Porovnanie balíkov Office Professional Plus 2010 a 2007

Nasledujúci zoznam neobsahuje všetky nové funkcie balíka Microsoft Office Professional Plus 2010, ale poskytne vám prehľad o tom, ako sa tento balík líši od balíka Office Professional Plus 2007. Mnohé funkcie si vyžadujú server podnikovej produktivity od spoločnosti Microsoft.
Kľúč:
Vylepšené= zahrnuté funkcie
Zahrnuté a vylepšené= vylepšené vo verzii Office Professional Plus 2010
Oranžová bodka so značkou začiarknutia= nové vo verzii Office Professional Plus 2010
Možnosť používania balíka Office prakticky kdekoľvek
Office 2007
Office 2010
Úprava dokumentov balíka Office v podporovanom webovom prehľadávači
Feature included

Aplikácia Outlook Web Access 2007 poskytuje prístup k e-mailom, kalendáru a kontaktom prostredníctvom prehľadávača. Zmeny sa automaticky synchronizujú s klientom Outlook 2007. Podporované sú aj politiky správy prístupových práv k informáciám.

New and Improved
Aplikácie Office Web Apps sú online doplnky programov Word, Excel, PowerPoint a OneNote, ktoré vám umožnia kontrolovať dokumenty a vykonávať v nich menšie úpravy prostredníctvom podporovaného prehľadávača. Aplikácia Outlook Web App poskytuje nové nástroje na konverzáciu, obsahuje pás s nástrojmi v prepracovanom používateľskom rozhraní a podporuje integráciu informácií o prítomnosti a odosielania okamžitých správ.
Zobrazenie dokumentov balíka Office v prehľadávači 1
Feature included

Zobrazovače pre programy Word, PowerPoint, Excel, Access a Visio umožňujú používateľom, ktorí nemajú programy balíka Office, zobrazovať, kopírovať a tlačiť súbory. To si vyžaduje nainštalovanie bezplatnej súčasti na prevzatie.

New and Improved
Aplikácie Office Web Apps umožňujú jednoducho zobraziť dokumenty programov Word, Excel, PowerPoint a OneNote vo viacerých zariadeniach, pretože sú spustené na serveri SharePoint a v službe Windows Live, takže ich nie je potrebné inštalovať v jednotlivých zariadeniach. Obsah sa zobrazí rovnako ako v počítači, kde je nainštalovaný balík Office.
Práca s obsahom lokality SharePoint v režime offline
Feature included

Súčasťou programu Groove 2007 je nástroj Súbory lokality SharePoint, ktorý umožňuje pracovať s knižnicami dokumentov lokality SharePoint v režime offline.

New and Improved
Program SharePoint Workspace 2010 umožňuje uviesť knižnice dokumentov a zoznamy lokality SharePoint do režimu offline. Po práci s obsahom v režime offline sa synchronizujú iba zmeny, takže aktualizácie sa dokončia rýchlejšie.
Používanie balíka Office v mobilnom zariadení 2
Feature included
Office Mobile 6.1

