Strana 1 z 8PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Začíname pracovať s programom Project 2010

Začíname pracovať s programom Project 2010 Potrebujete spravovať projekt, ale nemáte potrebnú istotu pri začiatkoch práce s programom Project 2010? Naučte sa, ako vytvoriť nový, prázdny projekt, niekoľko projektových úloh a ako vytvoriť štruktúru projektu prostredníctvom tvorby prehľadu úloh a ich prepájania.


Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Štyri lekcie samoštúdia a jedno cvičenie na získanie praktických skúseností. Toto cvičenie vyžaduje program Project 2010.
  • Krátky test na konci lekcie. Test nie je hodnotený.
  • Stručná referenčná karta, ktorú si na konci kurzu môžete vytlačiť

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • vytvoriť nový projekt rýchlo a efektívne,
  • vytvoriť novú úlohu a zmeniť úlohu z manuálneho na automatické plánovanie,
  • vytvoriť vzťahy alebo prepojenia medzi úlohami,
  • vytvoriť prehľad úloh a tým vytvoriť štruktúru projektu.
Strana 1 z 8PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE