Najčastejšie otázky týkajúce sa záložnej kópie balíka Microsoft Office 2010

ZobraziťAko môžem prevziať záložnú kópiu môjho produktu balíka Microsoft Office 2010?

 1. Vyhľadajte 25-miestny kód Product Key, ktorý sa nachádza v balení produktu alebo v e-mailovej správe s potvrdením. Ak chcete nainštalovať a aktivovať prevzatý softvér, musíte mať platný aktivovaný kód Product Key balíka Office 2010.
 2. Prejdite na lokalitu www.office.com/backup.
 3. Kliknite na tlačidlo Get backup (Získať záložnú kópiu).
 4. Po zobrazení výzvy zadajte 25-miestny kód Product Key a postupujte podľa pokynov na stránke.
 5. Po zobrazení výzvy zadajte svoje konto Windows Live ID alebo si vytvorte nové konto Windows Live ID.
 6. Vyberte možnosť prevzatia softvéru alebo objednania disku DVD. Ak si objednáte disk DVD, budete musieť zaplatiť poplatok.
 7. Po dokončení procesu sa zobrazí prepojenie na prevzatie softvéru. Toto prepojenie dostanete aj prostredníctvom e-mailu s potvrdením, čo vám umožní prevziať softvér neskôr.
 8. Po zobrazení výzvy spustite proces preberania kliknutím na tlačidlo Download now (Prevziať).
 9. Súbor uložte na pracovnú plochu. Nemeňte jeho názov.
 10. Po prevzatí súboru do počítača kliknite na jeho ikonu na pracovnej ploche a nainštalujte softvér.
 11. Otvorte balík Microsoft Office.

Ak chcete otvoriť balík Microsoft Office, kliknite na tlačidlo Štart systému Windows, ukážte na položku Všetky programy, na položku Microsoft Office a potom na položku Microsoft Word (alebo iná aplikácia balíka Office).

Poznámka: Ak ste počas procesu inštalácie nevybrali možnosť automatickej aktivácie, budete musieť softvér aktivovať. Po zobrazení výzvy zadajte svoj kód Product Key a podľa pokynov na obrazovke aktivujte balík Office.

ZobraziťMôžem prostredníctvom tejto lokality získať záložnú kópiu balíka Office 2007?

Nie, prostredníctvom tejto lokality nemôžete získať záložnú kópiu balíka Office 2007. Ak ju potrebujete, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov.

ZobraziťPrečo musím mať na prevzatie záložnej kópie softvéru konto Windows Live ID?

Proces získania záložnej kópie za účelom inovácie balíka Office 2010 vyžaduje konto Windows Live ID. Kód Product Key na inováciu balíka Office 2010 sa priradí k vášmu kontu Windows Live ID, takže k nemu budete mať jednoduchý prístup. Po dokončení objednávky vám kód Product Key balíka Office 2010 odošleme prostredníctvom e-mailu. Ak kód Product Key v budúcnosti stratíte, budete môcť v rámci svojho konta Windows Live ID získať prístup k svojim kódom Product Key balíka Office 2010.

ZobraziťAko si môžem objednať záložný disk DVD môjho produktu balíka Microsoft Office?

Ak si chcete objednať záložný disk DVD prostredníctvom tejto lokality, postupujte podľa rovnakých pokynov ako pri preberaní softvéru. Doručenie disku trvá 1 až 2 týždne.

ZobraziťAko dlho trvá prevzatie balíka Microsoft Office 2010?

Doba preberania sa líši v závislosti od miesta a rýchlosti internetového pripojenia. Na prevzatie súborov sa odporúča používať iba vysokorýchlostné širokopásmové pripojenia. Nižšie sú uvedené odhadované doby preberania jednotlivých súborov v závislosti od rýchlosti pripojenia.

Office 2010 pre podnikateľov (technológia Klikni a spusti)

(600 MB)

Office

Professional 2010

(800 MB)

Microsoft Project

Professional 2010

(232 MB)

Microsoft

Visio Premium 2010

(290 MB)

1 Mb/s 88 minút 125 minút 39 minút 48 minút
3 Mb/s 30 minút 47 minút 16 minút 19 minút
6 Mb/s 16 minút 27 minút 11 minút 12 minút

ZobraziťČo je technológia Klikni a spusti?

Technológia Klikni a spusti predstavuje nový spôsob prevzatia a inštalácie balíka Microsoft Office. Prostredníctvom virtualizácie umožňuje používať program balíka Office pri jeho odosielaní a ukladaní do počítača. Technológia Klikni a spusti sa použije automaticky, ak vaše pripojenie spĺňa minimálne požiadavky na rýchlosť.

ZobraziťPri pokuse o získanie záložnej kópie bol môj kód Product Key odmietnutý. Ako mám postupovať?

Ak váš kód Product Key nebol prijatý, skontrolujte, či ste ho zadali správne. Ak systém ani potom neoverí platnosť vášho kódu Product Key, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov.

ZobraziťAko zistím, či mám nárok na získanie záložnej kópie môjho produktu balíka Microsoft Office 2010 prostredníctvom tejto lokality?

Ak ste svoj produkt balíka Office 2010 zakúpili od spoločnosti Microsoft alebo od autorizovaného predajcu a máte platný kód Product Key balíka Office 2010, máte nárok na získanie záložnej kópie balíka Microsoft Office 2010 prostredníctvom tejto lokality. Na každú objednávku disku DVD sa vzťahujú poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo na odmietnutie alebo ignorovanie požiadavky na prevzatie softvéru alebo získanie záložného disku DVD, ak spoločnosť Microsoft rozhodne, že ide o falošnú alebo podvodnú požiadavku.

