednoducho vytvárajte pracovné postupy vo Visiu a SharePointe Designer a pomocou nich štandardizujte pokračovanie v projektoch aj ich odmietanie, ako aj zlepšite správu a kontrolu.
  • Rýchlo zmeňte zoznam úloh SharePointu Online na podnikový projekt v Projecte Online.
  • Spravujte projektové plánovanie, časový harmonogram a celkový proces efektívne do najmenších detailov a dodávajte úspešné projekty pomocou Projectu Pro for Office 365.

  Efektívna správa zdrojov v Projecte Online vám poskytne prehľad o aktivitách jednotlivých tímov, a to dokonca aj v prípade správy každodennej práce či ad hoc projektov v SharePointe Online.

  • Synchronizujte zoznamy úloh SharePointu Online s Projectom Online a vytvárajte zostavy o tímových aktivitách.
  • Zaznamenávajte nápady v zoznamoch úloh SharePointu Online a analyzujte ich v Projecte Online. Zlepšíte tak správu priebehu projektov a pracovných úloh zamestnancov.
  • Merajte presné využitie zdrojov a zlepšite správu ich prideľovania, aby bola v súlade s vašou stratégiou.
  • Prideľujte v Projecte Pro for Office 365 projektové zdroje na základe vizuálnej správy, pri ktorej ihneď rozpoznáte tú správnu kombináciu.
  Efektívna správa zdrojov
  Nové spôsoby spolupráce a rýchleho vykonávania úloh
  Posilnenie spolupráce na dennej báze

  Posilnite spoluprácu na dennej báze pomocou funkcií sociálnych sietí SharePointu Online s možnosťami diskutovať, zdieľať informácie a dokončovať tímové úlohy.

  • Zdieľajte a udržiavajte si prehľad o komunikácii a práci tímov na základe sledovania ľudí, lokalít, značiek a dokumentov pomocou informačných kanálov s aktualizáciami.
  • Využívajte možnosti vyhľadávania SharePointu Online, aby ste každodennú prácu a projekty vykonávali efektívnejšie a vyhľadávali správne informácie.
  • Používajte výkonné funkcie zabezpečenia na zdieľanie informácií a spoluprácu s dôveryhodnými obchodnými partnermi počas práce na projektoch či každodenných úlohách.
  • Rozšírte viditeľnosť pomocou nástrojov na spoluprácu, aby boli informácie o kalendári, prítomnosti a kapacite k dispozícii v celej organizácii.

  Komunikujte bez problémov pomocou nových spôsobov spolupráce a konverzácií, ktoré celkovo zlepšujú tímovú prácu.

  • Zistite, či je určitý člen tímu k dispozícii na konverzáciu alebo komunikáciu cez okamžité správy cez Lync Online, pomocou ukázania na príslušné meno v pláne projektu.
  • Presuňte členov tímu myšou na schôdzu Lyncu a budete s nimi môcť rýchlo spolupracovať prostredníctvom skupinovej konferencie, výmeny okamžitých správ, zdieľania obrazovky a zdieľaného pracovného priestoru.
  • Synchronizujte časovú os s projektovou lokalitou pomocou Projectu Pro for Office 365. Dátumy a výstupy tak dostanú prehľadné vizuálne označenie, čo všetkým na prvý pohľad sprostredkuje jasné informácie.
  • Objavte pomocou analýzy ciest s úlohami Projectu Pro for Office 365 potenciálne problémy ešte pred tým, ako spôsobia prípadné škody.
  Bezproblémová komunikácia
  Zvýšenie agilnosti a kontroly
  Rozhodnutia na základe údajov

  Rozhodujte sa na základe údajov a poskytujte členom tímov informácie potrebné na to, aby mali prehľad a mohli sa lepšie rozhodovať.

  • Získajte komplexný prehľad a prijímajte lepšie rozhodnutia vďaka súhrnným tabuliam (dashboard).
  • Optimalizujte využitie zdrojov v rámci organizácie a naplánujte ich prideľovanie prostredníctvom centra zdrojov.
  • Dolujte a zhromažďujte údaje rýchlo a na rôznych úrovniach pomocou samoobslužného prístupu služieb Excel Services.
  • V Projecte Pro for Office 365 nájdete užitočné zostavy ako informácie o postupe prác či prehľad zdrojov.

  Zjednodušte IT pomocou špičkových cloudových služieb. Zvýši sa flexibilita a zabezpečenie a zníži technická náročnosť.