Základné funkcie vytvárania a upravovania dokumentov programov Word, Excel a PowerPoint sú k dispozícii len vo verzii Windows Mobile 6.1 Professional.New and Improved
Office Mobile 2010
Aplikácia SharePoint Workspace Mobile umožňuje prehľadávať knižnice dokumentov a lokality SharePoint, ako aj otvárať dokumenty a synchronizovať ich s telefónom.
Každý telefón so systémom Windows poskytuje vylepšené funkcie vytvárania a upravovania dokumentov programov Word, Excel a PowerPoint.
K dispozícii je aj vylepšená dotyková navigácia.
1 Vyžaduje sa vhodné zariadenie, pripojenie na Internet a prehľadávač Internet Explorer, Firefox alebo Safari. Na používanie niektorých mobilných funkcií sa požaduje produkt Microsoft Office Mobile 2010, ktorý nie je súčasťou balíkov Office 2010, aplikácií v balíkoch Office 2010 ani aplikácií Office Web Apps. Funkcie v aplikáciách Web Apps, v balíku Office Mobile 2010 a v aplikáciách balíka Office 2010 sa do určitej miery odlišujú.
2 Produkt Microsoft Office Mobile 2010 nie je súčasťou balíkov Office 2010, aplikácií v balíkoch Office 2010 ani aplikácií Office Web Apps. Na vykonávanie úprav prostredníctvom aplikácií Web Apps je potrebné, aby bol v zariadení nainštalovaný balík Office Mobile. Podporované zobrazovače mobilnej verzie programu pre webové aplikácie Office Web Apps zahŕňajú Internet Explorer v systéme Windows Mobile, verziu 5 alebo novšiu, Safari, verziu 4 pre telefóny iPhone 3G alebo novšie, BlackBerry, verzie 4.x, Nokia, verziu S60, NetFront, verziu 3.4 alebo novšiu, Opera Mobile, verziu 8.65 a Openwave, verziu 6.2 alebo novšiu.
Zlepšite svoju spoluprácu
Office 2007
Office 2010
Používanie dokumentov balíka Office viacerými používateľmi naraz
Feature included
Program OneNote 2007 umožňuje používateľom na rôznych miestach spolupracovať v reálnom čase prostredníctvom relácie zdieľania naživo, v ktorej môžu súčasne viaceré osoby zobraziť a upraviť tú istú stránku s poznámkami.
New and Improved
Funkcia spolutvorby umožňuje súčasné vykonávanie úprav, čím sa redukuje množstvo administratívnej práce potrebnej pri tímovej spolupráci. Keďže informácie môžu byť uložené v hostiteľskom systéme priamo v podniku, táto funkcia neznižuje úroveň zabezpečenia. 3
Využívanie pokročilých nástrojov na konverzáciu na efektívne spravovanie e-mailov
Feature included
Okamžité vyhľadávanie pomáha rýchlejšie nájsť správy a farebné kategórie ich umožňujú rýchlo rozlíšiť.New and Improved
Funkcie Zobrazenie konverzácie, Vyčistiť a Ignorovať v programe Outlook 2010 odstraňujú duplicitné informácie a fungujú v doručenej pošte ako „tlmič“. Funkcia Skratky znižuje počet kliknutí potrebný na vykonanie bežných akcií pri spravovaní e-mailov, kalendára a úloh.
Rýchle vysielanie prezentácie priamo z programu PowerPoint
New
Funkcia Vysielať prezentáciu umožňuje vysielať prezentáciu priamo z programu PowerPoint 2010 pre každého, kto má prístup k webovému prehľadávaču.
Kontextový prístup k pracovným alebo sociálnym sieťam
New
Program Outlook Social Connector vám poskytuje prehľad o vašej spoločnosti a jej zamestnancoch, ktorý zahŕňa správy, plánovanie schôdzí, prílohy alebo aktivity služby SharePoint, ako napríklad uverejňovanie aktualizácií stavu. Tento program sa môže pripojiť k obľúbeným lokalitám sociálnych sietí, takže môžete získať novinky o zákazníkoch, potenciálnych zákazníkoch alebo partneroch.
Efektívnejšie spravovanie plánu a schôdzí
Feature included
E-mailom môžete poslať snímku kalendára ostatným používateľom, môžete zobraziť viaceré kalendáre naraz alebo použiť funkciu Asistent plánovania schôdzí, pomocou ktorej zorganizujete schôdzu s ostatnými skutočne jednoducho.


New and Improved
Keď dostanete žiadosť o schôdzu, v ukážke kalendára budete môcť lepšie vidieť, ako by táto schôdza ovplyvnila váš kalendár, a pritom môžete naďalej ostať v priečinku doručenej pošty. Zobrazenie časového plánu, nástroje na skupinové plánovanie a tímový kalendár vám poskytnú prehľad o tom, aké úlohy máte vy a vaši kolegovia naplánované, a uľahčia vám plánovanie schôdzí.
Možnosť spravovať viaceré e-mailové kontá programu Exchange na jednom mieste
New
V rámci jedného profilu v programe Outlook sa môžete pripojiť k viacerým poštovým schránkam programu Exchange, takže môžete jednoducho získať prístup k svojim kontám a spravovať ich na jednom mieste.
Zobrazenie upozornení pre používateľa pred odoslaním citlivých informácií v e-maile
New
Funkcia E-mailové tipy poskytuje používateľom dôležité informácie skôr, ako kliknú na tlačidlo Odoslať. Takto sa môžete vyhnúť odoslaniu zbytočného, nevhodného či dokonca kompromitujúceho e-mailu.
Usporiadanie informácií a ich zdieľanie v tímoch prostredníctvom zdieľaných poznámkových blokov
Feature included
Program OneNote 2007 pomáha tímom zdieľať informácie publikovaním poznámkových blokov programu OneNote na lokalitách SharePoint, kde ich môžu súčasne upravovať viacerí používatelia.


New and Improved
Práca v zdieľanom poznámkovom bloku spolu s ostatnými používateľmi je odteraz ešte jednoduchšia a flexibilnejšia: môžete využívať automatické zvýraznenie neprečítaných zmien, súvisiace funkcie ako vyhľadanie podľa autora a mnohé ďalšie. Keď zdieľaný poznámkový blok uložíte online, budete ho môcť upravovať súčasne s ostatnými používateľmi v programe OneNote 2010 aj v aplikácii OneNote Web App.
Využívanie zjednoteného odosielania okamžitých správ, informácií o dostupnosti a hlasových hovorov
Feature included
Program Microsoft Office Communicator 2007 R2 vám uľahčí udržiavanie kontaktu s kolegami. Odosielanie okamžitých správ, zvukové konferencie a videokonferencie sú prístupné z jedinej obrazovky. Technológia oznamovania stavu prítomnosti umožňuje začať konverzáciu jednoduchým kliknutím na meno osoby v dokumente programu Word alebo v e-mailovej správe programu Outlook.
New and Improved
Vaša obľúbená aplikácia na odosielanie okamžitých správ rozšírila svoj dosah. Priamo vo vybraných aplikáciách balíka Office 2010 môžete vidieť informácie o prítomnosti, kartu nového kontaktu – priateľa či kolegu – a môžete jednoducho začať konverzáciu. Program Office Communicator poskytuje aj ďalšie nástroje, ako napríklad možnosť iniciovať hlasový hovor bez toho, aby ste museli zanechať vykonávanú prácu.
Sledovanie osôb a organizácií, s ktorými obchodujete
Feature included
Nové alebo vylepšené funkcie v programe Outlook 2007 with Business Contact Manager zahŕňajú možnosť prispôsobiť sledované informácie, synchronizáciu v režime offline, tabuľu predaja, vylepšené nástroje importu a možnosť exportovať zostavy do programu Excel. Podporovaná je aj integrácia s programom Publisher 2007 a funkcia sledovania kampaní.
New and Improved
Nové funkcie v programe Outlook 2010 with Business Contact Manager poskytujú tieto možnosti: vytváranie a prispôsobovanie záznamov týkajúcich sa vášho podniku, sledovanie potenciálnych obchodov a príležitostí od ich vzniku až po úspešné uzavretie, sledovanie kľúčových metrík na tabuli a jednoduché zdieľanie obchodných údajov s kolegami.
Preklad dokumentov a práca vo viacerých jazykoch
New
Preklad na požiadanie, preklady celých položiek a miniprekladač umožňujú jednoduchú prácu vo viacerých jazykoch.
Nastavenia pre prácu vo viacerých jazykoch môžete prispôsobiť v jedinom dialógovom okne, kde môžete nastaviť samostatné jazykové predvoľby pre úpravy, Pomocníka, rozhranie a v prípade niektorých aplikácií dokonca aj pre obrazovkové komentáre.
Prístup k hlasovej pošte v priečinku doručenej pošty
Feature included
Plne integrovaný priečinok doručenej pošty obsahuje e-mailové a hlasové správy v jedinom zobrazení, ak používate program Outlook 2007 s programom Exchange 2007.New and Improved
Program Outlook 2010 a nová technológia na serveri Exchange Server 2010 umožňujú automatický prepis hlasových správ. Ukážka textového prepisu nahratej hlasovej správy sa spolu s nahrávkou odošle priamo do priečinka Doručená pošta, kde k nej získate prístup prostredníctvom webového prehľadávača, počítača alebo telefónu typu Smartphone prakticky kdekoľvek.
Vdýchnite myšlienkam život
3 Funkcia spolutvorby je dostupná iba v programoch Word 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Excel Web App a OneNote Web App.
Office 2007
Office 2010
Nový vzhľad s intuitívnym rozhraním
Feature included
Vo väčšine aplikácií je uvedené nové používateľské rozhranie Office Fluent, ktoré je orientované na výsledky a obsahuje pás s nástrojmi uľahčujúci vyhľadanie najčastejšie používaných príkazov a objavenie nových príkazov.