ZobraziťMôžem prevziať viacero produktov naraz?

Nie, každý oprávňujúci produkt je potrebné prevziať samostatne. Lokalita umožňuje naraz overiť iba jeden kód Product Key.

ZobraziťPre ktoré produkty balíka Microsoft Office môžem získať záložnú kópiu prostredníctvom tejto lokality?

Záložná kópia je prostredníctvom tejto lokality dostupná pre nasledujúce produkty od spoločnosti Microsoft.

 • Office Professional 2010,
 • Office 2010 pre podnikateľov,
 • Office 2010 pre študentov a domácnosti,
 • Microsoft Outlook 2010,
 • Microsoft Word 2010,
 • Microsoft Excel 2010,
 • Microsoft Access 2010,
 • Microsoft PowerPoint 2010,
 • Microsoft OneNote 2010,
 • Microsoft Publisher 2010,
 • Microsoft InfoPath 2010,
 • Microsoft Visio Standard 2010,
 • Microsoft Visio Professional 2010,
 • Microsoft Project Standard 2010,
 • Microsoft Project Professional 2010.

ZobraziťKtorý produkt mám prevziať, ak potrebujem záložnú kópiu balíka Office 2010 Professional Academic?

Mali by ste prevziať balík Microsoft Office 2010 Professional. V prípade každej verzie balíka Office 2010 na vzdelávacie účely môžete prostredníctvom tejto lokality prevziať zodpovedajúci produkt balíka Office 2010.

ZobraziťMám zakúpenú kartu s kódom Product Key balíka Microsoft Office 2010. Môžem získať záložnú kópiu prostredníctvom tejto lokality?

Ak ste si kartu s kódom Product Key balíka Office 2010 zakúpili od spoločnosti Microsoft alebo od autorizovaného predajcu, máte nárok na získanie záložnej kópie prostredníctvom tejto lokality. Túto kópiu môžete prevziať alebo si ju môžete objednať na disku DVD.

ZobraziťMôžem prevziať 64-bitovú verziu balíka Office 2010?

Áno, k dispozícii je aj záložná kópia 64-bitovej verzie balíka Office 2010. Väčšine používateľov však odporúčame nainštalovať 32-bitovú verziu balíka Office 2010. Inštalácia 64-bitových produktov balíka Microsoft Office 2010 je určená pre používateľov, ktorí bežne používajú veľmi veľké dokumenty alebo množiny údajov a programy balíka Office 2010 potrebujú na prístup k viac ako 2 GB pamäte. So 64-bitovou verziou sa spája niekoľko technických obmedzení. Na nainštalovanie 64-bitovej verzie produktu balíka Office 2010 sa v počítači vyžaduje podporovaný 64-bitový operačný systém.

ZobraziťMoja kópia balíka Microsoft Office 2010 bola predinštalovaná v novom počítači. Môžem získať záložnú kópiu prostredníctvom tejto lokality?

Áno, na získanie záložnej kópie však budete potrebovať kód Product Key balíka Microsoft Office 2010.

ZobraziťKoľko záložných kópií môžem získať prostredníctvom tejto lokality?

Počet záložných kópií balíka Office 2010, ktoré možno prevziať alebo objednať prostredníctvom tejto lokality, nie je obmedzený. Počet inštalácií softvéru je však daný počtom licencií pôvodného nákupu. Informácie o licencii nájdete v pôvodnom balení produktu.

ZobraziťMôj počítač zlyhal a potrebujem preinštalovať balík Office 2010, no všetky moje licencie už boli aktivované. Môžem napriek tomu preinštalovať balík Office?

Áno. Ak potrebujete preinštalovať balík Office v počítači, v ktorom ste ho už predtým nainštalovali a aktivovali, môžete balík Office preinštalovať a aktivovať pomocou pôvodného kódu Product Key.

ZobraziťAko dlho trvá doručenie objednaného záložného disku DVD?

Doručenie disku trvá 1 až 2 týždne.

ZobraziťPotrebujem pomoc pri inovácii balíka Office 2010. Na koho sa mám obrátiť so žiadosťou o podporu?

Ak máte otázky týkajúce sa nákupu diskov DVD v obchode online, prevzatia softvéru alebo kódu Product Key, využite podporu formou elektronického preberania softvéru Microsoft Online ESD Support.

 • Ak ste si balík Office 2010 zakúpili v maloobchodnej predajni, o technickú pomoc vrátane inštalácie a odinštalovania softvéru, aktivácie produktov a používania produktov požiadajte oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.
 • Ak ste si zakúpili počítač s predinštalovaným balíkom Office 2010, o technickú pomoc vrátane inštalácie a odinštalovania softvéru, aktivácie produktov a používania produktov požiadajte výrobcu počítača.

ZobraziťNa ktorý softvér sa vzťahujú podmienky uvedené na karte s kódom Product Key od spoločnosti Microsoft?

Ak je licenčné označenie PKC, používanie softvéru prevzatého z tejto lokality sa upravuje v časti o podmienkach uvedených na karte s kódom Product Key, ktorá je súčasťou licenčných podmienok pre softvér od spoločnosti Microsoft, pričom prvá veta tejto zmluvy sa mení a dopĺňa takto:

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo jej zastúpením, podľa toho, v ktorej oblasti žijete) a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvér i) prevzatý z tejto lokality a ii) uvedený na karte s kódom PRODUCT KEY, ktorú ste zakúpili.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky