Zmena farby tvaru, orámovania tvaru alebo celého obrázka SmartArt

Profesionálne navrhnuté kombinácie farieb sa môžu použiť vo všetkých tvaroch obrázka SmartArt naraz alebo môžete zmeniť farbu či orámovanie jednotlivých tvarov.

Obsah tohto článku


Prehľad zmien farieb

Farby všetkých tvarov obrázka SmartArt je možné zmeniť použitím rôznych kombinácií farieb. Miniatúry farieb zobrazujú rôzne spôsoby použitia farieb (napríklad striedanie farieb alebo použitie farby od najtmavšej po najsvetlejšiu).

V obrázku SmartArt môžete použiť farby z farieb motívov (farby motívu: množina farieb použitých v súbore. Motív pozostáva z farieb motívu, písiem motívu a efektov motívu.) dokumentu a varianty farieb sa budú automaticky zhodovať s farbami použitými na snímke alebo v dokumente. Ak zmeníte farby motívu dokumentu, nové farby motívu sa premietnu aj v obrázku SmartArt.

Existuje široké spektrum možností farieb určených na použitie vo všetkých rozloženiach obrázkov SmartArt. V obrázku SmartArt môžete použiť štýly obrázkov SmartArt a farby tak, aby obsah zodpovedal tomu, čo chcete vyjadriť. Môžete dokonca vybrať rozloženie, štýl obrázka SmartArt, farby a potom znova zmeniť rozloženie. Štýl obrázkov SmartArt a farby zostanú v obrázku SmartArt, takže ich nemusíte znova vyberať.

Ak vytvárate viaceré obrázky SmartArt, ktoré majú byť identické, použite pre ne rovnaké farby a štýly obrázkov SmartArt a tým docielite konzistentný a profesionálny vzhľad.

Farby môžete použiť na zvýraznenie obsahu v obrázku SmartArt. Ak chcete napríklad zdôrazniť, že každý krok v procese je iný, môžete použiť štýl Farebné - zvýraznené farby.

Galéria Zmeniť farby

Alebo môžete použiť štýl Rozsah s prechodom - zvýraznenie 1 na zvýraznenie smeru obsahu pre lineárny proces.

Galéria Zmeniť farby s vybratým štýlom Rozsah s prechodom - zvýraznenie 1

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena farby tvaru

  1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

Ak chcete zmeniť viaceré tvary tak, aby mali rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar, potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

  1. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu. Ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

Obrázok karty Formát v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

Ak chcete použiť farbu, ktorá sa nenachádza medzi farbami motívu (farby motívu: množina farieb použitých v súbore. Motív pozostáva z farieb motívu, písiem motívu a efektov motívu.), kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú, ak neskôr zmeníte motív (motív: skupina jednotných návrhových prvkov, ktoré zabezpečujú vzhľad dokumentu prostredníctvom farieb, písiem a obrázkov.) dokumentu.

Tipy    

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena farby orámovania tvaru

  1. Kliknite na orámovanie tvaru, ktoré chcete zmeniť.

Ak chcete zmeniť orámovanie viacerých tvarov tak, aby mali rovnakú farbu, kliknite na prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

  1. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete skryť orámovanie, kliknite na položku Bez ohraničenia.

Obrázok karty Formát v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu (farby motívu: množina farieb použitých v súbore. Motív pozostáva z farieb motívu, písiem motívu a efektov motívu.), kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa pri neskoršej zmene motívu (motív: skupina jednotných návrhových prvkov, ktoré zabezpečujú vzhľad dokumentu prostredníctvom farieb, písiem a obrázkov.) dokumentu neaktualizujú.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena farby celého obrázka SmartArt

  1. Kliknite na obrázok SmartArt.
  2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby a potom kliknite na požadovanú miniatúru.

Obrázok karty Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

Tipy    

  • Ak chcete vidieť, ako sa vybrané farby použijú v obrázku SmartArt ešte pred výberom miniatúry, umiestnite ukazovateľ myši nad požadovanú miniatúru a pozrite sa na obrázok SmartArt.
  • Ak chcete zabezpečiť, aby dokument dobre vyzeral pri čiernobielej tlači, kliknite na miniatúru v časti Primárne farebné motívy.
  • Ak chcete, aby obrázok SmartArt vyzeral ako ukážka v galérii Vybrať grafiku SmartArt, použite štýl Farebné - zvýraznené farby (kliknite na položku Zmeniť farby) a štýl obrázkov SmartArt Kresba.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007