Čo je technológia Klikni a spusti?

Technológia Klikni a spusti predstavuje nový spôsob poskytovania a aktualizácie balíka Microsoft Office zákazníkom so širokopásmovým pripojením prostredníctvom technológií vysielania prúdu údajov a virtualizácie od spoločnosti Microsoft. Prečítajte si nasledujúce informácie o výhodách technológie Klikni a spusti, ako aj informácie o nedostatočnej kompatibilite medzi technológiou Klikni a spusti a niektorými riešeniami na ochranu pred malvérom.

Výhody technológie Klikni a spusti:

  1. Technológia Klikni a spusti je rýchla a umožňuje prevziať a začať používať balík Office v priebehu niekoľkých minút.
  2. Používatelia technológie Klikni a spusti majú automaticky k dispozícii aktualizácie produktu, pričom nemusia preberať ani inštalovať opravy.
  3. Vďaka technológii Klikni a spusti si môžete jednoducho vyskúšať balík Office 2010 – môžete ho používať súčasne so svojou aktuálnou verziou balíka Office.
  4. Produkty využívajúce technológiu Klikni a spusti vyžadujú na disku len polovicu miesta v porovnaní s bežnými produktmi.

Ako funguje technológia Klikni a spusti?

Produkty využívajúce technológiu Klikni a spusti technológiou vysielania prúdu údajov. Funguje to podobne ako vysielanie prúdu údajov videa. Prvú časť videa si môžete pozrieť skôr ako sa prevezme celý súbor. S technológiou Klikni a spusti môžete začať používať balík Office skôr ako sa prevezme celý balík alebo produkt. Vybranú aplikáciu už môžete používať a zvyšok balíka Office sa bezobslužne preberie na pozadí.

Prečo sa v počítači pre technológiu Klikni a spusti zobrazuje jednotka Q: alebo R:?

Pri použití technológie Klikni a spusti sa v počítači môže zobraziť virtuálna jednotka Q: (prípadne v niektorých systémoch jednotka R:). Jednotka Q: (prípadne R:) nie je skutočná a nie je dostupná v programe Windows Prieskumník ani v priečinku Počítač. Pre produkty využívajúce technológiu Klikni a spusti je potrebná inštalácia systému virtuálnych súborov na logickej jednotke, a preto sa v počítači zobrazí jednotka Q: (prípadne R:).

Kompatibilita technológie Klikni a spusti so softvérom na ochranu pred malvérom

Implementácia jednotky Q: (prípadne v niektorých systémoch jednotky R:) zatiaľ nie je úplne kompatibilná so všetkými riešeniami na ochranu pred malvérom. Kým nebudú všetci dodávatelia riešení na ochranu pred malvérom distribuovať verzie softvéru kompatibilné s technológiou virtualizácie od spoločnosti Microsoft, môže sa u používateľov, ktorí majú balík Office nainštalovaný prostredníctvom technológie Klikni a spusti, vyskytnúť nedostatočná funkčnosť detekcie alebo odstraňovania malvéru. Ďalšie informácie nájdete v tomto článku o technológii Klikni a spusti .

Ktoré produkty využívajú technológiu Klikni a spusti ?

Dodávka prostredníctvom technológiu Klikni a spusti je k dispozícii pre balík Office 2010 pre študentov a domácnosti a pre balík Office 2010 pre podnikateľov pri preberaní priamo od spoločnosti Microsoft. Toto riešenie sa používa aj pre balík Office Starter 2010.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky