Systémové požiadavky pre nový balík Office

Pred inštaláciou produktu Microsoft Office 2013 sa odporúča skontrolovať, či počítač spĺňa alebo prekračuje minimálne systémové požiadavky pre daný produkt.
Plány predplatného služieb Office 365

Plány predplatného služieb Office 365 sú určené na používanie vo viacerých počítačoch a zahŕňajú cloudové služby.

Pre domácnosti
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor PC: procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Mac: procesor Intel
Pamäť PC: 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Mac: 1 GB pamäte RAM
Pevný disk PC: 3,0 GB voľného miesta na disku
Mac: 2,5 GB miesta na pevnom disku s formátom HFS+
Displej PC: rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Mac: rozlíšenie obrazovky 1 280 x 800
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém PC: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Mac: Mac OS X 10.6 alebo novšia verzia
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365 (vrátane požiadaviek na prehliadač týkajúcich sa používania aplikácií pre Office a prehrávania videa vo Worde)
Iné Internetové funkcie vyžadujú pripojenie na internet.
Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Niektoré funkcie vyžadujú konto Skype.
Funkcie produktov a grafika sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie systému. Niektoré funkcie môžu vyžadovať dodatočný alebo pokročilejší hardvér alebo pripojenie na server. www.office.com/products.
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor PC: procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Mac: procesor Intel
Pamäť PC: 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Mac: 1 GB pamäte RAM
Pevný disk PC: 3,0 GB voľného miesta na disku
Mac: 2,5 GB miesta na pevnom disku s formátom HFS+
Displej PC: rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Mac: rozlíšenie obrazovky 1 280 x 800
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém PC: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Mac: Mac OS X 10.6 alebo novšia verzia
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365 (vrátane požiadaviek na prehliadač týkajúcich sa používania aplikácií pre Office a prehrávania videa vo Worde)
Iné Internetové funkcie vyžadujú pripojenie na internet.
Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Niektoré funkcie vyžadujú konto Skype.
Funkcie produktov a grafika sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie systému. Niektoré funkcie môžu vyžadovať dodatočný alebo pokročilejší hardvér alebo pripojenie na server. www.office.com/products.
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor PC: procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Mac: procesor Intel
Pamäť PC: 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Mac: 1 GB pamäte RAM
Pevný disk PC: 3,0 GB voľného miesta na disku
Mac: 2,5 GB miesta na pevnom disku s formátom HFS+
Displej PC: rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Mac: rozlíšenie obrazovky 1 280 x 800
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém PC: Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Mac: Mac OS X 10.6 alebo novšia verzia
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365 (vrátane požiadaviek na prehliadač týkajúcich sa používania aplikácií pre Office a prehrávania videa vo Worde)
Iné Internetové funkcie vyžadujú pripojenie na internet. Môže byť spoplatnené.
Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Niektoré funkcie vyžadujú konto Skype.
Funkcie produktov a grafika sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie systému. Niektoré funkcie môžu vyžadovať dodatočný alebo pokročilejší hardvér alebo pripojenie na server. www.office.com/products.
Pre Office 365 pre podnikateľov, vzdelávacie organizácie a vládne organizácie

Systémové požiadavky pre všetky plány služieb Office 365 pre podnikateľov, vzdelávacie organizácie a vládne organizácie sa nachádzajú tu.

Balíky Office 2013

Balíky Office 2013 pre domácnosť sú určené na používanie v jednom počítači a nezahŕňajú cloudové služby. Balíky Office 2013 pre podniky možno prostredníctvom multilicenčných služieb spoločnosti Microsoft zakúpiť pre viacero používateľov.

Pre domácnosti
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365 (vrátane požiadaviek na prehliadač týkajúcich sa používania aplikácií pre Office a prehrávania videa vo Worde)
Iné Internetové funkcie vyžadujú pripojenie na internet. Môže byť spoplatnené.
Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Niektoré online funkcie vyžadujú konto Microsoft.
Niektoré funkcie vyžadujú konto Skype.
Funkcie produktov a grafika sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie systému. Niektoré funkcie môžu vyžadovať dodatočný alebo pokročilejší hardvér alebo pripojenie na server. www.office.com/products.
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia); pre grafické funkcie, okamžité vyhľadávanie v Outlooku a niektoré rozšírené funkcie sa odporúča 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365 (vrátane požiadaviek na prehliadač týkajúcich sa používania aplikácií pre Office a prehrávania videa vo Worde)
Iné Internetové funkcie vyžadujú pripojenie na internet. Môže byť spoplatnené.
Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Niektoré pokročilé funkcie vyžadujú pripojenie na server Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft SharePoint Server 2010 alebo k službe Microsoft SharePoint Foundation 2010.
Niektoré funkcie vyžadujú službu Windows Search 4.0.
Funkcia rozpoznávania reči vyžaduje slúchadlá s mikrofónom a výstupné zvukové zariadenie.
Internetový fax nie je k dispozícii vo vydaniach Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic a Windows Vista Home Premium.
Funkcie správy prístupových práv k informáciám vyžadujú prístup k systému Windows 2003 Server s balíkom SP1 alebo novšiemu s nainštalovanou Správou prístupových práv v systéme Windows.
Niektoré online funkcie vyžadujú konto Microsoft.
Niektoré funkcie vyžadujú konto Skype.
Funkcie produktov a grafika sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie systému. Niektoré funkcie môžu vyžadovať dodatočný alebo pokročilejší hardvér alebo pripojenie na server. www.office.com/products.
Office for Mac 2011 pre študentov a domácnosti

