Zmena farby, štýlu a hrúbky čiary

Vzhľad tvaru čiary možno zmeniť úpravou jej farby, štýlu alebo hrúbky. Ak používate programy Excel, Outlook, Word alebo PowerPoint, na rýchlu zmenu vzhľadu čiary môžete použiť rýchly štýl (rýchle štýly: kolekcie možnosti formátovania, ktoré zjednodušujú formátovanie dokumentov a objektov.).

Čo chcete urobiť?


Pridanie rýchleho štýlu na čiaru

Medzi rýchle štýly čiar patria farby motívov (farby motívu: množina farieb použitých v súbore. Motív pozostáva z farieb motívu, písiem motívu a efektov motívu.) z motívu (motív: skupina jednotných návrhových prvkov, ktoré zabezpečujú vzhľad dokumentu prostredníctvom farieb, písiem a obrázkov.) dokumentu, tiene, štýly čiar, prechody a priestorové (3D) perspektívy. Vyskúšajte rôzne rýchle štýly, pokiaľ nenájdete vyhovujúci štýl. Keď v režime živej ukážky umiestnite ukazovateľ nad miniatúru rýchleho štýlu, zobrazí sa ukážka, ako daný rýchly štýl ovplyvní čiaru.

  1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

  1. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na požadovaný rýchly štýl.

Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo ĎalšieVzhľad tlačidla.

Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie v programe PowerPoint 2010.

Príklad skupiny Štýly tvarov na karte Formát.

Ak sa nezobrazuje karta Nástroje na kreslenie alebo Formát, overte, či ste vybrali čiaru. Je pravdepodobné, že na otvorenie karty Formát budete musieť dvakrát kliknúť na čiaru.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena farby čiary

  1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

  1. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru a potom kliknite na požadovanú farbu.

Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie v programe PowerPoint 2010.

Príklad skupiny Štýly tvarov na karte Formát.

Ak sa nezobrazuje karta Nástroje na kreslenie alebo Formát, overte, či ste vybrali čiaru. Je pravdepodobné, že na otvorenie karty Formát budete musieť dvakrát kliknúť na čiaru.

Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu (farby motívu: množina farieb použitých v súbore. Motív pozostáva z farieb motívu, písiem motívu a efektov motívu.), kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo na karte Vlastné si namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motívu (motív: skupina jednotných návrhových prvkov, ktoré zabezpečujú vzhľad dokumentu prostredníctvom farieb, písiem a obrázkov.) dokumentu.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie prerušovanej čiary

  1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

  1. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru.

Zmena prerušovaného typu čiary

Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

  1. Ukážte na položku Čiary a potom kliknite na požadovaný štýl čiary.

Ak chcete vytvoriť vlastný štýl, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena hrúbky čiary

  1. Vyberte čiaru, ktorú chcete zmeniť.

Ak chcete zmeniť viaceré čiary, vyberte prvú čiaru, stlačte a podržte kláves CTRL a vyberte ďalšie čiary.

  1. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na karte Formát v skupine Štýly tvarov na šípku vedľa položky Obrys tvaru.

Zmena hrúbky čiary

Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazujú, dvakrát kliknite na čiaru a potvrďte tak jej výber.

  1. Ukážte na položku Hrúbka a potom kliknite na požadovanú čiaru.

Ak chcete vytvoriť vlastnú hrúbku čiary, kliknite na položku Ďalšie čiary a vyberte požadované možnosti.

 Poznámka.   Ak chcete nakresliť dvojitú čiaru, nakreslite jednoduchú čiaru, skopírujte a prilepte druhú čiaru vedľa nej a potom tieto dve čiary zoskupte.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010, Outlook 2007