  • Zaregistrujte sa priamo na odber Projectu Online, ktorý vám poskytneme okamžite. Zo širokej škály plánov predplatného si vyberte ten, ktorý najlepšie zodpovedá potrebám vášho podniku.
  • Poskytnite svojim tímom a dôveryhodným obchodným partnerom adekvátnu úroveň prístupu ľahko prostredníctvom nového modelu zabezpečenia s integráciou Sharepointu v Projecte Online.
  • Oddeľte IT a obchodné nastavenia, aby oddelenie projektového manažmentu alebo obchodní sponzori mohli spravovať nastavenia správy projektového portfólia bez pomoci IT oddelenia.
  • Zvýšte zabezpečenie a dostupnosť svojho podniku vďaka nepretržitej IT podpore a súladu s neustále narastajúcim zoznamom regulačných certifikačných noriem, ako sú FISMA, ISO 27001 a HIPAA.
  • Vyberte skupinu AD zahŕňajúcu tímy, ktoré chcete priradiť k projektom, pomocou synchronizácie služby Active Directory (AD) v aplikácii PWA.
  • Využite štandardy odvetvia, napríklad ODATA (protokol Open Data), na dolovanie údajov, ako aj analytické nástroje.
  • Buďte bez obáv vďaka priebežnému zálohovaniu údajov, možnosti zotavenia po havárii a globálne redundantným údajovým centrám.
  Zjednodušenie IT
  Pohotové inovácie

  Pohotovo inovujte a reagujte na príležitosti prostredníctvom zjednotených cloudových služieb spoločnosti Microsoft v službách SharePoint Online, Exchange Online, Lync Online a Office 365.

