Licenčné označenia balíkov Microsoft Office 2007

Ak chcete zistiť, ktoré licenčné podmienky sa vzťahujú na váš produkt, pozrite si licenčné označenie vytlačené na kóde Product Key (vedľa názvu produktu na certifikáte pravosti alebo na preberacej stránke v prípade, že ste získali kód Product Key online). Ak je produkt označený ako FPP, potom sa na produkt vzťahujú licenčné podmienky pre maloobchodné verzie produktov zahrnuté v softvéri. Ak je produkt označený ako OEM, potom sa na produkt vzťahujú licenčné podmienky OEM zahrnuté v softvéri. Ak je produkt označený ako MLK, na produkt sa budú vzťahovať licenčné podmienky MLK (Media-less License Kit) zahrnuté v softvéri.

V ďalšej časti sú uvedené príklady a informácie, ktoré vám pomôžu nájsť licenčné označenie. Licenčné označenia v nižšie uvedených príkladoch sú použité len pre názornosť.

Fyzické médiá


Ak ste si kúpili softvér v maloobchodnej predajni alebo u predajcu online či katalógového maloobchodného predajcu softvéru a disk so softvérom bol dodaný v priehľadnom obale zabalenom v zmršťovacej fólii, trojpísmenové licenčné označenie by sa malo nachádzať v 25-znakovom kóde Product Key, ktorý je prilepený na zadnej časti priehľadného obalu obsahujúceho disk softvéru. V nasledujúcom príklade sa uvádza, kde môžete vyhľadať licenčné označenie v anglickej, francúzskej a japonskej verzii. Licenčné označenie by malo byť rovnaké aj pre ostatné jazyky (ale niektoré časti textu môžu byť lokalizované).

Kód Product Key v anglickej jazykovej verzii Kód Product Key v anglickej verzii
Kód Product Key vo francúzskej jazykovej verzii Kód Product Key vo francúzskej verzii
Kód Product Key v japonskej jazykovej verzii Kód Product Key v japonskej verzii

Prevzatý softvér


Ak ste si kúpili softvér od spoločnosti Microsoft online a prevzali ste si softvér do svojho počítača (nebude vám dodaný disk so softvérom), trojpísmenové licenčné označenie by malo byť umiestnené v 25-znakovom kóde Product Key na stránke potvrdenia objednávky prevzatej súčasti. V nasledujúcom príklade sa uvádza, kde môžete vyhľadať licenčné označenie v anglickej jazykovej verzii. Umiestnenie licenčného označenia by malo byť podobné aj pre ostatné jazyky (niektoré časti textu však môžu byť lokalizované).

Prevzatý softvér
Kód Product Key v anglickej jazykovej verzii

Predinštalovaný softvér


Ak ste si zakúpili osobný počítač s predinštalovaným softvérom, licenčné označenie by malo byť umiestnené v 25-znakovom kóde Product Key. Umiestnenie kódu Product Key závisí od typu vašej licencie. Kód Product Key a licenčné označenie nájdete podľa nižšie uvedenej ilustrácie.

 • OEM: Licenčné označenie nájdete vedľa názvu produktu na certifikáte pravosti umiestnenom v zadnej časti vnútornej lepenkovej časti škatule počítača.

  Predinštalovaný produkt
  Kód Product Key v anglickej jazykovej verzii
 • MLK: Ak ste si kúpili produkt MLK (Media-less License Kit) nezávisle od svojho osobného počítača označeného ako Office Ready na získanie licencie, licenčné označenie nájdete vedľa názvu produktu na certifikáte pravosti, ktorý je pripevnený k zadnej strane štítka s textom vyzývajúcim na odstránenie štítka, ktoré vám umožní vyhľadať kód Product Key (tento štítok s textom je umiestnený vnútri prednej časti škatule určenej pre súpravu MLK (Media-less License Kit).

  Predinštalovaný produkt
  Kód Product Key v anglickej jazykovej verzii
 • PIPC: Ak sa nachádzate v Japonsku a softvér bol dodaný na disku vo vnútri škatule spolu s počítačom, kód Product Key a licenčné označenie by malo byť umiestnené v škatuli so sprievodnou dokumentáciou k softvéru.

  Predinštalovaný produkt
  Kód Product Key v japonskej jazykovej verzii

Na začiatok stránky Na začiatok stránky