New and Improved
Pás s nástrojmi je teraz vo všetkých aplikáciách, čo zjednodušuje vyhľadávanie príkazov v celom balíku. Nové zobrazenie Microsoft Office Backstage™ poskytuje všetkým používateľom rýchly prístup k dôležitým operáciám, ako je napríklad zobrazenie informácií o dokumente, ukladanie, tlač alebo zdieľanie.
Predbežná ukážka na rýchle zobrazenie zmien obsahu
Feature included
Počas práce s dokumentom môžete zobraziť ukážku navrhovaných zmien bez toho, aby ste museli opakovane prehľadávať rôzne vrstvy ponúk.
New and Improved
Nová funkcia prilepenia s predbežnou ukážkou zobrazí možnosti, z ktorých si môžete vybrať, keď sa chystáte do dokumentu balíka Office 2010 prilepiť obsah z iného dokumentu alebo z inej aplikácie.
Úprava videa v programe PowerPoint
New
Pomocou nástrojov na upravovanie fotografií a videa v programe PowerPoint 2010 môžete orezať videoklip, označiť ho záložkou, zmeniť farebný film na čiernobiely, pridať do fotografií umelecké efekty atď. Kompresia médií umožňuje zmenšiť veľkosť súborov.
Zmena prezentácie na film
New
Program PowerPoint 2010 umožňuje jednoducho zdieľať prezentáciu s tými, ktorí sa nezúčastnili jej živého vysielania, alebo vytvoriť z prezentácie video na ľubovoľný účel, napríklad ak chcete nahrať video vlastného školiaceho kurzu. Do prezentácie môžete nahrať hovorený komentár, pridať časovanie snímok a animácií a dokonca aj pohyby laserového ukazovateľa.
Úprava obrázkov vo viacerých programoch balíka Office
Feature included
Programy Word 2007 a PowerPoint 2007 poskytujú základné možnosti úpravy fotografií, pomocou ktorých môžete obrázky prispôsobiť pre prezentáciu alebo zostavu.

New and Improved
V programoch Word 2010 a PowerPoint 2010 môžete používať nové alebo zdokonalené nástroje na úpravu obrázkov: pôsobivé umelecké efekty, pokročilé nástroje na orezávanie a korekciu obrázkov, nástroje na úpravu farieb obrázkov a mnohé ďalšie.
Analýza veľkého objemu údajov
Feature included
Hárky programu Excel môžu obsahovať až 1 milión riadkov a 16 000 stĺpcov, takže môžete importovať a skúmať veľké množstvo informácií.
New and Improved
Doplnok PowerPivot pre program Excel 2010 umožňuje vykonávať prekvapujúco rýchle výpočty pre množiny údajov, ktoré obsahujú stovky miliónov riadkov z viacerých zdrojov.
Vizualizácia údajov a identifikácia kľúčových trendov
Feature included
V programe Excel 2007 môžete používať podmienené formátovanie s novými údajovými pruhmi, farebnejšími výplňami alebo výplňami s prechodom, pomocou ktorých je možné formátovať údaje podľa určitých pravidiel. Formátovanie s menším počtom kliknutí uľahčuje vytváranie grafov a tabuliek s profesionálnym vzhľadom.


New and Improved
Funkcia Krivky šetrí miesto na obrazovke zakreslením trendov do grafu v jedinej bunke vedľa zodpovedajúcich údajov. Program Excel 2010 poskytuje vylepšené spôsoby vytvárania prehľadov z údajov použitím nových možností podmieneného formátovania – vrátane väčšej flexibility pri výbere množín ikon, vylepšenia dĺžky údajového pruhu, prechodových výplní s orámovaním atď.
Použitie zobrazení kontingenčných tabuliek na vytvorenie prehľadov z informácií
Feature included
Pomocou zobrazení kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov, ktoré sa v programe Excel 2007 vytvárajú omnoho jednoduchšie, môžete sumarizovať informácie a nájsť potrebné odpovede.

New and Improved
Pomocou novej funkcie Rýchle filtre je možné dynamicky filtrovať údaje v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe, aby sa zobrazili iba relevantné podrobnosti. S údajmi tak môžu pracovať aj osoby, ktoré nevedia používať kontingenčné tabuľky.
Zaznamenávanie a vyhľadávanie všetkých typov informácií na jednom mieste
Feature included
Program OneNote 2007 umožňuje zaznamenať text, obrázky, zvuk alebo video a poskytuje rozšírené možnosti vyhľadávania.


