Zmena textu objektu WordArt

  1. Dvakrát kliknite na objekt WordArt (Word Art: textové objekty vytvorené pomocou vstavaných efektov, pri ktorých možno použiť ďalšie možnosti formátovania.), ktorý chcete zmeniť.
  2. V dialógovom okne Upraviť text WordArt zmeňte text a kliknite na tlačidlo OK.
 
 
Platí pre:
Excel 2003, PowerPoint 2003, Word 2003