Vyberte krajinu alebo oblasť na účely fakturácie:

Project Professional 2013

Jednoduchá spolupráca umožňuje rýchlo sa pustiť do práce a vytvárať úspešné projekty. Vylepšená synchronizácia so SharePointom 2013 pomáha efektívne sledovať stav prakticky z ľubovoľného miesta.
 • Microsoft Project Professional 2013 ponúka nové účinné spôsoby efektívnej správy dôležitých projektov. Jednoduchá spolupráca vám umožní rýchlo sa spustiť do práce a vytvárať úspešné projekty, pričom výkonné funkcie služieb Office 365 alebo SharePointu budete môcť používať prakticky z ľubovoľného miesta. Bezproblémová integrácia Lyncu 2013 vám umožní ihneď komunikovať cez hovory a okamžité správy s členmi tímu prostredníctvom Projectu Professional. Pomocou aplikácií pre Office môžete rozšíriť funkcie Projectu tak, aby napĺňali špecifické potreby vášho podniku.

  Organizácia

  Plánujte a spravujte projekty jednoducho a docieľte zamýšľanú podnikovú hodnotu vďaka flexibilným tímovým nástrojom a ovládacím prvkom, ktoré sa používajú intuitívne.

  • Vylepšená vizuálna stránka vám umožní rýchlo sa zamerať na dôležité aspekty jednotlivých projektov, ľahko sa rozhodnúť, ako postupovať, a jednoducho vyhľadávať potrebné funkcie.
  • Začiatok práce vám urýchlia aj najnovšie šablóny Projectu na lokalite Office.com, kam možno prejsť priamo z Projectu.
  • Vďaka rýchlemu prístupu k naposledy použitým súborom a umiestneniam prostredníctvom zobrazenia Backstage budete neustále v obraze.
  Jednoduché plánovanie a správa projektov
  Efektivita práce a stanovenie priorít

  Pracujte efektívne a stanovte si priority. Svoju každodennú prácu, projektové úlohy, významné detaily a časové osi môžete zhromaždiť vo vizuálne pôsobivom kontextovom rozhraní.

  • Získajte kontrolu nad projektovými plánmi bez ohľadu na ich rozsah.
  • Pomocou všestranných nástrojov na vytváranie zostáv, ktoré sú súčasťou tohto produktu v rámci známeho prostredia podobného balíku Office, rýchlo a ľahko zhodnotíte, ako postupujete a prideľujete zdroje.
  • Zvýraznenie ciest s úlohami v Ganttovom grafe vám poskytuje neustály prehľad o tom, ako na seba jednotlivé úlohy nadväzujú a ktoré z nich sú z hľadiska úspešnosti projektu kľúčové.
  • V kontextovom používateľskom rozhraní sa môžete zamerať na najdôležitejšie aspekty a vytvoriť tak organizačnú štruktúru úloh, prepojenia medzi úlohami a časovú os.

  Využívajte možnosť správy na ľubovoľnom mieste pomocou nástrojov, ktoré vám počas ciest sprostredkujú kontakt s tímom a prehľad o projektoch.

  • Vďaka vylepšenej integrácii medzi Projectom a službami Office 365 (alebo SharePoint) môžete na príslušnej projektovej lokalite zdieľať najnovšie stavy, konverzácie, ako aj časovú os projektu.
  • Vytvorte projektovú lokalitu na udržiavanie prepojenosti a zorganizovanosti tímu a zdieľanie detailných informácií o projekte pomocou niekoľkých kliknutí.
  Možnosť správy na ľubovoľnom mieste

  Úspešné dodávanie projektov

  Vytváranie pôsobivých prezentácií

  Vytvárajte pôsobivé prezentácie, ktoré ponúkajú okamžitý a komplexný prehľad o plánovaní úloh, prideľovaní zdrojov, efektívnom využívaní nákladov a mnohých ďalších podrobnostiach projektu.

  • Pomocou časovej osi Projectu môžete vizualizovať projekty a vytvárať skvelé prezentácie určené pre váš tím, nadriadených a účastníkov projektu.
  • Jednoduché zdieľanie komplexných prehľadov vám umožní ľahšie predstaviť, ako postupujete, a dosiahnuť výborné výsledky.
  • Pomocou hotových zostáv, ako sú informácie o postupe prác či prehľad zdrojov, alebo pomocou vlastných zostáv vytvorených v známom prostredí podobnom Excelu rýchlo zhodnotíte, ako postupujete, a efektívne o tom zreferujete svojmu tímu, vedeniu a účastníkom projektu.
  • V Projecte možno ľahko použiť funkciu kopírovania a prilepenia do známych aplikácií balíka Office, ako Word a PowerPoint, pri zachovaní presnosti a možnosti meniť značky a štýly.