  • Naplňte špecifické potreby svojho podniku pomocou aplikácií z nového Office Obchodu a SharePoint Obchodu.
  • Rýchlo vyvíjajte a poskytujte aplikácie na úsporu času pri diskrétnych procesoch či pripojenie k autorizovaným softvérovým systémom.
  • Prepájajte rôzne disciplíny, ako manažment životného cyklu aplikácií, vývoj nových produktov či manažment procesu inovácie prostredníctvom pripojenej škálovateľnej platformy správy projektového portfólia.
  Možnosti a funkcie
  Zjednodušenie IT Zabezpečte, aby sa tím mohol rýchlo pustiť do práce, vďaka najnovšej technológii a štandardom odvetvia na odčlenenie funkcií oddelenia správy projektov od funkcií z IT oblasti.
  Integrácia služby Active Directory Spravujte poverenia a povolenia používateľov.
  Spoľahlivosť Stojíme si za svojím sľubom 99,9 %-nej bezporuchovosti prevádzky so špičkovou finančnou garanciou.
  Zabezpečenie Vaše údaje patria vám. Zabezpečíme ich a ochránime vaše súkromie.
  Správa Ľahké používanie a kontrola – používateľov môžete pridávať a odstraňovať v priebehu niekoľkých minút. V prostredí PowerShell môžete vytvárať vlastné skripty a automatizovať procesy.
  Aktualizácie Služba sa pravidelne aktualizuje na poskytovanie nových funkcií a možností.
  Technická podpora Ide o plány s nepretržitou telefonickou podporou náročných problémov z oblasti IT. Technická podpory od komunity spoločnosti Microsoft poskytuje online odpovede, zdroje s informáciami o postupoch, ako aj spojenie s inými zákazníkmi služieb Office 365.
  Spúšťanie projektov Project umožňuje organizácii rýchlo spustiť prácu na projektoch, určiť priority v oblasti investícií v rámci projektového portfólia a docieliť zamýšľanú podnikovú hodnotu.
  Prístup z ľubovoľného miesta Buďte produktívni prakticky všade a prostredníctvom ľubovoľného zariadenia.
  Klikni a spusti Inštalácia prebieha rýchlo cez internet, interné siete, lokálne systémy súborov alebo offline médiá, vďaka čomu máte aktuálnu verziu Projectu Pro for Office 365. Získajte ďalšie informácie o technológii Klikni a spusti.
  Project na požiadanie Keď ste na cestách, prostredníctvom služieb Microsoft Office 365 môžete okamžite vysielať najaktuálnejšiu verziu Projectu Pro for Office 365 ako prúd údajov do rôznych počítačov.
  Správa práce Jednoducho spravujte a spolupracujte na projektoch ako tím. Hoci nemáte k dispozícii štruktúru projektu, projekty môžete zobrazovať za účelom plánovania a vytvárania zostáv.
  Správa dopytu Zabezpečte viditeľnosť v rámci projektov, prevádzkových činností aj každodennej práce. Zjednodušte spustenie a priebeh projektu pomocou vhodného riadenia a kontroly.
  Analýza a výber portfólií Efektívne určujte, vyberajte a poskytujte projektové portfóliá, ktoré najpresnejšie zodpovedajú vašej podnikovej stratégii a maximalizujú návratnosť investícií.
  Správa zdrojov Dosahujte výsledky na základe svojho dnešného pracovného potenciálu a v rámci horizontu plánovania vytvárajte plány s ohľadom na budúce zisky a deficity.
  Správa časového plánu Dodávajte projekty načas vďaka rozpisu úloh a procesnému rámcu, ktoré slúžia na sledovanie priebehu projektov a správu zmien.
  Správa financií Osvojte si procesy finančnej správy, aby ste mali prehľad o nákladoch, dodržali stanovený rozpočet a portfólio zahŕňalo vopred dohodnuté výhody.
  Správa času a úloh Využite spoločný centralizovaný prístup na vytváranie časových zostáv a správu úloh.
  Spolupráca Posilnite tímovú spoluprácu a zvýšte úspešnosť svojich projektov prostredníctvom možností podnikových sociálnych sietí, jednoduchej komunikácie cez okamžité správy, tímových lokalít a ďalších funkcií spolupráce, ktoré sa ľahko používajú.
  Správa problémov a rizík Predchádzajte podnikovým a projektovým rizikám a problémom, rozpoznávajte ich a zmierňujte.
  Tvorba zostáv a analytické nástroje Zhromažďujte, kategorizujte a analyzujte projektové údaje a rozhodujte sa podľa nich. Pomocou analytických nástrojov si môžete udržať prehľad a využívať ich pri rozhodovaní, čo patrí k aktívnej správe projektov, programov a portfólií.
  Správa programov Poskytujte vopred dohodnuté výhody v rámci celého programu a príslušných prebiehajúcich projektov, ako aj dodatočnú výhodu spočívajúcu v zavedení a využívaní techník, ktoré predstavujú rámec spustenia a výberu programu.
  Riadenie Štandardizujte pokračovanie v projektoch a ich odmietanie. Zlepšite správu a kontrolu pomocou pracovných postupov, ktoré sa vo Visiu a SharePointe Designer vytvárajú ľahko a bez kódovania.
  Rozšíriteľnosť Nainštalujte aplikácie zo Sharepoint Obchodu, ktoré vyhovujú potrebám vášho podniku, alebo ľahko vytvárajte vlastné aplikácie a integrujte ich do podnikového systému.
  Partnerský ekosystém správy projektového portfólia Riešenie spoločnosti Microsoft na správu projektového portfólia podporujú stovky partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí získali kompetenciu správy projektových portfólií, prešli príslušnými skúškami a riadili veľké množstvo nasadení vo vyše 80 krajinách sveta. Ak teda potrebujete pomoc pri vyhodnocovaní, vytváraní návrhu, nasadzovaní či školení, máte k dispozícii organizácie, ktoré poskytujú profesionálne služby. Obráťte sa na niektorého z partnerov správy projektových portfólií vo svojej oblasti.
 • Ďalšie informácie

  Objavte nové spôsoby správy projektov a každodennej práce prostredníctvom videa Čo je nové v Projecte 2013
  orámovanie
  Prečítajte si príbehy o úspechoch spojených s používaním Projectu Online v podnikoch zákazníkov, ktorí využívajú naše najnovšie cloudové riešenia správy projektového portfólia a zvyšujú svoju podnikovú hodnotu.
  orámovanie
  Získajte najnovšie informácie od tímu Projectu na našom blogu o Projecte
  orámovanie
  IT profesionáli: Oboznámte sa s technickými možnosťami Projectu v cloude prostredníctvom videa s ukážkou Projectu Online
  orámovanie
  Využite nové správy o Projecte s poznámkami nášho inžinierskeho tímu
  orámovanie
  Vytvorte organizačnú štruktúru a stanovte si priority na základe tipov pre cesty s úlohami na blogu o Projecte.
  orámovanie
  Zosúlaďte tím pomocou návodu na riadenie projektov