Zmena farby textu na snímke

Farbu textu môžete zmeniť na jednej alebo viacerých snímkach.

Farbu textu na jednej snímke zmeníte takto:

  1. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť.

Zmena farby textu

  1. Na minipaneli s nástrojmi, ktorý sa zobrazí, kliknite na položku Farba písma Zmena farby písma a vyberte požadovanú farbu textu.

 Tip.    Ak sa požadovaná farba nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie farby a potom kliknite na farbu na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na karte Vlastná.

Farbu textu viacerých snímkach zmeníte takto:

Zmenou farby textu na predlohe snímky prezentácie sa táto zmena použije na viacerých snímkach súčasne.

  1. Kliknite na položky Zobraziť > Predloha snímky.
  2. Na table s miniatúrami v ľavej časti kliknite na rozloženie obsahujúce text, v ktorom chcete zmeniť farbu.
  3. V rozložení vyberte text, ktorý chcete zmeniť.
  4. Na minipaneli s nástrojmi, ktorý sa zobrazí, kliknite na položku Farba písma Zmena farby písma a vyberte požadovanú farbu textu.

     Tip.    Ak sa požadovaná farba nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie farby a potom kliknite na farbu na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na karte Vlastná.

  5. Po dokončení kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy a vráťte sa do prezentácie.

 Tip.   Ak vytvárate prezentáciu s veľkým množstvom snímok, môžete najprv vytvoriť predlohu snímky. Tým vopred nastavíte farbu textu a ostatné štýly návrhu, ktoré sa použijú na každej novej snímke.

Ak chcete zvýrazniť text farbou, pozrite si tému Zvýraznenie textu farbou.

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013