Zvýraznenie súvislosti úlohy s inými úlohami

V zložitých projektoch sa strana Ganttovho grafu s pruhmi môže zaplniť viacfarebnými pruhmi a roztrúsenými čiarami prepojení. Lepší vizuálny prehľad získate zobrazením cesty úlohy, pomocou ktorej zvýrazníte prepojenia medzi úlohami.

 1. V Ganttovom grafe kliknite na kartu Formát.
 2. Kliknite na položku Cesta úlohy a potom vyberte typ súvisiacej úlohy, ktorú chcete zvýrazniť.
 • Predchodcovia Úlohy prepojené s vybratou úlohou, ktorú predchádzajú.
 • Riadiaci predchodcovia Predchádzajúce úlohy s priamym vplyvom na vybratú úlohu. Vybratá úloha sa premiestňuje spolu s riadiacou predchádzajúcou úlohou.
 • Následníci Úlohy prepojené s vybratou úlohou a nasledujúce vybratú úlohu.
 • Riadení následníci Nadväzujúce úlohy priamo ovplyvňované vybratou úlohou. Riadená nadväzujúca úloha sa premiestňuje spolu s vybratou úlohou.
  Na tomto obrázku sú v Ganttovom grafe zvýraznení predchodcovia a následníci.
  Zvýraznená úloha s cestami úloh
 1. Zvýraznenie cesty úlohy odstránite kliknutím na položku Odstrániť zvýraznenie.

Tip na správu projektu    Cesty úloh aj kritické cesty (kritická cesta: rad úloh, ktoré je potrebné dokončiť podľa plánu, aby bolo možné načas dokončiť projekt. Každá úloha v kritickej ceste je kritická úloha.) zobrazujú vzájomný vplyv úloh a ich vplyv na dátum ukončenia projektu. Kritickú cestu môžete zobraziť spolu s cestou vybratej úlohy a získať tak väčšiu kontrolu nad vplyvom, ktorý majú úlohy na celkový plán.

Nasledujúce obrázky znázorňujú, ako vám cesty úloh pomáhajú porozumieť vzájomnému vplyvu úloh a ich vplyvu na dátum ukončenia projektu.

Pred

Tento obrázok znázorňuje plán bez zobrazených ciest úloh.

Obrázok plánu bez ciest úloh

Za

Vo vybratej úlohe sa zobrazujú predchodcovia a následníci. Keď vyberiete úlohu, zvýrazní sa jej cesta, čo vám okamžite napovie, ktorá úloha je súvisiaca.

Obrázok cesty úlohy

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Project Professional 2013, Project Standard 2013