Systémové požiadavky pre balík Office for Mac 2011

Office for Mac 2011 pre podnikateľov

Systémové požiadavky pre balík Office for Mac 2011

Pre podniky
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365 (vrátane požiadaviek na prehliadač týkajúcich sa používania aplikácií pre Office a prehrávania videa vo Worde)
Verzia .Net 3.5, 4.0 alebo 4.5
Other Internetové funkcie vyžadujú pripojenie na internet. Môže byť spoplatnené.
Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Funkcie produktov a grafika sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie systému. Niektoré funkcie môžu vyžadovať dodatočný alebo pokročilejší hardvér alebo pripojenie na server. www.office.com/products.
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365 (vrátane požiadaviek na prehliadač týkajúcich sa používania aplikácií pre Office a prehrávania videa vo Worde)
Verzia .Net 3.5, 4.0 alebo 4.5
Iné Internetové funkcie vyžadujú pripojenie na internet. Môže byť spoplatnené.
Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Niektoré rozšírené funkcie vyžadujú pripojenie na server Microsoft Exchange Server 2007 alebo novšiu verziu, Microsoft SharePoint Server 2007 alebo novšiu verziu alebo k systému Windows Server 2003 s balíkom SP1 alebo novšiu verziu s nainštalovanou Správou prístupových práv v systéme Windows.
Niektoré funkcie vyžadujú Exchange 15 alebo Lync 15.
Niektoré funkcie písania rukou vyžadujú Windows 7 alebo Windows 8.
Funkcia rozpoznávania reči vyžaduje slúchadlá s mikrofónom a výstupné zvukové zariadenie.
Funkcie správy prístupových práv k informáciám vyžadujú prístup k systému Windows 2003 Server s balíkom SP1 alebo novším s nainštalovanou Správou prístupových práv v systéme Windows.
Dynamické kalendáre vyžadujú pripojenie na server.
Niektoré online funkcie vyžadujú konto Microsoft.
Niektoré funkcie vyžadujú konto Skype.
Funkcie produktov a grafika sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie systému. Niektoré funkcie môžu vyžadovať dodatočný alebo pokročilejší hardvér alebo pripojenie na server. www.office.com/products.
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365 (vrátane požiadaviek na prehliadač týkajúcich sa používania aplikácií pre Office a prehrávania videa vo Worde)
Verzia .Net 3.5, 4.0 alebo 4.5
Iné Internetové funkcie vyžadujú pripojenie na internet. Môže byť spoplatnené.
Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Funkcie produktov a grafika sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie systému. Niektoré funkcie môžu vyžadovať dodatočný alebo pokročilejší hardvér alebo pripojenie na server. www.office.com/products.
Serverové produkty balíka Office
Samostatné aplikácie balíka Office
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365 (vrátane požiadaviek na prehliadač týkajúcich sa prehrávania videa vo Worde)
Verzia .Net 3.5, 4.0 alebo 4.5
Iné Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Spolutvorba vyžaduje SharePoint Foundation 2013 a konto Microsoft pre OneDrive. Môže tiež vyžadovať viac pamäte, ako sa tu uvádza.
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365
Verzia .Net 3.5, 4.0 alebo 4.5
Iné Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365
Verzia .Net 3.5, 4.0 alebo 4.5
Iné Internetové funkcie Excelu 2013 vyžadujú pripojenie na internet. Môže byť spoplatnené.
Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Funkcia Okamžité vyhľadávanie vyžaduje službu Windows Search 4.0.
Na používanie PowerPivotu treba mať technológiu .NET 3.5 alebo .NET 4.0 a minimálne 2 GB pamäte RAM.
Na používanie Excelu 2013 s doplnkom PowerView treba mať nainštalovaný doplnok Silverlight 5.0 a minimálne 2 GB pamäte RAM.
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365
Verzia .Net 3.5, 4.0 alebo 4.5
Iné Internetové funkcie OneNotu 2013 vyžadujú pripojenie na internet. Môže byť spoplatnené.
Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Funkcia Okamžité vyhľadávanie vyžaduje službu Windows Search 4.0.
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365
Verzia .Net 3.5, 4.0 alebo 4.5
Iné Internetové funkcie Outlooku 2013 vyžadujú pripojenie na internet. Môže byť spoplatnené.
Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Funkcia Okamžité vyhľadávanie vyžaduje službu Windows Search 4.0.
Integrácia s programom Exchange: Outlook 2013 treba prepojiť s podporovanými verziami programu Exchange: Exchange 2007, Exchange 2010 alebo Exchange Server 2013. Outlook 2013 sa v programe Exchange 2003 nepodporuje.
Integrácia so serverom Microsoft Exchange Server 2013 a Lync Server 2013 (voliteľné):
 • Niektoré funkcie vyžadujú Exchange Server 2013 a Lync Server 2013.
 • Zoznam niektorých nových funkcií Outlooku 2013 povolených pre Microsoft Exchange Server 2013 nájdete v téme Čo je nové v Outlooku 2013.
Integrácia s Microsoft Lyncom (voliteľné): Outlook 2013 podporuje Office Communicator 2007 R2, Microsoft Lync 2010 a Lync 2013. Nepodporuje Office Communicator 2005 a Office Communicator 2007.
Niektoré funkcie písania rukou vyžadujú Windows 7 alebo Windows 8.
Funkcia rozpoznávania reči vyžaduje slúchadlá s mikrofónom a výstupné zvukové zariadenie.
Funkcie správy prístupových práv k informáciám vyžadujú prístup k počítaču so systémom Windows Server 2003 s balíkom SP1, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012 a Správu prístupových práv v systéme Windows.
Dynamické kalendáre vyžadujú pripojenie na server.
Niektoré rozšírené funkcie vyžadujú pripojenie na Exchange Server 2010 alebo Exchange Server 2007, SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010 alebo Windows Server 2003 s balíkom SP1 so službami Windows SharePoint Services.
Niektoré funkcie vyžadujú konto Microsoft.

Licenčné požiadavky Outlooku súvisiace s funkciami programu Exchange

SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365
Verzia .Net 3.5, 4.0 alebo 4.5
Iné Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365
Verzia .Net 3.5, 4.0 alebo 4.5
Iné Internetové funkcie Accessu 2013 vyžadujú pripojenie na internet. Môže byť spoplatnené.
Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Funkcia Okamžité vyhľadávanie vyžaduje službu Windows Search 4.0.
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365
Verzia .Net 3.5, 4.0 alebo 4.5
Iné Internetové funkcie InfoPathu 2013 vyžadujú pripojenie na internet. Môže byť spoplatnené.
Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.
Funkcia Okamžité vyhľadávanie vyžaduje službu Windows Search 4.0.
Scenáre programovania vyžadujú technológiu .NET 4.0.
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Intel Pentium 4, AMD Athlon 64 alebo ekvivalentný
Pamäť 2 GB pamäte RAM
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafický hardvér
 • Podpora aplikačného programového rozhrania (API) Microsoft DirectX 9
 • Minimálne 128 MB grafickej pamäte
 • Ovládač WDDM (Windows Display Driver Model)
 • Formát s podporou 32 bitov na pixel
Operačný systém Windows 7 alebo Windows 8
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365
Údaje a zvuk Procesor s frekvenciou 1,6 GHz alebo vyššou. Odporúča sa 2,0 GHz (32-bitový alebo 64-bitový).
Video
 • Pre VGA: dvojjadrový procesor s frekvenciou 1,9 GHz alebo vyššou
 • Pre vysoké rozlíšenie: dvojjadrový procesor s frekvenciou 2,0 GHz alebo vyššou
Zdroj videa Videokamera USB 2.0 alebo zariadenie Polycom CX5000 HD (Microsoft RoundTable)
Konferencie
 • Konferenčné zariadenie Polycom CX5000 HD (Microsoft RoundTable)
 • Procesor s frekvenciou 2,0 GHz alebo vyššou
Telefonovanie
 • Mikrofón a reproduktory, náhlavná súprava s mikrofónom alebo ekvivalentné zariadenia
 • Telefóny:
  • Telefóny s logom Optimalizované pre Microsoft Lync (zoznam nájdete v téme Telefóny a zariadenia určené pre Microsoft Lync)
  • Telefóny s aplikáciou Microsoft Lync 2010 Phone Edition
  • Telefóny s certifikátom W15 (alebo ekvivalentný) vyhovujúci požiadavkám ADA
SÚČASTI POŽIADAVKY
Počítač a procesor Procesor x86 alebo x64 s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou a množinou pokynov SSE2
Pamäť 1 GB pamäte RAM (32-bitová verzia), 2 GB pamäte RAM (64-bitová verzia)
Pevný disk 3,0 GB voľného miesta na disku
Displej Rozlíšenie obrazovky 1 366 x 768
Grafika Hardvérové urýchlenie grafiky vyžaduje grafickú kartu DirectX 10.
Operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012
Prehliadač Podporované prehliadače pre balík Office 2013 a služby Office 365
Verzia .Net 3.5, 4.0 alebo 4.5
Iné Viacdotykové funkcie vyžadujú dotykové zariadenie. Všetky funkcie sú však k dispozícii pri použití klávesnice, myši alebo iného štandardného vstupného zariadenia či vstupného zariadenia so zjednodušeným ovládaním. Nové dotykové funkcie sú optimalizované na prácu s Windowsom 8.