  Predvídajte zmeny prostredníctvom zobrazení, ktoré v rámci každodennej práce na príslušných projektoch sprostredkúvajú pohľad na potenciálny vývoj projektu a berú tiež do úvahy zdroje potrebné na dokončenie.

  • Vylepšené nástroje, ako Plánovač tímov, vám pomôžu rozpoznať a vyriešiť potenciálne problémy pred tým, ako narušia váš plán.
  • V Projecte možno úlohy nastaviť ako „neaktívne“ a rýchlo zanalyzovať možné scenáre bez potreby opätovne vytvárať celý projektový plán.
  Predvídanie zmien
  Vyhľadávanie v Office Obchode

  Vyhľadávajte v Office Obchode, kde možno nájsť flexibilné možnosti na rýchlu inováciu, prispôsobenie a rozšírenie tých možností, ktoré už máte k dispozícii.

  • Nový Office Obchod poskytuje aplikácie pre Office, ktoré rozširujú funkcie Projectu a umožňujú riešiť jedinečné problémy, a naplniť tak vaše potreby, ako aj potreby podniku.
  • Vyhľadávajte aplikácie na lokalite Office.com, vyberte si spomedzi možností distribúcie a poskytnite k nim prístup cez podnikový katalóg aplikácií.
  • Využite výkonnú architektúru aplikácií s možnosťou vlastného programovania pomocou súpravy SDK, ktorú máte k dispozícii.

  Zlepšenie každodennej spolupráce

  Pracujte bez problémov s rôznymi nástrojmi, čo umožní členom tímu pri spolupráci využívať informácie potrebné na dosiahnutie úspechu.

  • Project vynikajúco spolupracuje s balíkom Office, službami Office 365, so SharePointom aj Lyncom, vďaka čomu máte k dispozícii kompletný systém projektovej správy na spoluprácu.
  • Informácie o projekte môžete jednoducho kopírovať do aplikácií balíka Office, ako PowerPoint a e-mail, alebo dôležité plány a podrobnosti ukladať v službách Office 365 a v SharePointe.
  • Synchronizácia zoznamu úloh medzi Projectom a službami Office 365 či SharePointom prebieha lepšie ako kedykoľvek predtým, čo umožňuje rýchlo poskytovať informácie o projekte v rámci tímu a ľahko prijímať zmeny prakticky z ľubovoľného miesta.
  Bezproblémová práca s rôznymi nástrojmi
  Komunikácia v reálnom čase

  Komunikujte v reálnom čase s členmi tímu u vás na pracovisku alebo na druhom konci sveta pomocou nástrojov navrhnutých na rýchly a zabezpečený prenos kľúčových konverzácií.

  • Zistite, či je určitý člen tímu k dispozícii na konverzáciu alebo komunikáciu cez okamžité správy cez Lync, iba pohľadom na stav prítomnosti v projektovom pláne.
  • Vďaka integrácii Lyncu Online s Projectom a službami Office 365 môžete priamo z projektu odosielať okamžité správy na spustenie konverzácií v reálnom čase a zdieľanie priestorov schôdzí.
  • Vylepšená synchronizácia zoznamu úloh medzi SharePointom a Projectom umožňuje rýchlo poskytovať informácie o projekte, efektívne sledovať stav a ľahko prijímať zmeny prakticky z ľubovoľného miesta.
 • Ďalšie informácie

  Objavte nové spôsoby správy projektov a každodennej práce prostredníctvom videa Čo je nové v Projecte 2013
  orámovanie
  Využite nové správy o Projecte s poznámkami nášho inžinierskeho tímu
  orámovanie
  Vytvorte organizačnú štruktúru a stanovte si priority na základe tipov na cesty s úlohami na blogu o Projecte.
  orámovanie
  Zosúlaďte tím pomocou návodu na riadenie projektov
  orámovanie
  Získajte najnovšie informácie od tímu Projectu na našom blogu o Projecte