Zmena písiem

Písma (písmo: grafický návrh používaný na všetky číslice, symboly a abecedné znaky. Označuje sa aj ako typ alebo rez. Ako príklady písiem možno uviesť písma Arial alebo Courier New. Písma majú zvyčajne rôzne veľkosti (napríklad 10-bodové) a rôzne štýly (napríklad tučné).) môžete zmeniť na jednej snímke alebo v celej prezentácii.

Zmena písiem na jednej snímke

  1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  2. Na karte Domov v skupine Písmo vyberte písmo v zozname Písmo.

Zmena písiem v celej prezentácii

Ak používate jednu predlohu snímky a zmeníte písmo v tejto predlohe, nové písmo sa použije v celej prezentácii.

Ak používate viaceré predlohy snímok (napríklad ak v prezentácii používate viaceré šablóny (šablóna návrhu: súbor obsahujúci štýly prezentácie, vrátane typu a veľkosti odrážok a písiem, veľkostí a umiestnení zástupných symbolov, vzhľadu a výplne pozadia, farebných schém, predlohy snímky a voliteľnej predlohy nadpisov.)), je potrebné zmeniť štýl písma na každej predlohe snímky.

  1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia predlohy kliknite na položku Predloha snímky.
  2. Na table na ľavej strane, ktorá obsahuje predlohy snímok a rozloženia (rozloženie: usporiadanie prvkov na snímke, napríklad textu nadpisov a podnadpisov, zoznamov, obrázkov, tabuliek, grafov, automatických tvarov a videa.), kliknite na miniatúru predlohy snímky alebo na rozloženie, ktoré obsahuje písmo, ktoré chcete zmeniť.
  3. Na predlohe snímky alebo v rozložení kliknite na text nadpisu alebo na úroveň základného textu, pre ktorú chcete použiť nový štýl písma.
  4. Na karte Predloha snímky v skupine Pozadie kliknite na položku Písma a potom vyberte písmo zo zoznamu.

Ak chcete zmeniť ďalšie písma, zopakujte kroky 1 až 4. Ak sa chcete vrátiť k upravovaniu snímok, na karte Predloha snímky v skupine Zavrieť kliknite na tlačidlo Zavrieť zobrazenie predlohy.

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013