New and Improved
Vylepšené vyhľadávanie v programe OneNote 2010 zobrazuje výsledky už počas zadávania hľadaného reťazca. Nový hodnotiaci systém sa učí z vašich minulých výberov a priraďuje priority poznámkam, stranám, názvom strán a posledným výberom.
Zaradenie informácií na požadované miesto bez prerušenia pracovného postupu
Feature included
Pomocou funkcie odosielania do programu OneNote môžete premiestniť alebo skopírovať e-maily do programu OneNote a jednoducho ich zaradiť k poznámkam.


New and Improved
Funkcia rýchleho zaraďovania zjednodušuje zhromažďovanie informácií počas práce v iných programoch: niekoľkými kliknutiami môžete odoslať kópiu obsahu z dokumentov, webových stránok, e-mailových správ alebo takmer každého programu na presne určené miesto v poznámkovom bloku programu OneNote.
Oživenie textu a tabuliek
Feature included
Rýchle formátovanie textu a tabuliek v dokumentoch programu Word 2007 šetrí váš čas. Využite nové typy písma a lepšie možnosti čítania obsahu obrazovky.


New and Improved
Pomocou novej typografie OpenType v programoch Word 2010 a Publisher 2010 môžete len niekoľkými kliknutiami vytvoriť vzhľad, ktorý akoby vyšiel spod rúk profesionálneho sadzača. Môžete použiť ligatúry, štylistické súpravy a ďalšie typografické funkcie dostupné v mnohých typoch písma OpenType.
Ľahký začiatok práce s databázami
Feature included
Vstavané šablóny a sprievodcovia uľahčujú začiatok práce s databázami v programe Access 2007.New and Improved
Pomocou nových funkcií, ako sú napríklad polia Časti aplikácie a Rýchle spustenie, môžu používatelia rýchlo vytvoriť databázu. Len niekoľkými kliknutiami možno vybrať z bežných súčastí programu Access a pridať skupiny najčastejšie používaných polí. Navigáciu v databáze je možné zjednodušiť pomocou navigačných formulárov, ktorých vytvorenie je skutočne ľahké – nevyžaduje sa žiadny kód.
Rýchle vytváranie zostáv z databáz
Feature included
Program Access 2007 poskytuje jednoduchý spôsob vytvárania zostáv jediným kliknutím, ako aj vylepšené nástroje na filtrovanie, zoraďovanie, zoskupovanie a výpočet medzisúčtu z údajov.

New and Improved
Do formulárov a zostáv je možné pridať údajové pruhy s prechodovými výplňami, ktoré vám poskytnú vizuálne porovnanie jednej hodnoty s ostatnými hodnotami a umožnia identifikovať trendy.
Práca s formulármi v režime online alebo offline
New and Improved
Implementácia formulárov programu InfoPath 2010 v programe SharePoint Workspace 2010 umožňuje prácu v režime online aj offline.
Vytváranie publikácií pre tlač, e-mail alebo web
Feature included
V programe Publisher 2007 môžete vytvárať a publikovať širokú škálu marketingových publikácií pre tlač, e-mail alebo web. Môžete pritom použiť prvky vlastnej značky vrátane loga, farieb, typov písma a obchodných informácií.New and Improved
Pomocou novej typografie OpenType v programe Publisher 2010 dodáte textu nádych výnimočnosti. Môžete si vybrať z galérií vstavaného alebo komunitou odoslaného obsahu vrátane orámovania, bočných panelov, grafiky a ďalších prvkov, ktoré vám pomôžu jednoducho vytvoriť publikácie profesionálnej kvality. Prispôsobený obsah je možné uložiť ako ďalšie preddefinované bloky, ktoré môžete kedykoľvek znova použiť alebo ich zdieľať s komunitou používateľov programu Publisher.
Rýchle vytváranie efektívnych marketingových materiálov pomocou šablón
Feature included
Program Publisher 2007 ponúka stovky prispôsobiteľných šablón návrhu a viac ako 100 typov prázdnych publikácií. Ďalšie šablóny sú k dispozícii na lokalite Office Online.

New and Improved
Šablóny vytvorené podnikmi a členmi komunity používateľov programu Publisher sú k dispozícii online a môžete k nim ľahko získať prístup pomocou programu Publisher 2010. Každú šablónu, ktorú nájdete, môžete prispôsobiť podľa svojich požiadaviek.