Vyhľadanie kódu Product Key balíka Office 2010

Ak chcete zistiť, ktoré licenčné podmienky sa vzťahujú na váš produkt, pozrite si licenčné označenie vytlačené na kóde Product Key (vedľa názvu produktu na certifikáte pravosti alebo na stránke pre prevzatie v prípade, že ste kód Product Key získali online).

  • Ak je produkt označený ako FPP, potom sa na produkt vzťahujú licenčné podmienky pre maloobchodné verzie produktov zahrnuté v softvéri.
  • Ak je produkt označený ako OEM, potom sa na produkt vzťahujú licenčné podmienky OEM zahrnuté v softvéri.
  • Ak ste zakúpili kartu s kódom Product Key, potom sa na produkt vzťahujú podmienky karty s kódom Product Key zahrnuté v softvéri.

V ďalšej časti sú uvedené príklady a informácie, ktoré vám pomôžu nájsť licenčné označenie. Licenčné označenia v nižšie uvedených príkladoch sú použité len pre názornosť.

Obsah tohto článku


Balík produktu

Tradičný disk: Ak ste od spoločnosti Microsoft, v maloobchodnej predajni, od predajcu alebo z internetového obchodu kúpili kompletnú verziu v škatuli a disk so softvérom bol dodaný v obale zabalenom v zmršťovacej fólii, kód Product Key by sa mal nachádzať v balíku na nálepke na karte oproti držiaku disku na ľavej strane obalu disku DVD.

Umiestnenie kódu Product Key na obale disku DVD

Karta s kódom Product Key: Ak ste od spoločnosti Microsoft, v maloobchodnej predajni, od predajcu alebo z internetového obchodu kúpili kartu s kódom Product Key, kód Product Key by sa mal nachádzať v balíku na nálepke na ľavej strane obalu disku.

Umiestnenie kódu Product Key na obale disku DVD

Ďalej sú uvedené príklady umiestnenia licenčného označenia v anglickej, francúzskej a japonskej verzii (označenie šípkou). Umiestnenie licenčného označenia by malo byť podobné aj v ostatných jazykových verziách.


Kód Product Key v anglickej jazykovej verzii

Kód Product Key v anglickej jazykovej verzii

Kód Product Key vo francúzskej jazykovej verzii

Kód Product Key vo francúzskej jazykovej verzii

Kód Product Key v japonskej jazykovej verzii

Kód Product Key v japonskej jazykovej verzii

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Prevzatý softvér

Ak ste kúpili softvér od spoločnosti Microsoft online a prevzali ste ho do svojho počítača (nebude vám dodaný disk so softvérom), trojpísmenové licenčné označenie by malo byť umiestnené v 25-znakovom kóde Product Key na stránke potvrdenia objednávky prevzatej súčasti. Ďalej je uvedený príklad umiestnenia licenčného označenia v anglickej jazykovej verzii. Umiestnenie licenčného označenia by malo byť podobné aj v ostatných jazykových verziách.

Snímka obrazovky

Kód Product Key v anglickej jazykovej verzii


Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Predinštalovaný počítač

Ak ste zakúpili osobný počítač, pričom softvér bol zahrnutý do ceny počítača, licenčné označenie by malo byť umiestnené v 25-znakovom kóde Product Key. Umiestnenie kódu Product Key závisí od typu licencie. Kód Product Key a licenčné označenie nájdete podľa nižšie uvedených ilustrácií.

OEM: Umiestnenie licenčného označenia:

1. Na certifikáte pravosti (softvér OEM)

Certifikát pravosti (softvér OEM)

2. V rámci softvéru kliknite na položku Súbor a potom na položku Pomocník. Zobrazí sa označenie OEM v kóde Product ID.

Kód Product Key v anglickej jazykovej verzii

Kód Product Key v anglickej jazykovej verzii


PIPC: Ak sa nachádzate v Japonsku a softvér bol dodaný na disku vo vnútri škatule spolu s počítačom, kód Product Key a licenčné označenie by malo byť umiestnené v škatuli so sprievodnou dokumentáciou k softvéru.

Kód Product Key v japonskej jazykovej verzii

Kód Product Key v japonskej jazykovej verzii


Na začiatok stránky Na začiatok stránky